Aktualności
     Patron
     Galeria
     Plan lekcji
     Klasy mundurowe
     Zastępstwa
     Kontakt i lokalizacja

DZIENNIK

   SZKOŁA
     Aktualności
     Baza szkoły
     Dyrekcja
     Nauczyciele
     Kalendarz szkolny 2017/2018
     Dokumenty
     Administracja
     Olimpiady i konkursy
     Konkursy
     Biblioteka
     Galeria
     Nowa galeria
     Lokalizacja szkoły
     Rozkład dzwonków
     Do pobrania
     Stypendia szkolne
     Dofinansowanie podręczników
     Wynajmy boisk
     Dodatkowe dni wolne
     Obiady szkolne
     Przetargi
     Dla rodziców
   XIV LO
     Samorząd szkolny
     Matura
     Zasady rekrutacji
     Plan lekcji
     Klasy mundurowe
     Osiągnięcia LO
     Podręczniki LO
   PG 14
     Samorząd szkolny
     Projekty edukacyjne
     Egzamin gimnazjalny
     Plan lekcji
     Podręczniki PG
     Kącik literacki
     Wojewódzkie konkursy przedmiotowe

ZOBACZ DOJAZD

    Kontakt
   ul. Upalna 26
   15-668 Białystok
   telefon: (85) 661 32 27
   fax: (85) 661 32 27
   email: zso9@um.bialystok.pl


Sport w naszej szkole

Polityka Ochrony Dzieci

Program "Znajdź Właściwe Rozwiązanie"

Centrum Organizacji Przedmiotowo - Tematyczno - Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno - Historycznych w Białymstoku

Projekt IT Szkoła 2013"

Platforma e-learningowa ZSO 9

Dzisiaj jest 22.01.2020 r. Imieniny Dominiki, Mateusza, Wincentego  

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU pod adresem www.14lobialystok.pl

    Artykuły

Klasy mundurowe

Z życia klas mundurowych służby granicznej (klik)

Z życia klas mundurowych służby w Policji (klik)

Z życia klas mundurowych bezpieczeństwa narodowego (klik)


 KLIKNIJ JEDNO Z POWYŻSZYCH


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informacje starsze, nie przydzielone do powyższych kategorii

więcej zdjęć

 

Nawiązanie współpracy z CSSG w Kętrzynie

02 lipca 2010 roku Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie, Pan płk SG Andrzej Rytwiński i Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku, Pan mgr Leszek Kochanowski podpisali Porozumienie o wzajemnym współdziałaniu w zakresie zapewnienia pomocy organizacyjnej i programowej uczniom klas mundurowych "służby granicznej" XIV LO. Najważniejszym punktem Porozumienia jest możliwość organizacji, po drugim roku nauki, tygodniowego obozu szkoleniowego na bazie Centrum. Podpisanie Porozumienia odbyło się w siedzibie ośrodka szkolenia SG, Dyrektorowi Szkoły towarzyszył nauczyciel przedmiotu "służba graniczna", ppłk rez. SG Mantur Mirosław. Korzystając z otwartości i gościnności Pana płk. SG Andrzeja Rytwińskiego, uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia nowego budynku sztabu oraz zapoznania się bazą szkoleniową i kadrą dydaktyczną Centrum.

więcej zdjęć w galerii... 


 

  Dnia 06.03.2012 r. klasa II d pod opieką Pana ppłk. Mirosława Mantur odbyła zajęcia na strzelnicy sportowej "Kaliber" w Białymstoku. Uczniowie mogli się sprawdzić w strzelaniu z karabinu pneumatycznego. Pomimo rywalizacji młodzież czerpała ze strzelania radość oraz satysfakcję. Najlepsze wyniki uzyskali : 1. Karol Hrehorowicz 85/100 punktów 2. Marcin Michalczuk 85/100 punktów 3. Paweł Kubiak 84/100 punktów

 

 

 

 

 

 


 

Ósmego marca bieżącego roku uczniowie klasy II „c” liceum o profilu służby granicznej odbyli zajęcia strzeleckie na strzelnicy UKS „Kaliber”. Strzelania rozpoczęły panie, które obchodziły swoje święto. Ciszę przeszywały co raz odgłosy śrutu trafiającego w okręg z numerem „10” na tarczy. Po zakończeniu zajęć uczniowie opuszczali strzelnicę z uśmiechami na twarzach, ponieważ wszyscy zaliczyli strzelanie pozytywnie. Emocji nie brakowało, a największą skutecznością i sokolim wzrokiem wykazał się Daniel Charytoniuk, który w dziesięciu próbach uzyskał 90 punktów na 100 możliwych. Drugie miejsce, z dorobkiem 88 punktów, zajęła Katarzyna Markiewicz, ex aequo z Krzysztofem Wojtachem. Na najniższym stopniu podium stanął Jakub Żukowski z wynikiem 87 punktów. Gratulujemy. Nie możemy jednak zapomnieć, że najważniejszym elementem spotkań na strzelnicy, oprócz wyników, jest dobra zabawa i integracja grupy. zdjecia ze strzelnicy


 

 16 i 17 marca 2011 roku uczniowie II klas służby granicznej XIV LO, na strzelnicy UKS "Kaliber" w Białymstoku, odbywali programowe strzelania z karabinu pneumatycznego. Zajęcia prowadził i fachowych rad udzielał ppłk. rez. SG Mantur Mirosław, m. in.: - nigdy nie kieruj wylotu lufy karabinu w kierunku ludzi, traktuj ją tak, jakby była załadowana, - po komendzie STOP wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę bezzwłocznie przerwij strzelanie, - właściwie złóż się i wypracuj każdy strzał, a będziesz miał widoczne efekty w tarczy. Uczniowie do strzelań przystąpili z entuzjazmem, a w czasie kontroli tarcz byli zachwyceni swoimi wynikami. Wszyscy zasłużyliśmy na uznanie Pana pułkownika, ale z uwagi na fakt, że trening czyni mistrza, będziemy kontynuować strzelania z karabinu i pistoletu pneumatycznego.

 

 

 

 

 

więcej zdjęć w galerii...

 


 

 18 lutego 2011 r. odbyło się ślubowanie uczniów pierwszych klas mundurowych XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele służb mundurowych, m.in.: Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku reprezentował nadkom. Maciej Wesołowski, Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku reprezentował mjr Rafał Okruszko, Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku reprezentował jego zastępca podinsp. Daniel Kołnierowicz. W Apelu wzięli również udział wychowawcy i wykładowcy klas mundurowych, uczniowie drugich klas oraz rodzice ślubujących, którzy nie ukrywali swojego wzruszenia tą podniosłą chwilą. Rotę ślubowania czytał Dyrektor Szkoły Pan Leszek Kochanowski, a uczniowie powtarzali słowa Roty, między innymi : "Ślubuję, dążyć do osiągania najwyższych wyników w nauce, kształtować postawy obywatelskie i patriotyczne...". Apel prowadził ppłk rez. SG Mantur Mirosław. Gratulacje młodszym koleżankom i kolegom złożyła Marta Jabłonowska, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Liceum, a w imieniu uczniów podziękowanie Dyrekcji i kadrze dydaktycznej złożyła uczennica kl. I c Sylwia Panasewicz. Uroczystość ślubowania uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego z Wasilkowa pod dyrekcją Pana Adama Wolańskiego. Po oficjalnej części apelu wszyscy uczestnicy poczęstowani zostali służbową grochówką.

 

 

 

 

 

 

 

więcej zdjęć w galerii...

 


 

 26 października 2010 roku uczniowie pierwszych klas mundurowych "służby granicznej" wzięli udział w wycieczce do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza w Białymstoku. Młodzież zwiedziła Salę Tradycji, w której mjr SG Okruszko Rafał przedstawił historię i tradycje formacji granicznych II RP i po II wojnie światowej. Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja sprzętu transportowego i uzbrojenia oraz tresura psa służbowego.

Na spotkaniu z uczniami komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej reprezentował ppłk SG Rudko Zbigniew- Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia. Tematyką spotkania było m.in. zapoznanie uczniów z ogólnymi wymogami stawianymi kandydatom do służby w SG. Wizytę w Oddziale zakończyliśmy wykonaniem pamiątkowego zdjęcia. więcej zdjęć w galerii...

 


 

Zajęcia w placówce SG

 

 

 

 

 

16 czerwca 2010r. uczniowie klas służby granicznej brali udział w zajęciach w Placówce SG w Szudziałowie. Zostali zapoznani z ogólnymi zadaniami i pomieszczeniami służbowymi placówki, sprzętem technicznym wykorzystywanym do służby granicznej oraz możliwościami psa służbowego. Mieli także możliwość bezpośredniego kontaktu z przebiegiem i oznaczeniem granicy państwowej RP z Republiką Białorusi na odcinku Placówki SG w Krynkach. W czasie pobytu na granicy spotkaliśmy się z otwartością i chęcią przekazania fachowej wiedzy ze strony komendantów placówek SG w Szudziałowie i Krynkach oraz wszystkich ich podwładnych. Zakończeniem zajęć ze służby granicznej było zwiedzenie Silvarium w Poczopku wraz z pieczeniem kiełbasek przy ognisku. Wyjazd na zajęcia praktyczne w teren był udany.

więcej zdjęć w galerii...

 


 

 Ślubowanie uczniów klas mundurowych 2010 11 czerwca 2010 r. odbyła się uroczystość ślubowania uczniów trzech klas mundurowych. Licznie przybyli na nie rodzice uczniów. Apel prowadził ppłk rez. SG Mantur Mirosław. Rotę ślubowania czytał Dyrektor Szkoły Pan Leszek Kochanowski , a uczniowie powtarzali słowa Roty, między innymi : " Ślubuję, sumiennie wypełniać obowiązki ucznia..., szanować osoby o innych poglądach i przekonaniach...".W imieniu uczniów podziękowanie Dyrekcji i kadrze dydaktycznej złożył uczeń kl. I c Rafał Biryło. Uroczystość ślubowania uświetnił występ chóru szkolnego pod dyrekcją Pani Grażyny Falkowskiej. Po oficjalnej części apelu wszyscy uczestnicy poczęstowani zostali służbową grochówką .

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej zdjęć w galerii...

 


 

Święto Straży Granicznej

 

 

 

 

 

 

17 maja 2010 roku przedstawiciele klas mundurowych służby granicznej, na czele z Dyrektorem ZSO Nr 9 Panem mgr Leszkiem Kochanowskim i wychowawczynią klasy Ic XIV LO Panią mgr Jolantą Cybulińską wzięli udział w apelu służbowym z okazji Święta Straży Granicznej w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza w Białymstoku. W apelu uczestniczyli, Wojewoda Podlaski Pan Maciej Żywno, parlamentarzyści Ziemi Podlaskiej, przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych Białegostoku, oficerowie rezerwy Wojsk Ochrony Pogranicza, księża kapelani różnych wyznań i oczywiście funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Podlaskiego Oddziału SG. Dowódcą uroczystości był Pan ppłk SG Rudko Zbigniew, Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia PoOSG. Po odczytaniu decyzji i rozkazów personalnych o wyróżnieniach nastąpiło uroczyste wręczenie funkcjonariuszom i pracownikom odznaczeń państwowych, resortowych, aktów mianowań na kolejne stopnie SG, odznak SG oraz nagród pieniężnych. Wyróżnieni zostali m.in.: -Złotym Krzyżem "Za Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP"-płk SG Czech Leszek, Komendant Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku, -Złotym Medalem "Za Długoletnią Służbę"-ppłk SG Firlej Stanisław, Naczelnik Wydziału Prezydialnego PoOSG, -Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Straży Granicznej"- insp. Igor Parfieniuk, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, -Odznaką Straży Granicznej-mjr SG Anna Wójcik-Rzecznik Prasowy Podlaskiego Oddziału SG. Po wystąpieniach Wojewody Podlaskiego, parlamentarzystów woj. podlaskiego, głos zabrał Dyrektor Szkoły Pan mgr Leszek Kochanowski, który wyraził wdzięczność Komendantowi Podlaskiego Oddziału SG za podpisanie porozumienia o współpracy ze szkołą, pogratulował wyróżnionym oraz złożył świąteczne życzenia pracownikom i funkcjonariuszom Oddziału, a dziewczyny wręczyły kwiaty Panu płk. SG Czech Leszkowi. Przed frontem szyku Komendant PoOSG podziękował za długoletnią służbę Panu ppłk. SG Jerzemu Karpienko, Komendantowi Placówki SG w Kuźnicy, który po 42 latach służby odchodzi na zasłużoną emeryturę. Po apelu służbowym młodzieży szczególnie smakowały gorące potrawy z grilla, podawane na służbowym pikniku.

więcej zdjęć w galerii...

 


 

 PIERWSZA WIZYTA GENERAŁA

 

 

 

 

 

 

 

 

30 kwietnia 2010 roku na nasze zaproszenie szkołę odwiedził emerytowany funkcjonariusz Straży Granicznej Pan gen. dyw. SG Józef Klimowicz (w latach 2001-2005 Komendant Główny Straży Granicznej), który wziął udział w spotkaniu z uczniami trzech klas mundurowych XIV Liceum Ogólnokształcącego. Wyjątkowego gościa przywitał Dyrektor ZSO Nr 9 w Białymstoku Pan mgr Leszek Kochanowski, a meldunek o gotowości uczniów do spotkania złożył generałowi nauczyciel przedmiotu "służba graniczna" ppłk SG rez. Mantur Mirosław. W czasie wystąpienia Pan generał opowiadał o swojej ścieżce kariery zawodowej od stopnia szeregowego do generała dywizji, poprzez Marynarkę Wojenną, Wojska Ochrony Pogranicza, Straż Graniczną, z taką ekspresją wypowiedzi, jakby nadal czynnie służył Ojczyźnie. Ponad 37 letnia służba Pana generała, na każdym stanowisku, była odzwierciedleniem Jego życiowej pasji. Jednocześnie przestrzegał uczniów przed różnymi wynaturzeniami, m. in. zjawiskami korupcyjnymi w służbie granicznej oraz pokusami do narkotyków, które dyskwalifikują kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym ze służby w formacjach mundurowych. Pan generał za wybitne zasługi w służbie na rzecz ochrony granicy państwowej odznaczony został przez Prezydenta RP, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała wspomnień Pana generała, które nagrodziła gorącymi brawami i w podziękowaniu wręczyła pamiątkowy album "Czar Podlasia". Uczniowie klas mundurowych XIV LO wzorowo przywitali się i pożegnali z gościem spotkania, słowami "Czołem Panie Generale". Wszyscy będziemy pamiętać tę pasjonującą lekcję edukacyjną i wychowawczą. Teraz...z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania. więcej zdjęć w galerii...

 


 

 Uroczyste otwarcie nowej Placówki Straży Granicznej w Augustowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 listopada 2009 roku uczniowie klas pierwszych XIV LO służby granicznej, na czele z Dyrektorem Leszkiem Kochanowskim, wzięli udział w uroczystym otwarciu nowej Placówki Straży Granicznej w Augustowie. W trakcie pobytu młodzież miała okazję zwiedzić pomieszczenia placówki wraz z jej wyposażeniem logistycznym oraz podziwiać nowoczesne środki transportu. Zachwyceni byliśmy strzelnicą pistoletową, siłownią i sauną, które usytuowane są w podpiwniczeniu budynku. Uczniowie byli obserwatorami apelu służbowego funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku oraz słuchaczami koncertu w wykonaniu orkiestry Morskiego Oddziału SG z Gdańska. Na szczególne podkreślenie zasługuje wystąpienie Dyrektora Szkoły Pana Leszka Kochanowskiego, który wyraził wdzięczność Komendantowi Głównemu SG-ppłk. SG Elas Leszkowi i Komendantowi Podlaskiego Oddziału SG-płk. SG Czech Leszkowi za to, że Straż Graniczna nie tylko chroni granicę państwa, ale również jest otwarta na wychowanie młodzieży. Klasy mundurowe służby granicznej XIV LO w Białymstoku są tego żywym dowodem. Jednocześnie Pan Dyrektor życzył wszystkim funkcjonariuszom SG nowej placówki bezpiecznej i skutecznej służby w ochronie granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Po apelu służbowym młodzieży szczególnie smakowała gorąca grochówka. Wyjazd do Augustowa i udział uczniów w uroczystościach służbowych z okazji otwarcia nowej placówki Podlaskiego Oddziału SG, pod względem edukacyjnym, był doskonały.

 

więcej zdjęć w galerii


 

  Apel służbowy funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 listopada 2009 roku uczniowie klas mundurowych służby granicznej, wzięli udział w apelu służbowym z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza w Białymstoku. W apelu uczestniczyli, Wojewoda Podlaski Pan Maciej Żywno, przedstawiciele służb mundurowych z Białegostoku, oficerowie rezerwy Wojsk Ochrony Pogranicza, księża kapelani SG i oczywiście funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Podlaskiego Oddziału SG. Na początku apelu minutą ciszy uczczono pamięć funkcjonariuszy SG, którzy w dniu 31 października br. zginęli w katastrofie śmigłowca Kania, podczas pełnienia służby w ochronie granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Po odczytaniu decyzji i rozkazów personalnych o wyróżnieniach nastąpiło uroczyste wręczenie funkcjonariuszom i pracownikom odznaczeń resortowych, aktów mianowań na wyższe stopnie SG, odznak SG oraz nagród pieniężnych. Wyróżnieni zostali m.in.: - Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Policji"-płk SG Czech Leszek, Komendant Podlaskiego Oddziału SG, - Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Straży Granicznej"-ppłk SG Doroszkiewicz Mirosław, Zastępca Komendanta Podlaskiego Oddziału SG, - Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju"-ppłk SG Wołkowycki Michał, Naczelnik Wydziału Granicznego PoOSG, - mianowaniem na stopień podpułkownika SG-mjr SG Rudko Zbigniew, Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia PoOSG, który przyjął gratulacje i symboliczny kwiatek od naszej młodzieży. Po zakończeniu uroczystości służbowych zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie z Panem Maciejem Żywno, Wojewodą Podlaskim i Panem płk. SG Czech Leszkiem, Komendantem Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku.

więcej zdjęć w galerii

 


 

Ostatnia służba funkcjonariuszy Straży Granicznej

 

 

W dniu 6 listopada 2009 roku przedstawiciele klas mundurowych pod kierownictwem ppłk. rez. SG Mantur Mirosława brali udział w uroczystości pogrzebowej trzech lotników-funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy w dniu 31 października br. zginęli w katastrofie śmigłowca Kania podczas pełnienia służby w ochronie granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Nabożeństwo żałobne odbyło się w hangarze na lotnisku Krywlany w Białymstoku, któremu przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz Płoski. W pożegnaniu funkcjonariuszy udział wzięli Ich przełożeni, na czele z Komendantem Głównym SG ppłk. SG Elas Leszkiem oraz setki koleżanek i kolegów ze służby i pracy z całej Polski. Władze państwowe reprezentował sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji gen. Adam Rapacki. Funkcjonariusze pośmiertnie zostali odznaczeni przez Prezydenta RP-Srebrnymi "Krzyżami Zasługi", przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji-Złotymi Medalami "Za Zasługi dla Straży Granicznej" oraz mianowani na kolejne, wyższe stopnie SG. Społeczność szkolna ZSO Nr 9 w Białymstoku łączy się w bólu z Rodzinami poległych na służbie Funkcjonariuszy Straży Granicznej. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !


 

 Wizyta uczniów klas służby granicznej w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku.

W dniu 15 października 2009r. uczniowie wzięli udział w wycieczce do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. W trakcie wizyty zostali zapoznani z historią i tradycjami formacji granicznych II RP i okresu po II wojnie światowej. Młodzież miała możliwość zwiedzenia Sali Tradycji Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza, obejrzenia sprzętu transportowego, uzbrojenia oraz poznała ogólne zasady użycia środków przymusu bezpośredniego. Wielką atrakcją był pokaz tresury psa służbowego wraz z zatrzymaniem "niebezpiecznego przestępcy" z bronią palną. Na spotkaniu z uczniami komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej reprezentował płk SG Dariusz Ryczek- Główny Księgowy oraz mjr SG Zbigniew Rudko -Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia. Tematyką spotkania było m.inn. zapoznanie uczniów z ogólnymi wymogami stawianymi kandydatom do służby w SG.

 

więcej zdjęć w galerii

 


 

 Uczestnictwo klas pierwszych straży granicznej w otwarciu placówki Straży Granicznejw Mielniku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 25.09.2009r. uczniowie klas pierwszych XIV LO straży granicznej, pod kierunkiem ppłk. rez. SG Mantur Mirosława i Jolanty Cybulińskiej, uczestniczyli w uroczystym otwarciu nowego obiektu Straży Granicznej w Mielniku. W trakcie pobytu uczniowie zwiedzili placówkę wraz z jej wyposażeniem logistycznym, plac do tresury psa służbowego i najważniejsze-byli obserwatorami apelu służbowego funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku oraz musztry paradnej orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza. Młodzież została także poczęstowana żołnierską grochówką. Przy okazji uroczystości uczniowie mieli sposobność porozmawiać i wykonać pamiątkowe zdjęcia, między innymi z Jarosławem Matwiejukiem, posłem na sejm RP, ppłk. SG Leszkiem Elasem, Komendantem Głównym SG, płk.SG Leszkiem Czechem, Komendantem Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku, ppłk. SG Henrykiem Raczkowskim, komendantem Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Miłym zakończeniem pobytu w Mielniku było podziwianie doliny Bugu z Góry Zamkowej.

 


 

 Uroczyste rozpoczęcie roku -szkolnego 2009/2010 W dniu 1.IX.2009 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Ta data-70 rocznica wybuchu II Wojny Światowej-jakże bolesna w polskiej historii, nabrzmiała cierpieniem wielu ludzi u młodzieży budzi szacunek i zadumę. Dla nas uczniów ten dzień stał się też szczególnym z innego powodu-otóż w naszej szkole od tego roku zostały utworzone nowe klasy o następujących profilach:

*humanistycznym

 

 

 

 

 

 

 

*teatralnym pod patronatem Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki

 

 

 

 

 

 

*służby granicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*służby policyjnej

 

 

 

Na wstępie głos zabrał dyrektor Szkoły Leszek Kochanowski. Jako gospodarz placówki powitał przybyłych gości, nauczycieli, rodziców i młodzież. W tak uroczystym dniu zaszczycili nas swoją obecnością: -młodszy inspektor Wojciech Rutkowski-Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, -podinspektor Daniel Kołnierowicz-I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku, -podinspektor Joanna Deoniziak-pracownik Wydziału Prewencji KW Policji w Białymstoku, -mjr SG Józef Puczyński z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, -podporucznik SG Krystyna Jakimik z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, -ppłk SG Mirosław Mantur-emerytowany funkcjonariusz Straży Granicznej, -p. Małgorzata Anna Bil-Jaruzelska-Zastępca Dyrektora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, -p. Maciej Skobudziński-kierownik Pływalni MOSIR Nr 3 przy ul. Stromej. -p. Roman Popow-przewodniczący Rady Rodziców. Uczestnicy uroczystości w swoim słowie kierowanym do młodzieży szkolnej zapewnili, że dołożą wszelkich starań , by uczniowie mieli poczucie dobrego wyboru i by ich wiedza owocowała w przyszłości. Przewodniczący Rady Rodziców p. Roman Popow złożył społeczności szkolnej życzenia pomyślności w nowym roku szkolnym. Uroczystość uświetnił występ orkiestry Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku prowadzonej przez p. Stanisława Krucińskiego. Na zakończenie Dyrektor Szkoły podziękował wszystkim przybyłym za udział w uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej zdjęć w galerii


 


Napisał: adminData: 26-01-2010Czytano: 127642 razy
   Wszelkie prawa zastrzeżone. Contents Copyright © 2004-2006.