Aktualności
     Patron
     Galeria
     Plan lekcji
     Klasy mundurowe
     Zastępstwa
     Kontakt i lokalizacja

DZIENNIK

   SZKOŁA
     Aktualności
     Baza szkoły
     Dyrekcja
     Nauczyciele
     Kalendarz szkolny 2017/2018
     Dokumenty
     Administracja
     Olimpiady i konkursy
     Konkursy
     Biblioteka
     Galeria
     Nowa galeria
     Lokalizacja szkoły
     Rozkład dzwonków
     Do pobrania
     Stypendia szkolne
     Dofinansowanie podręczników
     Wynajmy boisk
     Dodatkowe dni wolne
     Obiady szkolne
     Przetargi
     Dla rodziców
   XIV LO
     Samorząd szkolny
     Matura
     Zasady rekrutacji
     Plan lekcji
     Klasy mundurowe
     Osiągnięcia LO
     Podręczniki LO
   PG 14
     Samorząd szkolny
     Projekty edukacyjne
     Egzamin gimnazjalny
     Plan lekcji
     Podręczniki PG
     Kącik literacki
     Wojewódzkie konkursy przedmiotowe

ZOBACZ DOJAZD

    Kontakt
   ul. Upalna 26
   15-668 Białystok
   telefon: (85) 661 32 27
   fax: (85) 661 32 27
   email: zso9@um.bialystok.pl


Sport w naszej szkole

Polityka Ochrony Dzieci

Program "Znajdź Właściwe Rozwiązanie"

Centrum Organizacji Przedmiotowo - Tematyczno - Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno - Historycznych w Białymstoku

Projekt IT Szkoła 2013"

Platforma e-learningowa ZSO 9

Dzisiaj jest 22.01.2020 r. Imieniny Dominiki, Mateusza, Wincentego  

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU pod adresem www.14lobialystok.pl

    Artykuły

 


 

 

Na zaproszenie szkoły przybył gen. dyw. SG Klimowicz Józef, który spotkał się z nauczycielami i uczniami I i II klas "służby granicznej". Generała przywitał Dyrektor Szkoły Pan mgr Leszek Kochanowski, a meldunek o gotowości uczniów do spotkania złożył ppłk rez. SG Mantur Mirosław. W czasie wystąpienia Pan Generał opowiadał o swojej ścieżce kariery zawodowej od marynarza, poprzez żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza, do stanowiska Komendanta Głównego Straży Granicznej. Podkreślał, że przez większość swojej służby pozostawał w pionie kontroli ruchu granicznego, skąd powoływany był do międzynarodowych komisji zajmujących się sprawami migracyjnymi. Częste wyjazdy służbowe do różnych zakątków świata przynosiły wiele wrażeń, ale i przeplatane były drastycznymi incydentami. Bazując na swoim przykładzie Pan Generał zachęcał uczniów do czytania książek, które wzbogacają wiedzę ogólną człowieka. Jednocześnie przypomniał młodzieży o przestrzeganiu dyscypliny nie tylko zewnętrznej, ale i wewnętrznej. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała wspomnień Pana Generała, które nagrodziła gromkimi brawami, a w podziękowaniu Dyrektor Szkoły wręczył biografię Ryszarda Kaczorowskiego - Patrona XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.


WYCIECZKA DO PLACÓWKI SG WARSZAWA-OKĘCIE

 

     Dnia 11 maja 2014r. uczniowie klas II służby granicznej XIV LO pod opieką wychowawczyń Jolanty Cybulińskiej  i Anny Janowicz oraz mjr rez. Krzysztofa Strankowskiego i kpt rez. Mirosława Laskowskiego udali się na wycieczkę edukacyjną do Placówki Straży Granicznej im. gen. bryg. Waleriana Czumy Warszawa-Okęcie.

     Uczniowie zwiedzili pomieszczenia odlotów i przylotów w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina. Szczególne ich zainteresowanie wzbudziły stanowiska i urządzenia kontroli bezpieczeństwa podróżnych i ich bagaży. Wszyscy uczestnicy wycieczki zostali poddani takiej kontroli, co wzbudziło niemałe emocje. Bardzo ciekawym punktem programu było spotkanie z pirotechnikami. Szczegółowo zademonstrowali  uczniom swój  specjalistyczny sprzęt,  a także umożliwili obserwację psa tropiącego przemyt niedozwolonych substancji.

    Druga część wycieczki obejmowała spacer i pobyt na Starym Mieście. Jako że pogoda była wyjątkowo upalna ,niektórzy  uczniowie skorzystali z ochłody kurtyn wodnych…..


 

 

   12 lutego 2014r. uczniowie klas pierwszych "służby granicznej" XIV LO z wychowawcami, p. Mirosławem Leszczyńskim i  p. Tomaszem Daniukiem oraz mjr  rez. SG Krzysztofem Strankowskim i kpt.  rez. SG Mirosławem Lasowskim uczestniczyli w zajęciach w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku. Młodzież zapoznała się z ogólnymi zasadami kontroli granicznej osób, pojazdów i towarów oraz sprzętem specjalistycznym wykorzystywanym w służbie. Uczniowie zwiedzili pomieszczenia  dla osób zatrzymanych oraz Izbę  Tradycji, w której zapoznali się z historią SG oraz Podlaskiego Oddziału SG. Ponadto zostali zapoznani z zasadami rekrutacji do służby w Straży Granicznej  przez mjr  SG Wojciech Marciniaka.

 więcej zdjęć w galerii...


 

Wycieczka do Placówki SG w Kuźnicy Białostockiej

27 listopada 2012r. uczniowie klas drugich służby granicznej XIV LO z wychowawczyniami, p. Dorotą Bondar, p. Ewą Jelską oraz mjr . rez. SG Krzysztofem Strankowskim uczestniczyli w zajęciach w Placówce Straży Granicznej w Kuźnicy Białostockiej. Młodzież zapoznała się z ogólnymi zasadami kontroli granicznej osób, pojazdów i towarów oraz sprzętem specjalistycznym wykorzystywanym w służbie. Obserwowała również sprawdzenie pojazdu osobowego, w którym funkcjonariusze celni wykryli artykuły tytoniowe bez polskich znaków akcyzy.


 

 "BRĄZOWE PODIUM"

09 listopada 2012 roku uczniowie klas "służby granicznej" godnie reprezentowali Szkołę w "Drugiej Wojewódzkiej Licealiadzie Strzeleckiej z broni pneumatycznej-Złota tarcza"(kpn 30), która odbyła się w V LO im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku. W wyniku zaciętej rywalizacji III miejsce w klasyfikacji indywidualnej chłopców zajął-Kamil Uścinowicz z wynikiem 254 pkt., a zespół w składzie, Ernest Milewski, Tomasz Żak i Kamil Uścinowicz zajął III miejsce w klasyfikacji drużynowej z wynikiem 675 pkt. Oprócz nich startowali: Karol Kakareko, Paulina Kuźmicka, Paulina Kijewska, Angelika Żukowska, Justyna Pikus, Paulina Bojarska i Patrycja Tołwińska. Dziewczyny dzielnie walczyły w swoim debiucie, jednak tak jak chłopcy, honorowo "odpuściły" miejsca na podium koleżankom z Białorusi. Zawodnikom i trenerowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w strzelaniu. Oficjalny komunikat zawodów na stronie internetowej-vlo.bialystok.pl więcej zdjęć w galerii...


 

WIZYTA W KOSZARACH POSG

30 października 2012 roku uczniowie klas "służby granicznej" I a i I b XIV LO wraz z wychowawcami: Jolantą Cybulińską i Anną Janowicz wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza w Białymstoku. Towarzyszyli im nauczyciele mjr rez. SG Strankowski Krzysztof i ppłk rez. SG Mantur Mirosław. W trakcie wizyty zwiedziliśmy Salę Tradycji, w której mjr SG Rafał Okruszko zapoznał nas z historią formacji granicznych II i III RP oraz tradycjami Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku. W gabinecie metodycznym mieliśmy możliwość obejrzenia wyposażenia funkcjonariuszy do służby w środki przymusu bezpośredniego i broń osobistą. Na zakończenie wizyty odbyło się spotkanie z ppłk. SG Zbigniewem Rudko - Naczelnikiem Wydziału Kadr i Szkolenia, który przedstawił nam ogólne wymagania stawiane kandydatom do służby w Straży Granicznej. więcej zdjęć w galerii...


 

OBÓZ SZKOLENIOWY 2012

 

W okresie 01-06 lipca 2012 roku, 25 uczniów klas mundurowych "służby granicznej" XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku przebywało po raz drugi na obozie szkoleniowym w Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie. Komendantem obozu był ppłk rez. SG Mantur Mirosław, a wychowawcami mjr rez. SG Strankowski Krzysztof i mł. chor. SG Jolanta Mantur. Z ramienia Centrum opiekunem naszej grupy był Pan mjr SG Czesław Świdwa. więcej zdjęć w galerii...


Wizyta w PSG Bobrowniki

13 czerwca 2012 roku uczniowie klas II c i II d XIV LO, razem z wychowawcą p. Tomaszem Daniukiem i nauczycielami przedmiotu "służba graniczna", uczestniczyli w zajęciach w Placówce Straży Granicznej w Bobrownikach. Na miejscu młodzież została podzielona na dwie grupy i oprowadzana po terenie przejścia granicznego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i Urzędu Celnego w Bobrownikach. Zapoznaliśmy się z pomieszczeniami służbowymi placówki, ogólnymi zasadami odprawy i kontroli granicznej osób, pojazdów i towarów, ze sprzętem specjalistycznym wykorzystywanym w służbie oraz możliwościami technicznymi pojazdu z kamerą termowizyjną. Obserwowaliśmy również demontaż samochodu osobowego, w którym celnicy wykryli dodatkowy zbiornik do przemytu papierosów. W czasie pobytu w drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach spotkaliśmy się z otwartością i chęcią przekazania fachowej wiedzy ze strony funkcjonariuszy Urzędu Celnego i Straży Granicznej, za co Im serdecznie dziękujemy.


 

 Święto Straży Granicznej

 

 

22 maja 2012 roku uczniowie klas "służby granicznej" XIV LO wzięli udział w apelu służbowym Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z okazji święta Straży Granicznej. Przedstawicielami Szkoły byli również Dyrektor Pan Leszek Kochanowski i nauczyciele Pani Ewa Jelska, ppłk rez. SG Mirosław Mantur, mjr rez. SG Krzysztof Strankowski. Funkcjonariuszom i pracownikom Oddziału wręczone zostały odznaczenia państwowe i resortowe, akty mianowania na kolejne stopnie, odznaki SG oraz nagrody pieniężne. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Złoty Medal "Za długoletnią służbę"-ppłk. SG Michałowi Wołkowyckiemu, Naczelnikowi Wydziału Granicznego POSG, a Minister Spraw Wewnętrznych nadał Złoty Medal "Za Zasługi dla Straży Granicznej"- płk. SG Zdzisławowi Łukowiczowi, zastępcy Komendanta Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych gen. bryg. SG Marek Borkowski, zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej, odznaczył Dyrektora Szkoły Pana Leszka Kochanowskiego Brązowym Medalem "Za Zasługi dla Straży Granicznej". Z okazji święta SG Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza otrzymał nowy Sztandar. Uroczystość zakończyła defilada funkcjonariuszy SG i uczniów XIV LO oraz koncert Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Gdańska. więcej zdjęć w galerii...


 

26 października 2011 roku uczniowie klas "służby granicznej"II c, III c i III e XIV LO wraz z wychowawcami, p. Krystyną Ignaciuk, p. Jolantą Cybulińską i p. Haliną Szymańską wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Placówki Straży Granicznej im. gen. bryg. Waleriana Czumy Warszawa-Okęcie.

Towarzyszył im ppłk rez. SG Mantur Mirosław. W pomieszczeniach służbowych Placówki obejrzeliśmy sprzęt pirotechniczny (m.in.: robot samobieżny, kombinezony ochronne, działko bezodrzutowe), przenośną kamerę rentgenowską do prześwietlania bagaży oraz zestawy chemiczne do wykrywania materiałów wybuchowych i substancji narkotycznych. Następnie zwiedzaliśmy pomieszczenia odlotów i przylotów w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina, gdzie szczególne zainteresowanie uczniów wzbudziły stanowiska i urządzenia do kontroli bezpieczeństwa podróżnych i ich bagaży. Na spotkaniu z Zastępcą Komendanta Placówki ppłk. SG Brecławskim Rafałem dowiedzieliśmy się o ogólnych zadaniach realizowanych przez Straż Graniczną w międzynarodowym przejściu lotniczym. Po zakończeniu części "służbowej" wycieczki udaliśmy się do Pałacu w Wilanowie, gdzie w tamtejszym Muzeum podziwialiśmy wspaniale zaaranżowane wnętrza i eksponaty z różnych epok.

 

więcej zdjęć w galerii...

 


 

19 października 2011 roku uczniowie klas "służby granicznej" I b i I c XIV LO wraz z wychowawcami: panią Dorotą Bondar i panią Ewą Jelską wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza w Białymstoku. Towarzyszyli im nauczyciele ppłk rez. SG Mantur Mirosław i mjr rez. SG Strankowski Krzysztof. W trakcie wizyty zwiedziliśmy Salę Tradycji, w której zostaliśmy zapoznani z historią formacji granicznych II RP i okresu po II wojnie światowej, obejrzeliśmy sprzęt transportowy oraz uzbrojenia. Po zwiedzeniu pomieszczeń dla osób zatrzymanych odbyło się spotkanie z ppłk. SG Zbigniewem Rudko - Naczelnikiem Wydziału Kadr i Szkolenia, który przedstawił nam ogólne wymagania stawiane kandydatom do służby przygotowawczej w Straży Granicznej. Upamiętnieniem pobytu w komendzie Oddziału było wykonanie wspólnego zdjęcia.

 

 

 

więcej zdjęć w galerii... 


 

 

 

 

 

 

 

 

więcej zdjęć w galerii...

21 września 2011 roku gościliśmy w naszej szkole Ministra Obrony Narodowej, Tomasza Siemoniaka. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas licealnych wraz z nauczycielami. Pan Dyrektor, Leszek Kochanowki, dokonał prezentacji dorobku szkoły, a młodzież przedstawiła krótki pokaz musztry oraz tańca. W swoim przemówieniu minister obiecał szkole wsparcie w tworzeniu klasy związanej z wojskiem. Osobiście przywitał się także z uczniami.


 

W okresie 03-08 lipca 2011 r. uczniowie klas mundurowych "służby granicznej" XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku przeszli "chrzest bojowy" na obozie szkoleniowym w Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie. Opiekunami młodzieży, a zarazem Komendą obozu, byli ppłk rez. SG Mantur Mirosław i mjr rez. SG Strankowski Krzysztof. Z ramienia Centrum opiekunem naszej grupy był Pan kpt. SG Czesław Świdwa. Regulamin obozu określał reguły postępowania i zachowania, dlatego też staraliśmy się bezwzględnie ich przestrzegać. Każdy dzień rozpoczynał się zaprawą poranną, następnie apel poranny i przemarsz na zajęcia szkoleniowe prowadzone przez wykładowców Centrum, m.in.: - przebieg i oznakowanie granicy państwowej, - zasady przekraczania granicy państwowej, - kontrola ruchu drogowego, - procedura kwalifikacyjna do służby w SG, - elementy samoobrony, - techniki interwencji, - zabezpieczanie śladów przestępstwa, - musztra indywidualna i zespołowa.

 

więcej

więcej zdjęć w galerii... 

 

 

 

 


 

21 czerwca 2011 roku uczniowie I klas służby granicznej razem z wychowawcami, p. Krystyną Ignaciuk, p. Tomaszem Daniuk i p. Martą Falkowską, wyjechali w rejon pogranicza. W Placówce SG w Szudziałowie młodzież zapoznała się z warunkami pracy i służby funkcjonariuszy SG oraz sprzętem technicznym wykorzystywanym do służby granicznej, za co dziękujemy komendantowi Placówki SG, Panu ppłk. SG Janowi Doroszkiewiczowi. Na odcinku Placówki SG w Krynkach uczniowie zapoznali się z rzeczywistym przebiegiem i oznaczeniem granicy państwa między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Białorusi. Niektórych z nas kusiło, aby "odwiedzić" sąsiadów, jednak zapędy studził zastępca komendanta Placówki SG, Pan kpt. SG Krzysztof Milewski. Dzięki gościnności obu komendantów placówek SG, mieliśmy możliwość obejrzenia zbiorów Silvarium w Poczopku, zwiedzenia Meczetu w Kruszynianach. Oczywiście na koniec naszej wyprawy nie mogło zabraknąć ogniska. Walka z kiełbaskami, które spadały z kijków do ogniska, okazała się dla nas zwycięska i mogliśmy leniuchować nad Zalewem w Ozieranach.

 

 

 

 

 

 

więcej zdjęć w galerii... 


 

 

 

 

 

 

14 czerwca 2011 roku uczniowie II klas służby granicznej, razem z wychowawcami p. Jolantą Cybulińską i p. Haliną Szymańską, uczestniczyli w zajęciach w Placówce SG w Bobrownikach. Na miejscu zostaliśmy zapoznani z pomieszczeniami służbowymi placówki, ogólnymi zasadami kontroli granicznej, sprzętem specjalistycznym wykorzystywanym w służbie oraz możliwościami psa służbowego w zakresie wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni. W czasie pobytu w drogowym przejściu granicznym spotkaliśmy się z otwartością i chęcią przekazania fachowej wiedzy ze strony zastępcy komendanta Placówki SG Pana mjr. SG Andrzeja Konończuka oraz wszystkich jego podwładnych, za co serdecznie dziękujemy. Podsumowaniem zajęć było spotkanie integracyjne młodzieży nad zalewem w Gródku, połączone z pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

 

więcej zdjęć w galerii...


 

 

 

 

 

 

17 maja 2011 roku uczniowie klas mundurowych służby granicznej XIV LO, na czele z Dyrektorem Szkoły Panem Leszkiem Kochanowskim i wychowawcami klas, wzięli udział w apelu służbowym Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z okazji 20. lat powołania Straży Granicznej. Rynek Kościuszki w Białymstoku stał się miejscem celebrowania uroczystości, którą poprzedziły nabożeństwo dziękczynne i msza święta w intencji SG, w Cerkwi Katedralnej Świętego Mikołaja i w Katedrze p.w. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku. Wręczone zostały odznaczenia państwowe i resortowe, akty mianowania na kolejne stopnie służbowe, odznaki SG oraz nagrody pieniężne. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił: - Złotym Medalem "Za Zasługi dla Straży Granicznej"-płk. SG Czech Leszka, Komendanta Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku, - mianowaniem do stopnia pułkownika SG jego zastępcę, ppłk. SG Doroszkiewicz Mirosława. Miłym akcentem obchodów jubileuszu SG było wyróżnienie przez Komendanta Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku Dyrektora Szkoły, Pana Leszka Kochanowskiego Medalem Pamiątkowym "Za Zasługi dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej". Po raz pierwszy młodzież szkolna dostąpiła zaszczytu udziału w uroczystym apelu stojąc w szyku razem z funkcjonariuszami SG. Z zadania tego wywiązała się znakomicie. Wspaniałą oprawą apelu był pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza.

więcej zdjęć w galerii...


Napisał: adminData: 31-10-2011Czytano: 15456 razy
   Wszelkie prawa zastrzeżone. Contents Copyright © 2004-2006.