3DPG 3PG
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski MA 109 j.angielski-gz DK 4 j.niemiecki-gz KX 9 religia-rk BD 8
religia-rp #Pr5 209
j.niemiecki-gśz KX 101
2 8:55- 9:40 j.polski MA 109 historia AR 1 zaj. wych. KX 9 wf-Ch IT G2
wf-Dz WR G1
matematyka WM 107
3 9:50-10:35 fizyka Le 11 chemia Ig 201 religia-rk BD P5
religia-rp #Pr5 210a
wf-Ch IT G2
wf-Dz WR G1
historia AR 1
4 10:45-11:30 matematyka WM 109 geografia JK 210 matematyka WM 108 matematyka WM 107 biologia WL 112
5 11:50-12:35 informatyka-gz MS 203
j.niemiecki-gśz KX 9
zaj.artysty DB S1 j.angielski-gz DK 4
j.angielski-gśz TP 6
wos 6 j.polski MA 109
6 12:55-13:40 j.niemiecki-gz KX 9
informatyka-gśz MS 203
e_dla_bezp Ig 216 j.polski MA 109 j.polski MA 109 j.angielski-gz DK 4
j.angielski-gśz TP 109
7 13:50-14:35 wf-Ch IT G3
wf-Dz WR S2
biologia WL 112     zaj.technicz MS 203
8 14:45-15:30 wf-Ch IT S2
wf-Dz WR S1
j.angielski-gśz TP 5      
Drukuj plan
wygenerowano 2018-02-02
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum