Aktualności
     Patron
     Galeria
     Plan lekcji
     Klasy mundurowe
     Zastępstwa
     Kontakt i lokalizacja

DZIENNIK

   SZKOŁA
     Aktualności
     Baza szkoły
     Dyrekcja
     Nauczyciele
     Kalendarz szkolny 2017/2018
     Dokumenty
     Administracja
     Olimpiady i konkursy
     Konkursy
     Biblioteka
     Galeria
     Nowa galeria
     Lokalizacja szkoły
     Rozkład dzwonków
     Do pobrania
     Stypendia szkolne
     Dofinansowanie podręczników
     Wynajmy boisk
     Dodatkowe dni wolne
     Obiady szkolne
     Przetargi
     Dla rodziców
   XIV LO
     Samorząd szkolny
     Matura
     Zasady rekrutacji
     Plan lekcji
     Klasy mundurowe
     Osiągnięcia LO
     Podręczniki LO
   PG 14
     Samorząd szkolny
     Projekty edukacyjne
     Egzamin gimnazjalny
     Plan lekcji
     Podręczniki PG
     Kącik literacki
     Wojewódzkie konkursy przedmiotowe

ZOBACZ DOJAZD

    Kontakt
   ul. Upalna 26
   15-668 Białystok
   telefon: (85) 661 32 27
   fax: (85) 661 32 27
   email: zso9@um.bialystok.pl


Sport w naszej szkole

Polityka Ochrony Dzieci

Program "Znajdź Właściwe Rozwiązanie"

Centrum Organizacji Przedmiotowo - Tematyczno - Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno - Historycznych w Białymstoku

Projekt IT Szkoła 2013"

Platforma e-learningowa ZSO 9

Dzisiaj jest 22.01.2020 r. Imieniny Dominiki, Mateusza, Wincentego  

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU pod adresem www.14lobialystok.pl

  
  Strona archiwalnaautor: Administrator0n

 

Odwiedzasz archiwalną stronę Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9

w Białymstoku


 

Nowa strona XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku po linkiem

http://14lobialystok.pl/

 

 

30.03.2018

  autor: Administrator0n

Zajęcia w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku


 

 

    14 grudnia 2017r. uczniowie klas pierwszych „służby granicznej” XIV LO z wychowawcami, p. Dorotą Bondar i p. Ewą Jelską oraz mjr rez. S6 Krzysztofem Strankowskim i kpt. rez. S6 Mirosławem Laskowskim uczestniczyli w zajęciach w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku.

   Funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań Granicznych zaprezentowali uczniom sprzęt uzbrojenia oraz urządzenia specjalne stosowane w czasie działań służbowych. Uczniowie zwiedzili pomieszczenia dla osób zatrzymanych, gdzie omówione zostały przepisy związane z przyjmowaniem, pobytem oraz konwojowaniem zatrzymanych na terenie Punktu Kontroli Technicznej. Zaprezentowane zostały pojazdy mechaniczne używane przez funkcjonariuszy w czasie wykonywania zadań służbowych.

   Na zakończenie zajęć funkcjonariusz Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej przedstawił prezentację, z której to mogliśmy dowiedzieć się wielu szczegółów dotyczących wykonywanych zadań przez Podlaski Oddział Straży Granicznej. Informacje dotyczyły również współpracy międzynarodowej, a zwłaszcza Europejskiej w zakresie ochrony granic i przeciwdziałania nielegalnej migracji ludności.

   Dziękujemy Panu Komendantowi za umożliwienie pobytu (zwiedzenie) Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

 

Galeria zdjęć …

 

20.12.2017

  autor: Administrator0n

 

Jubileusz 20-lecia XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku


  

 

   17 listopada 2017 roku społeczność szkolna XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku odświętnie upamiętniła 20-lecie działalności Liceum. Obchody tej rocznicy poprzedziły uroczystości religijne w Cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego oraz w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Białymstoku. Następnie zaproszeni goście, uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły brali udział w ceremonii ślubowania klas pierwszych Liceum w sali gimnastycznej. Podczas uroczystości została odczytana historia Szkoły, a uczniowie z maturalnych klas wykonali pokazowego poloneza. Ważnym momentem obchodów 20. jubileuszu XIV Liceum Ogólnokształcącego było wręczenie przybyłym gościom pamiątkowej publikacji wydanej z okazji przypadającej rocznicy utworzenia i działalności Liceum.

 

Relacja fotograficzna   z uroczystości religijnych w Cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego

Relacja fotograficzna   z uroczystości religijnych w kościele pw. św. Jadwigi Królowej

Relacja fotograficzna   z uroczystości obchodów 20. jubileuszu XIV Liceum Ogólnokształcącego

13.12.2017

  autor: Administrator0n

Pierwsze zajęcia na strzelnicy!


 

    

 

 

      W dniu 13 grudnia 2017 roku uczniowie klasy I d „bezpieczeństwa narodowego” XIV LO wzięli udział w zajęciach strzeleckich prowadzonych przez ppłk. SG rez. Mantur Mirosława na strzelnicy UKS „Kaliber” w Białymstoku. Po zajęciach z teorii strzelania, omówieniu warunków bezpieczeństwa i praktycznym instruktażu młodzież przystąpiła do strzelania przygotowawczego (na skupienie) z karabinu pneumatycznego na odległość 10 m. Najlepsze skupienie w tarczy z trzech przestrzelin (średnica do 1 cm – ocena 6) osiągnęła Anna Wołosik. Należy podkreślić, że wszyscy strzelający uczniowie z klasy I d „zniszczyli” swoje cele i zaliczyli pierwsze strzelanie na oceny pozytywne.

13.12.2017

  autor: Administrator0n

 

Żandarmeria Wojskowa w XIV LO


  W dniu 7 grudnia 2017 roku, na zaproszenie Dyrektora Szkoły, po raz pierwszy gościliśmy przedstawiciela  Żandarmerii Wojskowej w osobie pana st. chor. sztab. Zbigniewa Stefańskiego. Nasz Gość spotkał się z uczniami klasy II d „bezpieczeństwa narodowego” XIV Liceum Ogólnokształcącego, którym przedstawił strukturę Żandarmerii Wojskowej, omówił zadania i uprawnienia ŻW w Siłach Zbrojnych RP oraz  zapoznał z zasadami naboru do służby w ŻW. Aby dostać się do służby w ŻW trzeba spełnić m. in. następujące warunki: wykształcenie średnie, wzrost powyżej 175 cm (nie dotyczy kobiet), uzyskać pozytywne wyniki badań psychologicznych i testów psychofizjologicznych, pomyślnie zdać egzamin ze sprawności fizycznej i ze znajomości wybranego języka obcego (angielski, rosyjski, francuski, niemiecki). Szczegółowe informacje na temat procedury postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska żołnierzy zawodowych ŻW można uzyskać na stronie internetowej: www.zw.wp.mil.pl

 

7.12.2017

  autor: Administrator0n

 

Wizyta w Placówce SG w Białowieży


 

 

 

 

 

 

 

 

     W dniu 6 grudnia 2017 r. uczniowie klasy I d „bezpieczeństwa narodowego” XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku wraz z wychowawczynią p. Małgorzatą Wojtkowską i ppłk. SG rez. Mirosławem Mantur odwiedzili Placówkę Straży Granicznej w Białowieży. W drodze dojazdowej zwiedziliśmy Rezerwat Pokazowy Żubrów. W placówce SG zapoznaliśmy się z pomieszczeniami i pojazdami służbowymi, wyposażeniem specjalistycznym funkcjonariuszy do służby granicznej oraz środkami przymusu bezpośredniego. Mieliśmy również okazję zapoznać się z przebiegiem i oznaczeniem granicy państwowej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białorusi oraz poznać warunki przekraczania granicy polsko-białoruskiej w drogowym przejściu granicznym Białowieża – Piererow. Zwieńczeniem naszej wycieczki była integracja przy ognisku w „sercu” Puszczy Białowieskiej.

 

Galeria zdjęć …

 

6.12.2017

Starsze informacje:
  autor: Administrator0n

Akcja honorowego oddawania krwi


 

 

 

 

   1 grudnia 2017 roku w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku została przeprowadzona  akcja honorowego oddawania krwi, w której wzięło udział 56 osób. Pośród darczyńców znaleźli się uczniowie, którzy  pierwszy raz zdecydowali się na ten odważny krok, jak też ,,weterani” oddający systematycznie krew. Do akcji włączyli się także pedagodzy, Pani Bogumiła Suszcz i mjr rez. Krzysztof Strankowski.

     Patronat nad akcją sprawował Samorząd Uczniowski oraz wykładowcy przedmiotu służba graniczna – mjr rez. Krzysztof Strankowski i kpt. rez. Mirosław Laskowski.

      Organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom za świadomą i bezinteresowną pomoc potrzebującym.

6.12.2017

  autor: Administrator0n

 

98. rocznica urodzin Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Z okazji przypadającej na dzień 26 listopada 98. rocznicy urodzin Pana Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku przygotowała wystawę zatytułowaną „Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku”.  Dnia 28 listopada 2017 roku w jej uroczystym otwarciu udział wzięli uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego z klasy IIa wraz z wychowawcą panem Tomaszem Daniukiem. Podczas spotkania na ręce dyrektora Biblioteki pana dr hab. Piotra Chomika, prof. UwB wręczono pamiątkową publikację wydaną z okazji przypadającego w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku jubileuszu 20-lecia jego działalności.

 

1.12.2017

  autor: Administrator0n

 

Wizyta u strażaków


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   W dniu 23 listopada 2017 roku uczniowie klasy II d „bezpieczeństwo narodowe” XIV LO wraz z nauczycielem ppłk. SG rez. Mirosławem Mantur przebywali gościnnie w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Nr 4 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Tam zapoznali się z wyposażeniem pomieszczeń służbowych, zasadami pełnienia służby dyżurnej oraz sprzętem ratowniczo gaśniczym. Największym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się wozy ratownictwa drogowego, specjalistyczne kombinezony oraz bogata kolekcja hełmów strażackich. Serdecznie dziękujemy strażakom za możliwość zwiedzenia obiektu jednostki oraz poznania wyposażenia technicznego, używanego w akcjach ratowniczo gaśniczych. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do panów, ogniomistrza  Zbigniewa Szymkiewicza i starszego sekcyjnego Piotra Szatyłowicza, którzy profesjonalnie przedstawili nam sprzęt oraz zapoznali z zasadami naboru i pełnienia odpowiedzialnej służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

Galeria zdjęć …

24.11.2017

  autor: Administrator0n

Stypendium Prezesa Rady Ministrów


  15 listopada 2017 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku odbyła się wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

   Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018 otrzymał Jakub Węcławski, uczeń klasy III a XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku.

 

 

18.11.2017

  autor: Administrator0n

Sukces w Biegu Niepodległości!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      W dniu 10 listopada 2017 roku, w ramach obchodów Święta Niepodległości w Suwałkach, odbył się „II Bieg Niepodległości” o puchar Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego. Uczestnikami biegu byli uczniowie (ok. 500) szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego. XIV LO im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku reprezentowali uczniowie z klas IIc i IId: Julia Czerwińska, Izabela Gryko, Nela Siermantowska, Weronika Sobotko, Michał Mancewicz, Dawid Ostrowski, Kamil Jasiński, Beniamin Nienałtowski. Pomimo niesprzyjającej aury humory dopisywały nam przed i po biegu terenowym z przeszkodami (ok. 2,5 km). W kategorii chłopców szkół mundurowych III miejsce zajął Beniamin Nienałtowski (w 2016 r. był czwarty), a wszyscy zawodnicy szkoły ukończyli bieg w pierwszych dwudziestkach swoich kategorii. Puchary i dyplomy zwycięzcom biegu wręczył Pan Minister Jarosław Zieliński. Po wyczerpujących zawodach był czas na zapoznanie się ze sprzętem służb mundurowych, obserwację pościgu funkcjonariuszy Policji za bandytami oraz na degustację wojskowej grochówki, bigosu i innych łakoci! Nauczyciele, Pan Jerzy Ostaszewski i ppłk. SG rez. Mirosław Mantur, wracali z Suwałk dumni z naszej „zadziornej” postawy sportowej, a my uczniowie jesteśmy dumni z godnego uczczenia 99. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Galeria zdjęć …

11.11.2017

  autor: Administrator0n

ZWYCIĘSTWO W PUCHARZE PODLASIA W PIŁCE RĘCZNEJ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Reprezentanci naszej szkoły – XIV Liceum Ogólnokształcącego - /Publicznego Gimnazjum nr 14/ im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku zajęli 1 miejsce w Pucharze Miasta w Piłce Ręcznej Chłopców.

   Turniej był rozegrany 08.11.2017 roku na naszej hali sportowej.

   Bilans turnieju to 4 zwycięstwa z drużynami PG 12 w Białymstoku, PG 17 w Białymstoku, PG w Dąbrowie Białostockiej, PG 6 w Białymstoku.

  Skład zespołu: Adamski Ernest, Puchalski Robert, Dowgiert Michał, Radziszewski Patryk –( kapitan ), Gawryluk Anatol, Gryko Szymon, Szczep Karol, Niski Maciej, Masłowski Jakub, Leszczyński Wiktor, Wyszyński Paweł. Gratulujemy zawodnikom zdobycia złotych medali i pucharu za 1 miejsce , jak również dobrej gry w obronie i ataku.

Trenerem zespołu był mgr Jerzy Ostaszewski.

11.11.2017

  autor: Administrator0n

ABC SZTUK WALKI


 


 

 

 

 

 

 

 

  2 listopada 2017 roku uczniowie klasy II d (bezpieczeństwo narodowe) XIV LO wzięli udział w Seminarium nt. : ”ABC sztuk walki”, prowadzonym przez byłego antyterrorystę Policji Pana inspektora w st. sp. Sidor Mirosława. Prelegent zajęcia rozpoczął od części teoretycznej, po której nastąpiła najbardziej wciągająca młodzież, część praktyczna. Po intensywnej rozgrzewce mieliśmy okazję zapoznać się z podstawowymi krokami, ciosami i obroną przed nimi oraz z technikami interwencji przy pomocy kajdanek. Super „zabawa”, już czekamy na kolejne zajęcia z „walki wręcz”!

Galeria zdjęć …

2.11.2017

  autor: Administrator0n

Dzień Edukacji Narodowej


 

      Dnia 13 października 2017 r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. To wyjątkowe święto jest co roku niezwykłą okazją do podziękowań składanych przez uczniów wszystkim pracownikom Szkoły. Zebranych na uroczystości nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców oraz uczniów powitał Dyrektor, pan Leszek Kochanowski. Zwracając się do zgromadzonych gości, podziękował nauczycielom za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodzieży. W imieniu rodziców życzenia złożyła przewodnicząca Rady Rodziców, pani Renata Rapcewicz.  Uroczystość stała się okazją do wręczenia nagród wyróżniającym się pracownikom oraz stypendiów motywacyjnych uczniom, którzy w roku szkolnym 2016/2017 osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej uświetniła część artystyczna pt. „20 lat minęło”, przygotowana przez uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku.

16.10.2017

  autor: Administrator0n

Europejski Dzień Języków


 

   

 

 

 

 

 

 

 

  26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Święto to ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy. W naszej szkole obchodzone jest ono co roku. W tym roku tradycyjnie zaprezentowaliśmy wystawę z typowymi przedmiotami i symbolami Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rosji, Włoch i Francji. Uczniowie mieli okazję zobaczyć m. in. tradycyjny strój bawarski, matrioszki z Rosji czy kask policjanta z Wysp Brytyjskich. Pojawiła się też literatura obcojęzyczna. więcej...

29.09.2017

  autor: Administrator0n

Strzelanie sprawdzające Nr 1 z kpn.


     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   28 września 2017 roku uczniowie klasy II d (bezpieczeństwo narodowe) XIV LO wzięli udział w zajęciach strzeleckich prowadzonych przez ppłk. SG rez. Mantur Mirosława na strzelnicy UKS „Kaliber” w Białymstoku. Młodzież miała okazję sprawdzić się w strzelaniu z karabinu pneumatycznego na odległość 10 m. Najwyższe wyniki, na 50 możliwych punktów, osiągnęli: w kategorii dziewcząt - Patrycja Wielogórska (46), w kategorii chłopców - Beniamin Nienałtowski (48). Średnia ocen klasy wyniosła 5,28!

28.09.2017

  autor: Administrator0n

EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ OFIAR ŚMIERTELNYCH NA DROGACH - PROJEKT EDWARD


   

    Akcja EDWARD promuje „wizję zero” przyjętą w wielu krajach europejskich, czyli ZERO śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Europie w dniu 21 września br. W ramach obchodów Europejskiego Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach, przeprowadzono w województwie podlaskim dwudziestoczterogodzinne działania „EDWARD”. Miały one na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. O godzinie 13.00, w rejonie centrum przesiadkowego Piłsudskiego-Sienkiewicza odegrana została inscenizacja, która dotyczyła pamięci ofiar śmiertelnych na drogach województwa podlaskiego w okresie od stycznia do końca sierpnia 2017 roku. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w  Białymstoku, we współpracy z harcerzami ZHP Chorągwi Białostockiej oraz uczniami klas „służba w Policji”  XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku.

 

28.09.2017

  autor: Administrator0n

Pierwsze zwroty w miejscu!


 

    20 września 2017 roku uczniowie klasy I d „bezpieczeństwo narodowe” XIV LO, po zapoznaniu z teorią przystąpili do podstawowych czynności praktycznych z musztry. Ćwiczyli postawę zasadniczą i swobodną oraz zwroty w miejscu. Jak na pierwsze zajęcia praktyczne młodzieży, jedynie palce u rąk wymagają „zwarcia”, natomiast koordynacja ruchów stopami wychodziła dobrze, tak podsumował prowadzący zajęcia z musztry ppłk SG rez. Mantur Mirosław.

 

21.09.2017

  autor: Administrator0n

ZEBRANIA Z RODZICAMI


 

Harmonogram zebrań z rodzicami
 w Publicznym Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi
 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku


 

Harmonogram zebrań z rodzicami
w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego
w Białymstoku


 

14.09.2017

  autor: Administrator0n

PLAN LEKCJI ROK SZKOLNY 2017/2018


 

30.08.2017

  autor: Administrator0n

 

Obóz szkoleniowy w  Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Już po raz siódmy uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku w dniach 02-07.07.2017 roku wzięli udział w obozie szkoleniowym zorganizowanym w  Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie. Więcej...

 

Galeria zdjęć …

 

31.07.2017

  autor: Administrator0n

Zakończenie nauki przez uczniów klas trzecich Publicznego Gimnazjum Nr 14 w Białymstoku


 

 

      W dniu 23 czerwca 2017 roku uczniowie klas trzecich Publicznego Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku zakończyli naukę w szkole przy ulicy Upalnej. Podczas uroczystego apelu zostały wręczone świadectwa, nagrody oraz listy gratulacyjne uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Uroczystość ta stała się dla społeczności uczniowskiej okazją do wyrażenia wdzięczności wychowawcom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom za  wysiłek kształcenia i wychowania. Absolwentom klas trzecich życzymy sukcesów w dalszej edukacji.

24.06.2017

  autor: Administrator0n

 Szkolny Turniej Tańca o Puchar Dyrektora ZSO 9


 

         Dnia 19 czerwca 2017r. odbył się w naszej szkole Szkolny Turniej Tańca o Puchar Dyrektora ZSO 9. Impreza ta na stałe wpisała się do kalendarza uroczystości, które odbywają się w naszej placówce i cieszy się wśród młodzieży ogromnym zainteresowaniem. Do rywalizacji o najlepsze trofea stanęli uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego  i XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego. Tancerzom kibicowali uczniowie, stwarzając niepowtarzalną, gorącą atmosferę.

          Nie zabrakło także pokazów w wykonaniu sportowych par tanecznych które cieszyły się wielkim uznaniem publiczności. Dziękujemy Juliuszowi Dąbrowskiemu z kl. III A PG14 i jego partnerce Julii Dakowicz oraz Marcinowi Kondrackiemu z kl. IA PG14 i jego partnerce Julii Rutkowskiej.

Podziękowania należą się także jurorom, absolwentom naszej szkoły: Martynie Zimnoch, Patrykowi Majewiczowi i Tomaszowi Suprun.

A oto wyniki turnieju:.

 

20.06.2017

  autor: Administrator0n

Czeskie impresje…


 

 

 

 

 

 

 

 

    Klasa II A i II D naszego gimnazjum przebywała na wycieczce szkolnej we Wrocławiu, Pradze i Karkonoszach w dniach 7- 9 czerwca 2017 roku.

   Pierwszego dnia młodzież podążała szlakiem krasnali w stolicy Dolnego Śląska, spacerowała wzdłuż Odry i zwiedziła Ostrów Tumski. Stolica Czech powitała uczestników wyjazdu słoneczną pogodą oraz tłumem turystów na Hradczanach. Zachwyt wzbudziła Katedra św. Wita, pomnik św. Jana Nepomucena i widok z Mostu Karola na Stare Miasto. W Karkonoszach uczniowie poznali historię świątyni Wang i tajemnicę projektu Arado. Lekcja historii w podziemnych korytarzach Kamiennej Góry dostarczyła niezapomnianych wrażeń.

  Wycieczka dostarczyła wielu okazji do używania języków obcych nauczanych w naszym gimnazjum. Wróciliśmy do domów z mnóstwem pamiątek i wrażeń.

 

13.06.2017

  autor: Administrator0n

Ekologia i patriotyzm!


 

   

     

   W dniach 9-10 czerwca 2017 roku uczniowie z klas pierwszych XIV LO im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku z nauczycielem ppłk. SG rez. Mirosławem Mantur wzięli udział w Ekologicznym Forum Młodzieży w Białowieży. W ramach programu Forum odbyło się wiele imprez edukacyjno-przyrodniczych, sportowych i artystycznych. Niezapomnianą atrakcją był kilkugodzinny spacer po Puszczy Białowieskiej z leśnikami Nadleśnictwa Browsk z siedzibą w Gruszkach, Jerzym Pańkowskim i Bogusławem Dawidziukiem. W czasie spaceru Leśnicy ujawnili sekrety swojego rzemiosła a także pokazali interesujące zjawiska przyrody np. „kuźnię dzięcioła”, gatunki jadalnych grzybów (rosną na pniach drzew) i roślin, m. in. „szczawika zajęczego” oraz z jakiego drzewa można zebrać i sporządzić „kawę inkę”. Serdecznie dziękujemy Panom Leśnikom za interesującą lekcję survivalu w puszczy – Darz Bór! Na zakończenie pobytu w Białowieży zrobiliśmy wspólne zdjęcie z Ministrem Środowiska RP, Panem Janem Szyszko.

    W dniu 11 czerwca 2017 roku uczestnicy Forum przemieścili się do Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach, gdzie wzięli udział w patriotycznym koncercie zespołu Panny Wyklęte, uroczystej Mszy Świętej i odsłonięciu pomnika Danuty Siedzikówny pseudonim „INKA”,  sanitariuszki i łączniczki 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.

 

Galeria zdjęć …

13.06.2017

  autor: Administrator0n

Tytuł laureata dla absolwentki XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku


 

 

  Z radością informujemy, że Paulina Markowska tegoroczna absolwentka XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku zajęła II miejsce w finale centralnym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Jako laureat Konkursu zdobyła indeks uprawniający do podjęcia studiów na wielu renomowanych uczelniach wyższych na kilkunastu kierunkach. Nagrodą za to wysokie osiągnięcie będzie również pielgrzymka do Ziemi Świętej, którą Paulina odbędzie we wrześniu br.

Paulinie pięknie gratulujemy wysokiego osiągnięcia.

Oto relacje z wydarzenia opracowane na stronie Konkursu oraz Stowarzyszenia „Civitas Christiana”:

http://okwb.pl//stronaglowna/aktualnosc/59

 

http://civitaschristiana.pl/final-21-ogolnopolskiego-konkursu-wiedzy-biblijnej/

9.06.2017

  autor: Administrator0n

Wycieczka do Placówki SG im. gen.bryg. W. Czumy  w Porcie Lotniczym im F. Chopina w Warszawie


 

 

 

 

 

 

 

Dnia 7 czerwca 2017r.  uczniowie klas  IIA i IIB o profilu ‘straż graniczna’ pod opieką wychowawców oraz mjr rez. SG Krzysztofa Strankowskiego i kpt rez. SG Mirosława Laskowskiego uczestniczyli w wycieczce do Placówki SG im. gen.bryg. W. Czumy  w Porcie Lotniczym im F. Chopina w Warszawie.

  W czasie kilkugodzinnego pobytu uczniowie  zwiedzili pomieszczenia odlotów i przylotów w Porcie Lotniczym oraz mieli możliwość dokładnego zapoznania się ze stanowiskami i urządzeniami służącymi do kontroli bezpieczeństwa podróżnych oraz ich bagaży. Następnie wszyscy zostali poddani takiej kontroli, co wywołało niemało emocji.

  Kolejnym ciekawym punktem programu była prezentacja sprzętu wykorzystywanego do wykrywania niebezpiecznych materiałów podczas kontroli granicznej. Był to robot samobieżny oraz kombinezon ochronny. Uczniom zaprezentowano również broń służbową używaną do zadań  specjalnych, co wzbudziło szczególne  ich zainteresowanie.

  Po południu uczniowie cieszyli się czasem spędzonym na warszawskiej Starówce przy pięknej, słonecznej pogodzie.

 

Galeria zdjęć …

9.06.2017

  autor: Administrator0n

Na bursztynowym szlaku...


 

   W dniach 31 maja – 2 czerwca uczniowie z klas: Ib i Ic mogli podziwiać na żywo potęgę
i majestat polskiego Bałtyku.

   Swoją podróż rozpoczęli od zwiedzenia gotyckiego zamku w Malborku - dawnej stolicy Państwa Krzyżackiego oraz stałej siedziby mistrzów Zakonu. Dzięki tej wizycie gimnazjaliści mogli unaocznić niektóre wątki opisane przez H. Sienkiewicza w powieści historycznej
pt. „Krzyżacy”. Na dziedzińcu Zamku Wysokiego zetknęli się z prawdziwą, współczesną sztuką i podziwiali niecodzienną instalację słynnej polskiej rzeźbiarki - Ludwiki Ogorzelec zatytułowaną „Krystalizacja Przestrzeni”. W Akwarium Gdyńskim mieli okazję poznać niezwykłe gatunki ryb, płazów i gadów pochodzących z najróżniejszych zakątków kuli ziemskiej.

   Następnego dnia uczniowie udali się do Słowińskiego Parku Narodowego, gdzie przez kilka godzin zmagali się z ruchomymi wydmami. Widok potężnego, rozszalałego Bałtyku wywołał w nich niezapomniane wrażenia, czemu dali wyraz, zbiegając w beztroskim pędzie z wybrzeża.

   Ostatniego dnia gimnazjaliści odwiedzili Gdańsk. Tutaj mogli dokładnie poznać historię
i zabytki tego wyjątkowego miasta. Przy najbardziej reprezentacyjnej ulicy Długiej dokonali zakupu bursztynowych pamiątek.

 

Galeria zdjęć …

 

5.06.2017

  autor: Administrator0n

„Bezpieczeństwo na 6”


 

       25 maja 2017 r. reprezentanci PG14 z II a Klaudia Purwin, Oliwia Markowska i Kuba Prokopiuk przygotowani przez K. Ignatiuk i M. Puczyńską zdobyli puchar w konkursie „Bezpieczeństwo na 6” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. Organizatorami była Straż Miejska w Białymstoku oraz Biuro Zarządzania Kryzysowego UM w Białymstoku. Konkurs składał się z 2 etapów: z części teoretycznej i praktycznej. Uczniowie mieli za zadanie wykazać się wiedzą z szeroko pojętego bezpieczeństwa, zagrożeń jakie niesie za sobą ryzyko zażywania dopalaczy oraz właściwych postaw wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Puchar i dyplomy drużynie wręczył Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Przemysław Tuchliński, Komendant Straży Miejskiej, Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego UM w Białymstoku, przedstawiciel Departamentu Edukacji Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. GRATULUJEMY!!!

Galeria zdjęć …

3.06.2017

  autor: Administrator0n

Zwycięstwo w biegu terenowym z przeszkodami!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

     W dniu 02 czerwca 2017 roku, w ramach IV Ogólnopolskich Zawodów Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym w Augustowie, odbył się bieg terenowy, którego uczestnikami byli uczniowie (ok. 100) klas mundurowych z województwa podlaskiego. XIV LO im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, w imprezie sportowej, reprezentowali uczniowie z klas Ic, Id i IIa z nauczycielami Panem Jerzym Ostaszewskim i ppłk. SG rez. Mirosławem Mantur. Przed konkurencją młodzieży obserwowaliśmy zmagania na jednostkach pływających funkcjonariuszy Policji. Po rozgrzewce na belach siana przystąpiliśmy do rywalizacji w biegu terenowym z przeszkodami. Emocji było, co nie miara, a to z „kotłem” na belach, lub sposobem pokonania taśm turlaniem, czołganiem, na czworaka, albo zabieganiem przez konkurencję drogi tuż przed metą! W biegu odnieśliśmy sukces indywidualny i zespołowy. W kategorii chłopców I miejsce zajął Michał Mancewicz, a w szóstce (4,5,6) mieliśmy jeszcze trzech biegaczy: Nienałtowski Beniamin, Jasiński Kamil, Knieć Dominik. Dziewczyny również walczyły dzielnie i trzy zajęły miejsca w siódemce (5,6,7): Czerwińska Julia, Gacko Sylwia, Sobotko Weronika. Po wyczerpujących zawodach, poczęstunku kiełbaskami i pączkami, udaliśmy się na godzinny spacer wzdłuż jeziora Necko. Podziwiając uroki Augustowskiej przyrody, spaliliśmy nadmiar kalorii po spożytych pączkach. Puchary i dyplomy zwycięzcom biegu, podczas apelu służbowego, wręczył Pan nadinsp. Daniel Kołnierowicz, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku. Konkluzją wyjazdu do Augustowa niech będą słowa Pana Generała – „wszyscy jesteśmy zwycięzcami”!

 

Galeria zdjęć …

3.06.2017

  autor: Administrator0n

Wycieczka do  Placówek Straży Granicznej w Szudziałowie i Krynkach


 

 

 

 

 

 

 

 

      W dniu 02 czerwca 2017 r. uczniowie klas pierwszych o profilu „służba graniczna” XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku przebywali w rejonie przygranicznym. W Placówce Straży Granicznej w Szudziałowie młodzieży zaprezentowana została prezentacja multimedialna przedstawiająca zagadnienia związane z pełnieniem służby granicznej i wykonywaniem zadań w ochronie granicy państwowej. Zaprezentowany został również sprzęt techniczny wykorzystywany do służby w ochronie granicy państwowej. Z ogromną uwagą uczestnicy wycieczki obejrzeli pokaz tresury psa służbowego. Na odcinku Placówki Straży Granicznej w Krynkach uczniowie mieli możliwość zapoznania się z przebiegiem i oznaczeniem granicy państwowej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białoruś. Na zakończenie wycieczki po „zielonej granicy” w Nadleśnictwie Krynki (Poczopek) zorganizowano ognisko, gdzie po dniu pełnym wrażeń uczniowie mogli odpocząć i upiec kiełbaski.  

 

Galeria zdjęć …

2.06.2017

  autor: Administrator0n

 

Uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku na pikniku pod hasłem „Dzień Dziecka – bezpiecznie i sportowo”


 

     1 czerwca 2017 r. w ramach obchodów Dnia Dziecka  na plaży miejskiej w Dojlidach odbył się piknik zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku. W ramach imprezy przygotowano liczne atrakcje: pokazy  technik i taktyk interwencyjnych , pierwszej pomocy, tresury psów; konkurencje sportowe dla najmłodszych. Nad bezpiecznym przebiegiem pikniku, w którym uczestniczyło około 800 osób czuwali uczniowie klas mundurowych „służba w Policji” i „bezpieczeństwo narodowe” XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku.

 link do relacji z pikniku

 

2.06.2017

  autor: Administrator0n

Wycieczka do  Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej


 

 

 

 

 

 

 

   31 maja 2017 roku uczniowie klasy pierwszej „a” i pierwszej „b”  (służba graniczna) odwiedzili siedzibę Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej przy ulicy gen. Józefa Bema 100. Była to doskonała okazja przyjrzenia się specyfice służby w Straży Granicznej i poznania zadań, jakie stawiane są przed funkcjonariuszami. Młodzież ze szczególnym zainteresowanie przyglądała się prezentacji sprzętu używanego podczas akcji przez Wydział  Zabezpieczenia Działań. Uczniowie nie tylko wsłuchiwali się w miniwykład funkcjonariusza, mogli też we własnych rękach poczuć ciężar szeregu jednostek  broni palnej i różnego rodzaju sprzętu wykorzystywanego przez tę formację. Duże ożywienie przyniósł też pobyt  na tzw. dołku.

  Wizyta w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej była  wstępem do zaplanowanego na początek czerwca wyjazdu do placówki na granicy, gdzie młodzież pozna oblicze służby w terenie.

 

Galeria zdjęć …

31.05.2017

  autor: Administrator0n

V Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych


 

    W dniu 26.05.2017r.  w Ciechanowcu odbył się V Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych. Uczestnikami zawodów była reprezentacja uczniów klas mundurowych  XIV LO w Białymstoku wraz z opiekunem kpt. rez. SG Mirosławem Laskowskim, która zajęła II miejsce. Zwyciężył zespół z Ciechanowca. Uczniom reprezentującym szkołę w przeglądzie musztry dziękujemy za włożony trud w przygotowanie do tej rywalizacji.

Galeria zdjęć …

 

31.05.2017

  autor: Administrator0n

Wizyta w Placówce Straży Granicznej w Bobrownikach


 

 

 

 

 

 

 

   W dniu 29 maja 2017 r. uczniowie klas drugich ,, służby granicznej ” XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku z wychowawcami oraz mjr. rez. SG Krzysztofem Strankowskim i kpt. rez. SG Mirosławem Laskowskim uczestniczyli w zajęciach w Placówce Straży Granicznej w Bobrownikach.

     Podczas pobytu na terenie jednostki uczniowie zostali zapoznani z ogólnymi zasadami odprawy granicznej osób i środków transportu oraz sprzętem specjalistycznym wykorzystywanym w kontroli ruchu granicznego. Młodzież  miała także możliwość przebywania w pomieszczeniu kierownika zmiany, w miejscu, w którym odbywa się zarządzanie obowiązkami funkcjonariuszy placówki. Wielkie zainteresowanie wzbudziła tresura psa, wykorzystywanego do służby w ochronie granicy państwowej.

      Miłym zakończeniem wycieczki było ognisko nad zalewem w Gródku, a także … spontaniczny koncert naszych utalentowanych uczniów.

 

Galeria zdjęć …

30.05.2017

  autor: Administrator0n

Konferencja - „Zagrożenia Bezpieczeństwa Międzynarodowego”


 

 

 

 

 

 

 

 

 

     29 maja 2017 roku, uczniowie klasy I d „bezpieczeństwo narodowe” XIV LO im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku wraz z nauczycielem ppłk. SG rez. Mirosławem Mantur, na zaproszenie Studentów Koła Naukowego Badaczy Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, wzięli udział w II Konferencji Studenckiej na temat „Zagrożenia Bezpieczeństwa Międzynarodowego”. Prelegenci Konferencji, m. in. prof. dr hab. Daniel Boćkowski, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego UwB, dr Magdalena El Ghamari, wykładowca UwB, Paweł Behrendt, Centrum Studiów Polska-Azja, w atrakcyjny sposób przedstawiali zagadnienia związane z zagrożeniami politycznymi i terroryzmem, który niewątpliwie jest zmorą współczesnej cywilizacji. Podsumowaniem Konferencji była dyskusja, stanowiąca wymianę wiedzy studentów i opinii środowisk naukowych, a zwieńczeniem było wspólne zdjęcie wszystkich jej uczestników.

30.05.2017

  autor: Administrator0n

Spotkanie z oficerem Wojska Polskiego


 

     24 maja 2017 roku, na zaproszenie szkoły, przybył Pan płk dypl. rez. Krzysztof Rogacz, który spotkał się z uczniami klasy II d „bezpieczeństwo narodowe” XIV LO im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Tematem spotkania była problematyka służby i szkolnictwa wojskowego w kontekście zainteresowań i predyspozycji młodzieży. Wywody o możliwościach podjęcia służby wojskowej w różnych korpusach, Pan Pułkownik urozmaicił wspomnieniami ze swojej służby, w tym o studiach w WSOWZmech. we Wrocławiu i AON w Warszawie oraz o ścieżce kariery zawodowej od stopnia szeregowego do pułkownika. W szczególny sposób podkreślił wagę odpowiedzialności za podwładnych, pełniąc w Wojsku Polskim służbę na stanowiskach kierowniczych (dowódczych) oraz wspomniał o wielu wyrzeczeniach rodzinnych i osobistych, które niewątpliwie związane są z pełną dyspozycyjnością żołnierza w czynnej służbie wojskowej. Uczniowie byli zachwyceni wskazówkami Gościa do podjęcia decyzji o ewentualnej służbie wojskowej oraz osobistymi wspomnieniami i wrażeniami z zawodowej służby wojskowej, a w podziękowaniu za spotkanie wręczyli Panu Pułkownikowi książkę - „Sekrety Białegostoku”.

26.05.2017

  autor: Administrator0n

„Terroryzm międzynarodowy”


 

  

 

 

 

 

 

 

 

   22 maja 2017 roku, na zaproszenie Dyrektora Szkoły, przybyła Pani dr Magdalena El Ghamari, wykładowca akademicki Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, która zapoznała uczniów klas drugich XIV LO im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku z problematyką „Terroryzmu międzynarodowego”. Pani Doktor w interesujący sposób przedstawiła uczniom różnice religijno-kulturowe między Chrześcijaństwem a Islamem oraz wymieniła podstępne metody werbowania młodych osób do organizacji terrorystycznych. W szczególny sposób Pani Doktor podkreśliła problem zagrożeń czyhających na młodzież, które w przyszłości mogą utrudnić bądź całkowicie uniemożliwić podjęcie służby w formacjach mundurowych. Uczniowie byli zachwyceni profesjonalnym wykładem i nagrodzili go brawami, a w podziękowaniu za spotkanie wręczyli Pani Doktor książkę - biografię Karoliny Kaczorowskiej, małżonki Patrona XIV LO w Białymstoku.

 

Galeria zdjęć …

23.05.2017

  autor: Administrator0n

Techniki kryminalistyki w służbie Policji


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  17 maja 2017 roku uczniowie klasy II d „bezpieczeństwo narodowe” XIV LO im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku wraz z nauczycielem ppłk. rez. SG Mirosławem Mantur przebywali gościnnie w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku. Przedstawiciele Komendy zapoznali nas z technikami kryminalistyki stosowanymi w dochodzeniach i śledztwach Policji. W trakcie zajęć mieliśmy możliwość pozostawienia na różnych przedmiotach swoich odcisków palców, a następnie odpowiednim proszkiem i pędzlem z piór ptaka Marabuta, musieliśmy je odnaleźć i zabezpieczyć. Super zabawa! Serdecznie dziękujemy Komendantowi Miejskiemu Policji za możliwość odbycia zajęć w obiekcie Komendy, a szczególne słowa podziękowania kierujemy do Pana st. asp. Piotra Alsztyniuka, który profesjonalnie przedstawił sekrety pracy z dziedziny daktyloskopii i mechanoskopii oraz podał fascynujące przykłady ze swojej służby.

 

18.05.2017

  autor: Administrator0n

Wizyta w Areszcie Śledczym w Białymstoku


 

    10 maja 2017 roku uczniowie klasy II d „bezpieczeństwo narodowe” XIV LO im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku wraz z nauczycielem ppłk. rez. SG Mirosławem Mantur, w ramach tematu zajęć „Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa RP”, przebywali gościnnie w Areszcie Śledczym w Białymstoku. Przedstawiciele Aresztu zapoznali nas z historią obiektu, warunkami pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz warunkami pobytu i życia codziennego osadzonych. Ogromne wrażenie na młodzież wywarło poruszanie się po korytarzach i celach oddziałów, w których przebywają niebezpieczni przestępcy. Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Aresztu za życzliwość oraz umożliwienie zwiedzenia obiektu, a szczególne słowa podziękowania kierujemy do Pana st. szer. Kamila Tryburskiego, Rzecznika Prasowego Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku, który wspierał organizacyjnie naszą wizytę i profesjonalnie przedstawił sekrety pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. /zdjęcia - Areszt Śledczy w Białymstoku/

10.05.2017

  autor: Administrator0n

Pogadajmy o bezpieczeństwie


 

    Klasy mundurowe prowadzone w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku były treścią programu „Pogadajmy o bezpieczeństwie” prowadzonym przez Pana Jacka Dobrzyńskiego w Radiu i Telewizji Jard. Informacji o historii oraz zasadach funkcjonowania klas udzielił Dyrektor Szkoły Pan Leszek Kochanowski. Zapraszamy do obejrzenia programu do którego przenosi poniższy plakat informacyjny:

 


6.05.2017

  autor: Administrator0n

Uroczyste zakończenie nauki


 

       W dniu 28 kwietnia 2017 roku uczniowie klas trzecich XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku zakończyli naukę. Podczas uroczystego apelu zostały wręczone świadectwa oraz listy gratulacyjne uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Listy gratulacyjne wyróżniającym się uczniom przekazali również komendanci formacji mundurowych Straży Granicznej oraz Policji. Uczniów klas trzecich czekają zmagania na egzaminie maturalnym, który rozpoczyna się w dniu 4 maja. Absolwentom XIV Liceum Ogólnokształcącego życzymy powodzenia na maturze.

 

Galeria zdjęć …

28.04.2017

  autor: Administrator0n

WIZYTA W 18. BIAŁOSTOCKIM PUŁKU ROZPOZNAWCZYM


 

 

 

 

 

 

 

 

     26 kwietnia 2017 roku uczniowie klasy II d „bezpieczeństwo narodowe” XIV LO wraz z nauczycielami
ppłk. rez. SG Mirosławem Mantur i kpt. rez. SG Mirosławem Laskowskim przebywali gościnnie w 18. Białostockim Pułku Rozpoznawczym w Białymstoku. Przez przedstawicieli Pułku zostali zapoznani się z Salą Tradycji, zasadami naboru do służby wojskowej, wyposażeniem żołnierzy rozpoznania oraz sprzętem, na którym się szkolą. Największe zainteresowanie młodzieży wzbudziła broń palna, trenażer strzelecki a przede wszystkim opancerzony pojazd rozpoznania (BRDM). Serdecznie dziękujemy żołnierzom Pułku za życzliwość oraz umożliwienie zwiedzenia obiektu jednostki wraz z poznaniem tajników służby wojskowej.

 

Galeria zdjęć …

 

27.04.2017

  autor: Administrator0n

DZIEŃ OTWARTY WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE


 

W dniu 22 kwietnia 2017 r. uczniowie klas pierwszych „służba w Policji” i „bezpieczeństwo narodowe” XIV Liceum Ogólnokształcącego wraz z wychowawcami panią Beatą Bojarczyk i panią Bożeną Nowakowską uczestniczyli w Dniu Otwartym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Podczas wizyty mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną Uczelni, zasadami rekrutacji na studia i naboru do Policji. Uczniowie zwiedzali obiekty Uczelni oraz spotkali się z przedstawicielami Samorządu Studenckiego. Uczestnikom zaprezentowano m.in. symulatory działań Policji w sytuacjach kryzysowych, pływalnię, bibliotekę, strzelnicę, pokaz udzielania pierwszej pomocy, a także specjalistyczne pracownie znajdujące się w Policyjnym Centrum Analityczno-Badawczym.

 

Galeria zdjęć …

24.04.2017

  autor: Administrator0n

Życzenia


 

13.04.2017

  autor: Administrator0n

HARMONOGRAM PRACY


 

 

 

10.04.2017

  autor: Administrator0n

II Podlaskie Forum


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć …

 

7.04.2017

  autor: Administrator0n

VIII Konkursu Wiedzy o Rodzinie-szkoły ponadgimnazjalne


 

 

6.04.2017

  autor: Administrator0n

Zarządzanie kryzysowe w Polsce


 

 

 

 

 

 

 

 

 

     5 kwietnia 2017 roku, na zaproszenie szkoły, przybył Pan ppłk rez. Anatol Lewczuk, były Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, który zapoznał uczniów klasy II d o specjalności „bezpieczeństwo narodowe” XIV LO im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku z systemem zarządzania kryzysowego na szczeblu administracji rządowej i samorządowej. Jednocześnie wspomniał o bieżących zagrożeniach cywilizacyjnych, które niewątpliwie mają znaczący wpływ na reakcję i działania odpowiednich służb państwa do likwidacji skutków sytuacji kryzysowej. W czasie wystąpienia Pan Pułkownik opowiedział również o swojej ścieżce kariery zawodowej w Wojsku Polskim. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia Pana Pułkownika, a w podziękowaniu wręczyli książkę - biografię Karoliny Kaczorowskiej, małżonki Patrona XIV LO w Białymstoku.

 

Galeria zdjęć …

 

5.04.2017

  autor: Administrator0n

Strzelanie kontrolne z kpn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

    29 marca 2017 roku uczniowie klasy IId (bezpieczeństwo narodowe) XIV LO wzięli udział w zajęciach strzeleckich prowadzonych przez ppłk. rez. SG Mantur Mirosława na strzelnicy UKS „Kaliber” w Białymstoku. Młodzież miała okazję sprawdzić się w strzelaniu z karabinu pneumatycznego na odległość 10 m. Najwyższe wyniki, na 100 możliwych punktów, osiągnęli: Patrycja Kuropatwa (92), Jakub Czuszel, Emilia Sidoruk, Marta Masłowska (91), Mateusz Tarasiuk, Łukasz Biełach (90). Średnia ocen klasy wyniosła aż 5,44!

 

Galeria zdjęć …

29.03.2017

  autor: Administrator0n

PODSUMOWANIE  XVIII KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO


 

 

 

28 marca 2017 roku odbyło się podsumowanie  XVIII Konkursu Ortograficznego dla Uczniów Gimnazjów. W tegorocznej edycji w etapie finałowym wzięło udział 42 uczniów z 19 szkół województwa podlaskiego.

 

WYNIKI ETAPU FINAŁOWEGO XVIII KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

I miejsce zajęła  Antonina Szwarc- GIMNAZJUM W MOŃKACH

II miejsce zajęła Urszula  Bogusława Radziszewska - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 32 DWUJĘZYCZNE W BIAŁYMSTOKU

III miejsce zajęła  Joanna Rombel - GIMNAZJUM NR 1 IM. NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI W BIELSKU PODLASKIM                           

IV miejsce zajęła  Magdalena  Elżbieta  Dębowska  - GIMNAZJUM W JAŚWIŁACH

V miejsce zajęły:  Natalia Kościuk  - GIMNAZJUM W MOŃKACH

Gabriela Kazimierczuk - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU.

GRATULUJEMY

 

28.03.2017

  autor: Administrator0n

Harmonogram zebrań z rodzicami


 

Harmonogram zebrań z rodzicami
 w Publicznym Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi
 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku


 

Harmonogram zebrań z rodzicami
w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego
w Białymstoku


 

 

 

27.03.2017

  autor: Administrator0n

Służba Więzienna w strukturze bezpieczeństwa RP


 

 

 

 

 

 

 

      

  22 marca 2017 roku, na zaproszenie szkoły przybył Pan mjr Jerzy Cybuliński, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Białymstoku, który zapoznał uczniów klasy IId „bezpieczeństwa narodowego” XIV LO im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku z historią i strukturą Służby Więziennej, zadaniami oraz uprawnieniami funkcjonariuszy SW, a także warunkami przyjęcia do służby. Swoje wystąpienie Pan Major urozmaicił pokazem elementów umundurowania specjalistycznego i środków przymusu bezpośredniego. Można było również zobaczyć różne formy pełnienia służby funkcjonariuszy SW oraz dowiedzieć się o zasadach pobytu i „ciekawostkach” z życia codziennego pensjonariuszy Zakładu Karnego w Białymstoku.

 

Galeria zdjęć …

 

23.03.2017

  autor: Administrator0n

DZIEŃ OTWARTY


 

 

 

17.03.2017

  autor: Administrator0n

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO


 

 

Wyniki uzyskane przez uczestników stopnia wojewódzkiego

Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

 

 

 

15.03.2017

  autor: Administrator0n

 

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego - informacje dla uczestników


 

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

Uczniów biorących udział  w eliminacjach zapraszam 14 marca 2017 r., na godzinę 9:30 do Publicznego Gimnazjum Nr 14  z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, przy ul. Upalnej 26

Każdy uczestnik powinien posiadać kartę kodową podpisaną przez dyrektora szkoły, w której uczy się oraz przez rodzica/prawnego opiekuna, legitymację szkolną i długopis z czarnym lub niebieskim wkładem.

Zbiórka uczestników pod wyznaczonymi salami o godzinie 9:35 na II piętrze. Opiekunów zapraszam do sali nr 1 na parterze.

Członków Komisji, powołanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, zapraszam do sali 214 na drugim piętrze, na godzinę 9:15.

 

            Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursu Języka Niemieckiego

Aleksandra Kiszkiel - Silwanow

 

9.03.2017

  autor: Administrator0n

Nielegalna  migracja w Polsce


 

 

 

 

    

    8 marca 2017 roku, na zaproszenie szkoły, Pan ppłk SG Jacek Dederko, Naczelnik Wydziału – Kierownik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku zapoznał uczniów klasy II d XIV LO im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku z procedurą migracyjną w Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście funkcjonowania strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Jednocześnie omówił ogólną strukturę wydziału, zadania i uprawnienia funkcjonariuszy SG, a także warunki pobytu cudzoziemców w Ośrodku. Swoje wystąpienie Pan Pułkownik urozmaicił slajdami - obrazami z życia codziennego cudzoziemców przebywających w innych strzeżonych ośrodkach na terenie RP.

 

Galeria zdjęć …

9.03.2017

  .autor: Administrator0n

Kolejna akcja honorowego oddawania krwi

 

  3 marca 2017 roku w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku została przeprowadzona kolejna akcja honorowego oddawania krwi, w której wzięło udział 54 osoby. Pośród darczyńców znaleźli się uczniowie, którzy pierwszy raz zdecydowali się na ten odważny krok, jak też ,,weterani” oddający systematycznie krew. Do akcji włączyli się także pedagodzy.

  Patronat nad akcją sprawował Samorząd Uczniowski oraz wykładowcy przedmiotu służba graniczna – mjr rez. Krzysztof Strankowski i kpt. rez. Mirosław Laskowski.

  Organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom za świadomą  i bezinteresowną pomoc potrzebującym.

 

 

Galeria zdjęć …

3.03.2017

  autor: Administrator0n

II miejsce Drużyny XIV LO w „Konkursie klas mundurowych”


 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    27 lutego 2017 roku w siedzibie Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się „Forum klas mundurowych woj. podlaskiego 2017”, poświęcone zasadom służby i naboru do Policji i Straży Granicznej. Przedmiotową tematykę Forum zainicjował Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński, a problematykę poszczególnych służb prezentowali ich przedstawiciele. W ramach Forum odbył się „Konkurs klas mundurowych”, obejmujący zakres działania służb mundurowych, wiedzę z WOS, zasady udzielania pierwszej pomocy oraz strzelanie przy użyciu trenażera elektronicznego. W Konkursie XIV LO reprezentowali uczniowie Kamil Wołosik (IIIc), Iwona Giedź (IIIc), Andrzej Matyszewski (IIIb), a publiczność stanowili, na czele z Dyrektorem Panem Leszkiem Kochanowskim, uczniowie klas Ic i IIa wraz z nauczycielami mł. insp. rez. Joanną Deoniziak i kpt. rez. SG Mirosławem Laskowskim oraz zagrzewające do boju drużynę Dominika Maleszkiewicz i Martyna Ołdziejewska z klasy IIIc. W wyniku zaciętej rywalizacji i po „tolerancji” w strzelaniu, na 11 drużyn startujących, przedstawiciele XIV LO zajęli II miejsce. Zdobywcom PUCHARU i opiekunowi drużyny ppłk. rez. SG Mirosławowi Mantur gratulujemy sukcesu.

 

Galeria zdjęć …

 

A oto relacje ze strony Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

 

27.02.2017

  autor: Administrator0n

XVIII Konkurs Ortograficzny dla Uczniów Gimnazjów


 

 

Główna Komisja Konkursowa ogłasza, że do etapu finałowego

XVIII Konkursu Ortograficznego dla Uczniów Gimnazjów zakwalifikowali się:

27.02.2017

  autor: Administrator0n

 

PLAN ZAJĘĆ PO KOREKCIE


 

3.02.2017

  autor: Administrator0n

Studniówka 2017


 

      Stylowo, efektownie, pięknie … Tak regionalne media na swoich stronach internetowych podsumowały bal studniówkowy uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Studniówka miała miejsce w sobotę 28 stycznia 2017 r. w pięknych wnętrzach Dworku Czarneckiego.
      W tym uroczystym spotkaniu wzięli udział nauczyciele, wychowawcy klas, rodzice oraz przede wszystkim uczniowie klas maturalnych a także zaproszone przez nich osoby. Bal poprzedził uroczyście odtańczony tradycyjny Polonez: pierwszy wykonany przez grupę reprezentacyjną, drugi prowadzony przez Dyrektora Szkoły. Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z wydarzenia:

Galeria zdjęć …

 

A oto relacje fotograficzne zamieszczone na portalach lokalnych mediów:

http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/1,35235,21305724,ale-stylowo-perfekcyjny-polonez-na-studniowce-xiv-lo-zdjecia.html

http://bialystok.naszemiasto.pl/artykul/studniowka-xiv-lo-w-bialymstoku-efektowny-polonez-i-piekna,3998019,galop,t,id,tm.html

31.01.2017

  autor: Administrator0n

WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO


 

Wyniki uzyskane przez uczestników stopnia rejonowego

Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

 

24.01.2017

  autor: Administrator0n

Studniówka Miejska


 

 

 

     W środę (18 stycznia), kilkadziesiąt par tegorocznych maturzystów  zatańczyło poloneza na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Taniec poprowadził prezydent miasta, Tadeusz Truskolaski. Wśród tańczących znaleźli się uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku.

Relacja fotograficzna z uroczystości:

 

 

19.01.2017

  autor: Administrator0n

Wizyta w Placówce SG w Michałowie


 

 

 

 

 

 

 

 

 

      18 stycznia 2017 roku uczniowie klasy I d "bezpieczeństwa narodowego" XIV LO wraz z wychowawczynią p. Beatą Bojarczyk i ppłk. rez. SG Mirosławem Mantur odwiedzili Placówkę Straży Granicznej w Michałowie. W placówce zapoznaliśmy się z pomieszczeniami i pojazdami służbowymi, wyposażeniem specjalistycznym funkcjonariuszy do służby granicznej oraz środkami przymusu bezpośredniego. Mieliśmy również okazję poznać warunki pobytu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Zwieńczeniem wycieczki był spacer z piosenką marszową, czym wzbudziliśmy zainteresowanie mieszkańców Michałowa.

  Galeria

 

19.01.2017

  autor: Administrator0n

Piknik militarny w Białymstoku


 

 

 

 

 

 

 

 

 

    14 stycznia 2017 roku przedstawiciele uczniów z klas I c, I d i II d wzięli udział w pikniku militarnym, zorganizowanym przez żołnierzy 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku, dla uczczenia przyjazdu do Polski Brygady Pancernej USA, której zadaniem będzie wzmocnienie ochrony wschodniej flanki NATO. Żołnierze pułku przygotowali wiele atrakcji od czołgu Leopard począwszy, poprzez wozy bojowe, pojazdy specjalne, drony bezzałogowe, broń palną, aż po ciepłą grochówkę. Oczywiście, w warunkach polowych, za stoły służyły transportery opancerzone. Żołnierzy na pikniku wspierały inne służby mundurowe, a młodzieży XIV LO w „bojowej” zabawie asystował ppłk rez. SG Mirosław Mantur.

 

  Galeria

15.01.2017

  autor: Administrator0n

Orszak Trzech Króli    


 

 

      W dniu 6 stycznia 2017 roku odbył się w Białymstoku doroczny Orszak Trzech Króli. Ulicami Miasta przeszedł barwny korowód, któremu przewodzili Królowie z Europy, Afryki i Azji ze swymi orszakami. W wydarzeniu istotną rolę odegrali uczniowie klas mundurowych XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku pełniąc odpowiedzialną funkcję Straży Orszaku. Opiekę nad uczniami sprawowali: Dyrektor Szkoły p. Leszek Kochanowski, p. mjr rez. SG Krzysztof Strankowski  oraz p. kpt. rez. SG Mirosław Laskowski. Nauczyciele oraz Uczniowie wykazali się nie tylko wysokimi umiejętnościami organizacyjnymi, które zapewniły pomyślny przebieg Orszaku, ale także odwagą w pokonywaniu siarczystego mrozu, który towarzyszył jego uczestnikom. Nauczycielom oraz Uczniom  należą się słowa wdzięczności za gotowość włączenia się w wydarzenia, które wzbogacają społeczność Białegostoku.

  

9.01.2017

  autor: Administrator0n

Harmonogram zebrań z rodzicami


Harmonogram zebrań z rodzicami
 w Publicznym Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi
 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku


 

Harmonogram zebrań z rodzicami
w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego
w Białymstoku


 


 

9.01.2017

  autor: Administrator0n

 

22.12.2016

  autor: Administrator0n

22.12.2016

  autor: Administrator0n

SPOTKANIE OPŁATKOWE


 

     W dniu 21 grudnia 2016 r. odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe społeczności Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością :  ks. Józef Grygotowicz emerytowany Dyrektor Wydziału Katechetycznego,  pan dr hab. Adam Czesław Dobroński profesor Uniwersytetu w Białymstoku, pan Włodzimierz Dąbrowski emerytowany Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku, pani Mirosława Onichimiuk emerytowany Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku oraz pani Anna Bondar Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku. Ze słowami świątecznych i noworocznych życzeń do zebranych zwrócili się obecni na spotkaniu duchowni: ks. Paweł Kamiński i ks. Tomasz Rogowski -  księża Parafii św. Jadwigi Królowej w Białymstoku oraz  ks. Piotr Kiryluk wikariusz Prawosławnej Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz przedstawiciele Samorządów Uczniowskich Publicznego Gimnazjum Nr 14 w Białymstoku oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku wspólnie podzielili się opłatkiem. Uroczystość została uświetniona koncertem kolęd wykonanych przez młodzież szkolną.

  Galeria

22.12.2016

  autor: Administrator0n

Samoobrona na topie!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

      W dniu 16 grudnia 2016 roku do szkoły przybyli funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży  Granicznej w Białymstoku, którzy szkolili uczniów z klasy II d XIV LO w zakresie samoobrony. Młodzież miała okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami obrony przed atakiem napastnika, a przede wszystkim poćwiczyć bezpieczne pady, chwyty obezwładniające oraz różne sposoby odparcia agresora. Super zajęcia!!!

18.12.2016

  autor: Administrator0n

Stypendium Prezesa Rady Ministrów


 

 

 

 

 

 

 

 

 

      14 grudnia 2016 roku w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku odbyła się wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

       Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017 otrzymał     z rąk Podlaskiego Kuratora Oświaty Pani Jadwigi Marioli Szczypiń uczeń  XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, Jakub Węcławski.

15.12.2016

  autor: Administrator0n

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM


 

12.12.2016

  autor: Administrator0n

WSPÓŁPRACA Z BIAŁOSTOCKIMI UCZELNIAMI WYŻSZYMI ROZPOCZĘTA


 

 

  Galeria

8.12.2016

  autor: Administrator0n

Wizyta u strażaków


 

 

 

 

 

   02 grudnia 2016 roku uczniowie klasy II d „bezpieczeństwo narodowe” XIV LO wraz z nauczycielem ppłk. rez. SG Mirosławem Mantur przebywali gościnnie w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Tam zapoznali się z wyposażeniem pomieszczeń służbowych, Salą Tradycji, zasadami pełnienia służby dyżurnej oraz sprzętem ratowniczo gaśniczym. Największym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się wozy ratownictwa drogowego i chemicznego. Serdecznie dziękujemy strażakom za możliwość zwiedzenia obiektu jednostki oraz poznania wyposażenia technicznego, używanego w akcjach ratowniczo gaśniczych. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Pana mł. kpt. Marcina Zarzeckiego, który profesjonalnie przedstawił nam sprzęt oraz zapoznał z zasadami pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 

  Galeria

4.12.2016

  autor: Administrator0n

97. ROCZNICA URODZIN PREZYDENTA RYSZARDA KACZOROWSKIEGO


 

 

 

 

 

   

 

     W dniu 28 listopada 2016 r. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie uczczono 97. rocznicę urodzin ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Uroczystości rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem biskupa Rafała Markowskiego, następnie na placu przed świątynią odczytano Apel Pamięci i Chwały Oręża Polskiego. W tej podniosłej uroczystości wraz z przedstawicielami władz państwowych, wojska , policji, bractwa kurkowego, organizacji proobronnych wzięli udział uczniowie klasy pierwszej bezpieczeństwa narodowego XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku oraz poczty sztandarowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku. Delegacji uczniów towarzyszył Dyrektor, pan Leszek Kochanowski oraz nauczyciele.

Link do strony z relacją

 

2.12.2016

  autor: Administrator0n

SPOTKANIE Z ŻOŁNIERZAMI WOJSKA POLSKIEGO


 

 

  W dniu 25.11.2016 r. uczniowie klas trzecich oraz drugiej „b” i „d” XIV LO uczestniczyli w spotkaniu z żołnierzami Wojska Polskiego.

  Oficer z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku zapoznał uczniów z problematyką dotyczącą kwalifikacji do pełnienia służby wojskowej w różnych formach, szkolnictwem wojskowym oraz projektem ustawy w zakresie funkcjonowania Obrony Terytorialnej. 

  Żołnierze z 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego przedstawili „od kuchni” życie żołnierskie w jednostce wojskowej, prezentując przy tym najnowocześniejszy sprzęt uzbrojenia żołnierza piechoty. Uchylono także „rąbka tajemnicy” z przebiegu służby w trakcie misji poza granicami kraju.

  Na koniec spotkania uczniowie otrzymali materiały promocyjne dotyczące możliwości służby wojskowej oraz naboru do szkół wojskowych. Następnie młodzież klas mundurowych oraz zaproszeni goście pozowali do pamiątkowych zdjęć.

2.12.2016

  autor: Administrator0n

PO ŚLUBOWANIU!


 

 GALERIA KLAS

21.11.2016

  autor: Administrator0n

UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH


 

 

      W dniu 18 listopada 2016 roku uczniowie klas pierwszych Publicznego Gimnazjum Nr 14 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku oraz uczniowie klas mundurowych XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku złożyli ślubowanie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele współpracujących ze szkołą służb mundurowych Straży Granicznej i Policji. Świadkami ślubowania byli wychowawcy klas, rodzice oraz bliscy uczniów. Uroczystość zwieńczył pokaz musztry paradnej przygotowanej przez uczniów klas licealnych oraz polonez odtańczony przez tegorocznych maturzystów. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Pana Franciszka Mocarskiego.  Młodzieży, która została przyjęta oficjalnie w poczet uczniów Gimnazjum oraz Liceum życzymy wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w nauce.

  Oto relacja fotograficzna z uroczystości …

19.11.2016

  autor: Administrator0n

Święto w jednostce Policji


 

   

 

 

 

 

14 listopada 2016 roku uczniowie klas I a i I d XIV LO wraz z nauczycielami mjr. rez. SG Krzysztofem Strankowskim i ppłk. rez. SG Mirosławem Mantur wzięli udział w uroczystości ślubowania funkcjonariuszy Podlaskiej Policji, która odbyła się w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku. Funkcjonariusze złożyli ślubowanie w obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego, Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Pana nadinspektora Daniela Kołnierowicza oraz swoich rodzin. Po uroczystym apelu odbył się pokaz sprzętu uzbrojenia i pirotechnicznego oraz działanie policjantów w zatrzymaniu niebezpiecznych przestępców. Zwieńczeniem naszego udziału w doniosłym święcie w jednostce Policji było wspólne zdjęcie z Panami Ministrem i Generałem. (zdjęcie KWP Białystok)

  Galeria

15.11.2016

  autor: Administrator0n

PATRIOTYZM NA SPORTOWO!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

   11 listopada 2016 roku w ramach obchodów wojewódzkiego Święta Niepodległości uczniowie XIV LO Sebastian Jabłonowski, Mateusz Remiszewski, Tomasz Sokół, Patryk Tutaj wzięli udział w „I Biegu Młodego Patrioty” w Augustowie. Rywalizację sportową poprzedził uroczysty apel na Rynku Zygmunta Augusta, w którym uczestniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Pan Jarosław Zieliński wraz z małżonką, przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy, młodzież szkolna oraz licznie zebrani mieszkańcy Augustowa. Podniosły ton Świątecznej imprezy z centrum miasta przeniósł się na plażę, gdzie młodzież szkolna z województwa podlaskiego rywalizowała w biegu terenowym. Zwieńczeniem zmagań sportowych był pokaz sprzętu służb mundurowych oraz poczęstunek żołnierskim bigosem z „wkładką”. Z relacji uczniów wynika, że pomimo niskiej temperatury, trudnej trasy biegu, warto było pojechać do Augustowa i uczcić 98 Rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości na sportowo!

  Galeria

12.11.2016

  autor: Administrator0n

PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Uroczystym koncertem pieśni patriotycznych społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku uczciła przypadające w dniu 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości. W koncercie wzięli udział nauczyciele i uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 14 oraz XIV liceum Ogólnokształcącego.

 Oto relacja fotograficzna ze spotkania …

10.11.2016

  autor: Administrator0n

SUKCES W STRZELECTWIE SPORTOWYM!


 

 

 

 

 

 

 

 

   10 listopada 2016 roku dwie drużyny z klas „bezpieczeństwa narodowego” (I d chłopcy, II d dziewczęta) reprezentowały XIV LO w Turnieju strzeleckim z okazji Dnia Niepodległości, który odbył się na strzelnicy UKS „Kaliber” w Białymstoku. Do rywalizacji w strzelaniu z karabinu sportowego przystąpiły 5-osobowe drużyny z 13 szkół Białegostoku. W wyniku sportowej rywalizacji „snajperami” okazali się uczniowie z XIV LO. W klasyfikacji indywidualnej, w kategorii dziewcząt I miejsce zdobyła Gabriela Borowska, a w kategorii chłopców Mateusz Remiszewski zajął III miejsce. Strzelcom wyborowym serdecznie gratulujemy sukcesu, a wszystkim uczestnikom turnieju dziękujemy za godne reprezentowanie Szkoły.

10.11.2016

  autor: Administrator0n

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE


 

 

 

 

 

 

 

 

    W dniu 10 listopada 2016 r. dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku wręczył stypendia motywacyjne za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe 17 uczniom Publicznego Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku oraz 18 uczniom XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Stypendia otrzymali uczniowie, którzy w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali wysokie wyniki w nauce lub we współzawodnictwie sportowym.

Wyróżnionym uczniom gratulujemy!

10.11.2016

  autor: Administrator0n

Harmonogram zebrań z rodzicami


 

Harmonogram zebrań z rodzicami
 w Publicznym Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi
 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku


 

Harmonogram zebrań z rodzicami
w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego
w Białymstoku


 

9.11.2016

  autor: Administrator0n

Wizyta generała ABW


 

 

   04 listopada 2016 roku do szkoły przybył z wizytą gen. bryg. Łuczak Dariusz – były Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego RP, aby spotkać się z uczniami klas II d i III d o profilu „bezpieczeństwo narodowe” XIV LO. Meldunek Generałowi o gotowości uczniów do spotkania złożył uczeń Tarasiuk Mateusz. W czasie wystąpienia Pan Generał opowiadał o swojej ścieżce kariery zawodowej od nauczyciela w Hajnówce, poprzez stanowiska wykonawcze i kierownicze w delegaturze ABW aż do Szefa ABW RP. Następnie zapoznał młodzież ze strukturą i ogólnymi zadaniami służb specjalnych RP, jak również z wymaganiami wobec kandydatów do służby w ABW. Jednocześnie wspomniał o bieżących zagrożeniach czyhających na młodzież, w które „wplątanie się” może być przeszkodą w staraniach do służb mundurowych. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia Pana Generała, które nagrodzili gromkimi brawami, a w podziękowaniu uczennice wręczyły biografię Karoliny Kaczorowskiej, małżonki Patrona XIV LO w Białymstoku.

  Galeria

4.11.2016

  autor: Administrator0n

Dziewczyny na szóstkę!


 

   

 

 

 

 

 

  03 listopada 2016 roku uczennice klasy II d „bezpieczeństwo narodowe” XIV LO, Gabriela Borowska, Magdalena Łabanowska, Dominika Simonienko, reprezentowały Szkołę w zawodach strzeleckich „Srebrne Muszkiety” na strzelnicy HUBERTUS w Białymstoku. Z „marszu” dziewczyny drużynowo zajęły szóste miejsce, co jak na debiutantki, jest ogromnym osiągnięciem. Gratulujemy i czekamy na więcej!

  Galeria

4.11.2016

  autor: Administrator0n

Niezwykła wizyta


 

        

 

 

   W dniu 27 października 2016 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku odwiedziła Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska. Podczas spotkania, które miało miejsce w bibliotece szkolnej, Pani Prezydentowa wręczyła dyplomy oraz pamiątkowe publikacje uczniom wyróżnionym w konkursie „Ryszard Kaczorowski – diament wśród polskiej elity”. Obecnych na uroczystości przedstawicieli społeczności uczniowskiej zachęcała do dbałości o wykształcenie, które, jak podkreślała, jest tym czego nie można odebrać i które jest zawsze fundamentem przyszłości.

   Pani Prezydentowej Karolinie Kaczorowskiej towarzyszył w jej podróży po Białymstoku znany społeczności szkolnej pan profesor Adam Czesław Dobroński.

Oto relacja fotograficzna z tego niecodziennego wydarzenia …

4.11.2016

  autor: Administrator0n

Kolejna akcja honorowego oddawania krwi


 

      

   

 

 21 pażdziernika 2016 roku w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku została przeprowadzona kolejna akcja honorowego oddawania krwi, w której wzięło udział 36 osób. Pośród darczyńców znaleźli się uczniowie, którzy pierwszy raz zdecydowali się na ten odważny krok, jak też ,,weterani” oddający systematycznie krew. Do akcji włączyli się także pedagodzy.

     Patronat nad akcją sprawował Samorząd Uczniowski oraz wykładowcy przedmiotu służba graniczna – mjr rez. Krzysztof Strankowski i kpt. rez. Mirosław Laskowski.

      Organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom za świadomą  i bezinteresowną pomoc potrzebującym.

  Galeria

3.11.2016

  autor: Administrator0n

STRZELANIE SPORTOWE


 

        21.10.2016 roku uczniowie klasy IId XIV LO (bezpieczeństwo narodowe) wzięli udział w zajęciach strzeleckich prowadzonych przez pana ppłk. rez. SG Mantur Mirosława na strzelnicy UKS „Kaliber” w Białymstoku. Młodzież miała okazję strzelać z karabinów pneumatycznych (potocznie zwanych wiatrówkami). Był to świetny trening umiejętności strzeleckich, ale także fajna zabawa oraz integracja klasowa. Warto pochwalić się wynikami uczniów. Najwyższe wyniki, na 80 możliwych punktów, osiągnęli:

  1. Magdalena Olchowik – 74,
  2. Jakub Czuszel – 72,
  3. Jakub Klinicki – 71.

Średnia ocen klasy wyniosła aż 5,37! Wszystkim uczniom gratulujemy "celnego oka" i życzymy sukcesów na zawodach strzeleckich.

27.10.2016

  autor: Administrator0n

PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ


 

     

  Dnia 14 października 2016 r. uczniowie klas III LO uczestniczyli w Archidiecezjalnej Pielgrzymce Maturzystów na Jasną Górę. W programie spotkania była między innymi Eucharystia, sprawowana przez Ks. Biskupa Henryka Ciereszkę w intencji pomyślnie zdanej matury i dobrego rozeznania swojej drogi życiowej, konferencja oraz Różaniec w Kaplicy Cudownego Obrazu. Wieczorem na Jasnogórskich wałach odbyła się Droga Krzyżowa, której towarzyszyły rozważania i wspólny śpiew. Pielgrzymowanie zakończyło się Apelem Jasnogórskim przed Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Pielgrzymka była okazją do rozmowy, a także stanowiła czas refleksji i zastanowienia nad sobą samym.

26.10.2016

  autor: Administrator0n

HARMONOGRAM PRACY


 

21.10.2016

  autor: Administrator0n

Pierwsze kroki marszowe!


 

 

    19 października 2016 roku uczniowie klasy I d (bezpieczeństwo narodowe) XIV LO, po wyposażeniu w sorty mundurowe, ćwiczyli indywidualnie i zespołowo krok zwykły oraz defiladowy. Jak na pierwsze kroki marszowe, koordynacja ruchów (lewa noga – prawa ręka i odwrotnie) młodzieży wychodziła nieźle, jak ocenił prowadzący zajęcia z musztry ppłk rez. SG Mantur Mirosław

  Galeria

20.10.2016

  autor: Administrator0n

Dzień Edukacji Narodowej


 

 

    Dnia 13 października 2016 r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. To wyjątkowe święto jest co roku niezwykłą okazją do podziękowań składanych przez uczniów na ręce wszystkich pracowników Szkoły. Zebranych na uroczystości uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi powitał Dyrektor, pan Leszek Kochanowski. Zwracając się do zgromadzonych gości, podziękował nauczycielom za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodzieży. Uroczystość stała się okazją do wręczenia nagród wyróżniającym się pracownikom. Szkolne obchody Dnia Edukacji uświetniła przygotowana przez uczniów klas gimnazjalnych i licealnych „Muzyczno-sentymentalna podróż przez pokolenia”.

  Galeria

18.10.2016

  autor: Administrator0n

„Nauczyciel Mądry Sercem”


 

   Dnia 12 października 2016 r., w ramach uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyła się niezwykła gala, podczas której uhonorowano statuetkami „Nauczyciel Mądry Sercem” wyróżniających się pedagogów. Z ogromną radością i rozpierającą nas dumą informujemy, iż wśród nagrodzonych nauczycieli znalazł się Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku pan Leszek Kochanowski. „To właśnie tacy ludzie mają ogromny wpływ na wychowanie i rozwój młodego człowieka” – tymi słowami pan Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku, podkreślił ogromną rangę tego wyróżnienia. Jednocześnie wyraził życzenie:

     „ Aby było ich jak najwięcej wokół nas.” Dołączając się do słów pana Rafała Rudnickiego, nagrodzonemu  panu Dyrektorowi serdecznie i bardzo gorąco gratulujemy.

Relacja z uroczystości

 

13.10.2016

  autor: Administrator0n

XXIV ROCZNICY PRZENIESIENIA RELIKWII ŚW. MĘCZ. GABRIELA


 

  W dniu 22 września 2016 r. przedstawiciele młodzieży z naszej szkoły wraz z opiekunem  wzięli udział w uroczystości XXIV rocznicy przeniesienia z Grodna do Białegostoku relikwii św. męcz. Gabriela. Uroczyste nabożeństwa odbyły się  w białostockiej Katedrze pw. św. Mikołaja.

  Boskiej Liturgii przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Metropolita Verii i Naus Pantelejmon (Cerkiew Grecka). W nabożeństwach uczestniczyli JE Najprzewielebniejsi:  Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, Biskup Mesaoryjski Grzegorz (Cerkiew Cypryjska) oraz Biskup Supraski Grzegorz.

   Po zakończonej Boskiej Liturgii sprawowanej przez hierarchów Cerkwi odbyła się uroczysta procesja wokół Katedry, podczas której niesione były relikwie św. Męczennika Gabriela. Uczniowie XIV LO sprawowali min służbę porządkową w czasie uroczystości.

  Tradycją jest iż relikwie Świętego Gabriela w okresie 3 maja – 21 września przebywają w monasterze Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach. Pozostałą części roku znajdują się   w białostockiej Katedrze pw. św. Mikołaja.

B. Suszcz

  Galeria

5.10.2016

  autor: Administrator0n

Europejski Dzień Języków


 

  26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy. W naszej szkole obchodzone jest ono co roku.

  W tegorocznym EDJ zaprezentowaliśmy wystawę z typowymi przedmiotami i symbolami Wielkiej Brytanii, Niemiec i Rosji. Uczniowie mieli okazję zobaczyć m. in. tradycyjny strój bawarski, matrioszki z Rosji czy kask policjanta z Wysp Brytyjskich. Pojawiła się też literatura obcojęzyczna.

  W tym roku uczniowie już od samego rana  poznawali idiomy w trzech językach: angielskim, rosyjskim i niemieckim. Pięcioosobowe grupy z wybranych klas przygotowywały też plakaty promujące Europejski Dzień Języków.

  Wyróżniono dwie prace. Pierwsze miejsce zajęły uczennice z kl. III B: Paulina Zubrzycka, Angelika Maksymiuk, Wiktoria Kononiuk, Julia Pełszyńska i Julia Dzienis.

   II miejsce zdobył plakat uczennic z klasy III D: Aleksandry Szoki, Agaty Wiercińskiej, Anety Radziwon, Emilii Perkowskiej, Urszuli Bondaruk i Weroniki Kurządkowskiej. Gratulujemy i zachęcamy do nauki języków.

Organizatorzy EDJ:

Joanna Szwed, Anna Janowicz, Ewa Staniszewska, Aleksandra Kiszkiel - Silwanow, Paulina Sikorska

 

5.10.2016

  autor: Administrator0n

XVI Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku


 

 

 

 

 

 

 

    Dnia 9 września bieżącego roku oba poczty sztandarowe szkół: Publicznego Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku i XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku miały zaszczyt, jak co roku, reprezentować całą społeczność szkolną w XVI Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. W tym niezwykłym spotkaniu brało udział kilkanaście tysięcy osób: Sybiracy i ich rodziny, kombatanci, uczniowie różnych szkół, harcerze, zaproszeni goście z dalekich zakątków świata: Australii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi i innych.

To bardzo ważne wydarzenie jest dowodem pamięci o tych co ginęli, cierpieli i walczyli
o niepodległość naszej ojczyzny” - Tadeusz Chwiedź, prezes Związku Sybiraków.

   Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku po raz pierwszy zorganizowano w 2000 roku. Jego celem jest upamiętnienie tragicznej historii Polaków zesłanych na Wschód w latach 40. i 50. XX wieku.

  Galeria

9.09.2016

  autor: Administrator0n

ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW


 

8.09.2016

  autor: Administrator0n

Obóz szkoleniowy w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie


 

     W dniach 26 czerwca – 1 lipca 2016 r. grupa uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku uczestniczyła w szóstym obozie szkoleniowym organizowanym w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. W programie obozu znalazły się między innymi zajęcia teoretyczne prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, zajęcia na strzelnicy oraz wizyty w placówkach Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Uczestnicy obozu mieli również okazję zwiedzenia ciekawych miejsc Warmii i Mazur. Komendantem obozu był pan mjr rez. SG Krzysztof Strankowski. Wychowawcami obozu byli: kpt. rez. SG Mirosław Laskowski oraz pani Danuta Łupińska. Organizacja obozu była możliwa dzięki wznowionemu w czerwcu bieżącego roku porozumieniu o współpracy podpisanym przez Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku.

   Na stronie internetowej Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie ukazała się szeroka relacja z przebiegu obozu. Zapraszamy do jej obejrzenia:

http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/18087,Mlodziez-z-Bialegostoku-na-obozie-szkoleniowym-w-Centrum-Szkolenia-SG-w-Ketrzyni.html

Więcej ...

Relacja fotograficzna

7.07.2016

  autor: Administrator0n

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI


 

 

1.07.2016

  autor: Administrator0n

Wizyta w Placówce Straży Granicznej w Szudziałowie


 

 

17 czerwca 2016 r. uczniowie klas pierwszych ,,służby granicznej” XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku z wychowawcami, mjr. rez. Krzysztofem Strankowskim i kpt. rez. Mirosławem Laskowskim przebywali w rejonie przygranicznym. W Placówce Straży Granicznej w Szudziałowie obejrzeli prezentację multimedialną o pełnieniu służby i wykonywaniu zadań w ochronie granicy państwowej.

   Bardzo ciekawym punktem programu był pokaz tresury psa służbowego. Młodzież miała również możliwość obejrzenia sprzętu, który funkcjonariusze wykorzystują na co dzień w ochronie granicy państwowej. Natomiast na odcinku Placówki Straży Granicznej w Krynkach uczniowie zapoznali się z przebiegiem i oznaczeniem granicy państwowej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białoruś. Zwieńczeniem bardzo udanej wycieczki było zwiedzenie ogrodu leśnego ,,Silvarium” w Poczopku oraz pieczenie kiełbasek przy ognisku.

 

  Galeria

23.06.2016

  autor: Administrator0n

„Niech żyje bal ...”


   Dnia 16 czerwca bieżącego roku w restauracji „Lech” w Białymstoku uczniowie z klas trzecich gimnazjum  tanecznym krokiem nieformalnie zakończyli swój etap edukacji w szkole.

   Bal rozpoczął się przywitaniem szanownych gości: pana Leszka Kochanowskiego dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku, wicedyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 14 w Białymstoku pani Alicji Mironiuk, wicedyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku pani Doroty Lewończuk oraz wychowawców klas trzecich. Jeden z przedstawicieli rodziców uczniów w ciepłych słowach podziękował zaproszonym gościom za trzyletni etap edukacji. W ramach wdzięczności zostały wręczone bukiety pięknych kwiatów a uczniowie, pod kierunkiem pani Doroty Dudenko-Kileczyk, wykonali specjalny pokaz taneczny do piosenki „Rudy rydz”.

   Podczas balu nie zabrakło też sportowych emocji! O godz. 21 grupa zagorzałych kibiców piłki nożnej zasiadła przed telewizorem, aby entuzjastycznymi okrzykami zagrzewającymi do walki o punkty, „wesprzeć” polską drużynę rozgrywającą tego dnia mecz na Euro 2016. Wkrótce sportowe emocje udzieliły się wszystkim uczestnikom balu, integrując rodziców, uczniów i wychowawców. Wspólne oglądanie meczu było też świetną lekcją i przykładem pozytywnego kibicowania. Remis Polaków z drużyną z Niemiec wpłynął na wyśmienite humory i dalszą beztroską zabawę.

   Ten bal, niewątpliwie, na długo pozostanie w pamięci wszystkich jego uczestników.

 

  Galeria

 

22.06.2016

  autor: Administrator0n

 

Placówka Straży Granicznej Warszawa - Okęcie


 

       

 

 

 

 

 

   13 czerwca 2016 roku uczniowie klas „służby granicznej” XIV Liceum Ogólnokształcącego wraz z wychowawcami, kpt. rez. SG Mirosławem Laskowskim i mjr rez. SG Krzysztofem Strankowskim, wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie. Uczniowie zwiedzili pomieszczenia odlotów i przylotów w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina. Szczególnym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się stanowiska i urządzenia kontroli bezpieczeństwa podróżnych i ich bagaży. Wszyscy uczestnicy wycieczki zostali poddani takiej kontroli, co wzbudziło wiele emocji. Bardzo ciekawym punktem programu było spotkanie z pirotechnikami, zaprezentowano sprzęt pirotechniczny (robot samobieżny, kombinezon ochronny) oraz broń służbową używaną przez funkcjonariuszy w czasie wykonywania zadań specjalnych. Młodzież  miała możliwość  obserwacji psa tropiącego przemyt niedozwolonych substancji. Uczniowie  odwiedzili siedzibę Sejmu RP oraz Senatu.  Pracownicy  Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu  przybliżyli  historię parlamentu  oraz  zasady jego funkcjonowania. Duże wrażenie młodzieży wzbudziła  galeria Sali Posiedzeń Sejmu oraz  tablice upamiętniające posłów i parlamentarzystów, którzy zginęli w czasie II wojny światowej i w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Uczniowie obejrzeli również Salę Kolumnową  oraz korytarz Marszałkowski.

  Galeria

20.06.2016

  autor: Administrator0n

Hej! góry, góry ...


 


   W dniach od 8 do 10 czerwca bieżącego roku uczniowie z klas: IIIb, IIIc oraz IIId wraz z wychowawcami mieli okazję przebywać na wycieczce w jednym z bardziej uroczych zakątków naszego kraju – malowniczych Tatrach.

   Swoją podróż uczniowie rozpoczęli od zwiedzenia Miejsca Pamięci – dwóch części byłego obozu koncentracyjnego: Auschwitz I i Auschwitz II – Birkenau. Wizyta w tym miejscu pozwoliła na pełne zrozumienie dramatu, który tu się rozgrywał w latach 1940 – 1945. Uczniowie oddali cześć wszystkim ofiarom szaleńczego, nazistowskiego planu zagłady.

   Niewątpliwą atrakcją wycieczki okazała się wyprawa nad Morskie Oko – największe jezioro w Tatrach. Uczniowie musieli pieszo w jedną stronę pokonać dystans wynoszący ok. 9 km. Jednak, bajkowy krajobraz cudnego jeziora w otoczeniu gór spowitych mgłami, wynagrodził uczniom wszelkie niedogodności spowodowane pieszą wędrówką.

   Jednym z etapów kończących wycieczkę był spacer po Krupówkach – jednej z najsłynniejszych ulic w kraju. Tam, uczniowie chętnie delektowali się  smakiem góralskich oscypków.

   Ostatniego dnia uczniowie wyruszyli Traktem Królewskim na wawelskie wzgórze.  Zwiedzili Katedrę, w której oddali cześć najsłynniejszym, wielkim Polakom, którzy w sposób zasadniczy wpłynęli na historię naszego kraju.

   Słowa Hansa Christiana Andersena niech będą najlepszym podsumowaniem wyjazdu uczniów: Podróżować, znaczy żyć”.

 

  Galeria

 

14.06.2016

  autor: Administrator0n

Porozumienie z Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie


       Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku Leszek Kochanowski  oraz Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie płk SG Michał Stachyra podpisali porozumienie o współpracy. Porozumienie umożliwi organizację w siedzibie Centrum letnich obozów szkoleniowych dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Tegoroczny obóz jest planowany w dniach 26 czerwca – 1 lipca 2016 r. W programie obozu są planowane zajęcia teoretyczne prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej obejmujące treści dotyczące ochrony granicy państwowej, wizyty w placówkach granicznych Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, zajęcia praktyczne z zakresu technik interwencji a także zajęcia na strzelnicy sportowej. Szkoleniom będą towarzyszyły wyprawy turystyczne po pięknych zakątkach Warmii i Mazur.

       Współpraca między Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej    w Kętrzynie została zainicjowana porozumieniem podpisanym w roku 2010. Porozumienie umożliwiło przeprowadzenie         w latach 2011 – 2015 pięciu obozów szkoleniowych w których udział wzięło 130 uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego     w Białymstoku.

W załączeniu relacja fotograficzna z obozu przeprowadzonego w roku 2015.

11.06.2016

  autor: Administrator0n

Bajkowa Suwalszczyzna


 

 

 

 

 

 

 

       6 czerwca  2016 r. uczniowie klas drugich (2c i 2d) XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku podziwiali osobliwości Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Odwiedzili wiele interesujących miejsc: Cisową Górę – suwalską Fudzijamę,  która góruje nad doliną; Wiżajny – polski biegun zimna; Górę Rowelską – ze względu na warunki wietrzne zbudowano tu elektrownie wiatrowe; Smolniki – skąd można podziwiać najpiękniejsze plenery Suwalszczyzny; Stańczyki – zabytkowe wiadukty kolejowe nieczynnej już linii Gołdap; Głazowisko Bachanowo – rezerwat geologiczny i krajobrazowy, który stworzono w celu ochrony fragmentu obszaru z dużym nagromadzeniem głazów narzutowych; jezioro Hańcza – najgłębsze jezioro w Polsce i jedno z najgłębszych jezior w Europie. Te piękne miejsca zostały utrwalone na fotografiach, do których obejrzenia zapraszamy.

Galeria

8.06.2016

  autor: Administrator0n

 

Obchody 25–lecia powołania Straży Granicznej w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie


 

        W dniu 3 czerwca 2016 r. delegacja młodzieży XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku wraz z Dyrektorem Szkoły Panem Leszkiem Kochanowskim uczestniczyła w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w obchodach 25-lecia powołania Straży Granicznej. Podczas uroczystości funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym zostały wręczone wyróżnienia, awanse oraz nagrody. Młodzież wraz z uczestnikami uroczystości miała okazję obserwować pokaz pirotechniczny oraz podziwiać występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej i Kompanii Honorowej Straży Granicznej z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

 

Fotorelacja z uroczystości

7.06.2016

  autor: Administrator0n

 

Zlot Klas Mundurowych w Ostródzie


 

       W dniach 1 - 4 czerwca 2016 roku grupa 29 uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku wzięła udział w Zlocie Klas Mundurowych w Ostródzie, w którym udział wzięło kilkuset uczniów klas mundurowych ze szkół z całej Polski. W ramach zlotu na terenie „czerwonych koszar” zostało zorganizowane obozowisko, gdzie w namiotach została zakwaterowana młodzież. Podczas zbiórki uczestników uroczystego otwarcia zlotu dokonał Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Uczniowie wzięli udział w odbywających się w Ostródzie Targach Prooobronnych „Pro Defense 2016” oraz zajęciach poligonowych, gdzie na poszczególnych punktach szkoleniowych były przygotowane różnego rodzaju „wojskowe atrakcje”. Wieczorami odbywały się prelekcje oraz pokazy filmowe w kinie plenerowym. Nasza młodzież świetnie poradziła sobie z obozowymi warunkami oraz podporządkowała się wprowadzonej dyscyplinie. Opiekunami młodzieży byli Pani Dorota Bondar i mjr rez. SG Krzysztof Strankowski.

 

  Galeria

 

6.06.2016

  autor: Administrator0n

 

Wizyta w Placówce Straży Granicznej w Bobrownikach


 

      W dniu 23 maja 2016 r. uczniowie klas drugich „służby granicznej” XIV LO w Białymstoku z wychowawcami oraz kpt. rez. SG Mirosławem Laskowskim i mjr rez. Krzysztofem Strankowskim uczestniczyli w zajęciach w Placówce Straży Granicznej w Bobrownikach. Podczas pobytu na terenie jednostki, uczniowie zostali zapoznani z ogólnymi zasadami odprawy granicznej osób i środków transportu oraz sprzętem specjalistycznym wykorzystywanym w kontroli ruchu granicznego. Największe zainteresowanie młodzieży wzbudziło urządzenie MicroSearch do wykrywania istot żywych w zamkniętych skrzyniach ładunkowych pojazdów ciężarowych. Przewodnicy psów służbowych zaprezentowali działanie psów patrolowo –  obronnych wykorzystywanych do służby w bezpośredniej ochronie granicy państwowej. Na zakończenie uczestnicy zajęć mieli możliwość przebywania w pomieszczeniu kierownika zmiany oraz kancelarii komendanta – w miejscach, z których odbywa się kierowanie zadaniami funkcjonariuszy placówki. Po dniu pełnym wrażeń, nad zalewem w Gródku zorganizowano ognisko, gdzie młodzież mogła zrelaksować się i upiec kiełbaski.  

 

  Galeria

6.06.2016

  autor: Administrator0n

Wycieczka na Litwę


 

   Koniec maja to świetny czas  na organizację wycieczki szkolnej.

   Również w tym roku  podjęłyśmy takie wyzwanie. 24  maja uczniowie z klas: 2b, 2c oraz 2d  Publicznego Gimnazjum Nr 14  ruszyli  zwiedzać najpiękniejsze miejsca  na Litwie.

   Pierwszy dzień wycieczki rozpoczął się w  Kownie malowniczo położonym mieście, usytuowanym  nad rzekami, w miejscu, gdzie Wilia wpada do Niemna. Obejrzeliśmy: Stare Miasto - rynek z XVI-wiecznym ratuszem, z  licznymi odrestaurowanymi kamieniczkami z czerwonej cegły, katedrę  św. Piotra i Pawła - największą gotycką świątynię na Litwie.

   Połąga przywitała nas piękną pogodą,  dlatego spacer po Parku Botanicznym był taki przyjemny.

   W pałacu Tyszkiewiczów obejrzeliśmy wspaniałą kolekcję bursztynów. Obecnie w pałacu funkcjonuje Muzeum Bursztynu. Placówka prezentuje niezwykłe okazy tego szlachetnego kamienia oraz oryginalną  biżuterię i akcesoria wykonane z bursztynu.

   Połąga  to urocze i znane uzdrowisko malowniczo położone nad Morzem Bałtyckim. Szerokie plaże i wyjątkowo czysta woda  w morzu – to  one najbardziej spodobały się młodzieży.

   Ostatniego dnia podróży trafiliśmy do Kłajpedy - miasta  położonego  na lądzie i na Mierzei Kurońskiej. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od pięknej starówki  z fontanną, ale najważniejszą częścią programu był  wspaniały pokaz tresury delfinów czarnomorskich, który  zachwycił  wszystkich bez wyjątku. Dodatkową atrakcją była przeprawa promem na Mierzeję Kurońską,  która jest parkiem narodowym wpisanym na listę UNESCO.

   Mówią, że podróże kształcą. Są źródłem wielu obserwacji i doświadczeń, których nie jest
w stanie dostarczyć nawet najlepiej przeprowadzona lekcja w klasie. Dlatego wyjeżdżamy na wycieczki z naszą ukochaną młodzieżą...

   Wyprawę  „ Bursztynowa Litwa” udokumentował w formie zdjęć uczeń klasy 2c Jacek Jurkun.

 

  Galeria

 

1.06.2016

  autor: Administrator0n

 

XIV PODLASKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI


     W dniach 17,18 i 24 maja 2016 r. uczniowie klas pierwszych XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku wraz z opiekunem panią Joanną Wądołowską uczestniczyli w XIV Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki.  Byli słuchaczami m.in. wykładu prof. dr hab. Marka Konarzewskiego pt.: „Na początku był głód” (Instytut Biologii UwB), dr hab. Katarzyny Borawskiej – Kalbarczyk pt.: „Życie z nurtem bitów-czyli co komputer zrobił nam z głową” (Wydział Pedagogiki i Psychologii  UwB), mgr Edyty Andrulewicz  pt.: „Organizmy modyfikowane genetycznie. Czy naprawdę potrzebne?” (Uniwersytet Medyczny).Brali też udział w  licznych warsztatach, prezentacjach, spotkaniach ze studentami i pracownikami wszystkich wydziałów białostockich uczelni. Dużym zainteresowaniem cieszyła się oferta Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku m.in. : pokaz - warsztaty technik udzielania pierwszej pomocy, ocena stanu odżywiania i porady dietetyczne, pokazy ciekawych doświadczeń chemicznych, warsztaty szycia chirurgicznego i wiele innych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Galeria

31.05.2016

  autor: Administrator0n

Uroczystość z okazji 25. rocznicy powołania Straży Granicznej


 

    W dniu 18 maja 2016 r. uczniowie klas pierwszych służby granicznej XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku wzięli udział w uroczystych obchodach 25. rocznicy powołania Straży Granicznej.
Po apelu, na którym wręczono awanse, medale i wyróżnienia, uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać koncertu w wykonaniu Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku pod dyrekcją Pana kpt. SG Jarosława Rywalskiego.

Relacja z uroczystości

 

24.05.2016

  autor: Administrator0n

Wizyta w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w Warszawie


 


  Galeria

 

       W dniu 17 maja 2016 r. uczniowie klas mundurowych służby granicznej, służby w Policji oraz bezpieczeństwa narodowego XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku złożyli wizytę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w Warszawie. Przed wizytą w Biurze uczniowie odwiedzili Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Dowództwo Garnizonu Warszawa oraz Pałac Prezydencki, gdzie zapoznali się z jego historią oraz rolą Prezydenta jako konstytucyjnie najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych. Wizyta w Warszawie stała się również okazją do złożenia wieńca na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Na stronach internetowych poszczególnych instytucji ukazały się relacje z wizyty Licealistów z Białegostoku. Zapraszamy do ich obejrzenia:

https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/7445,Mundurowi-z-bialostockiego-XIV-LO-w-BBN.html

http://dgw.wp.mil.pl/pl/1_1310.html

https://www.facebook.com/CentrumWeterana

19.05.2016

  autor: Administrator0n

WICEMISTRZOSTWO WOJEWÓDZTWA W PIŁCE RĘCZNEJ


 

 

  W finale Gimnazjady Wojewódzkiej w Piłce Ręcznej Chłopców, rozegranym 13.05.2016 r. drużyna Publicznego Gimnazjum Nr 14 w Białymstoku zajęła 2 miejsce. Pierwsze miejsce zajęła  drużyna z Dąbrowy Białostockiej. Publiczne Gimnazjum Nr 14 w Białymstoku reprezentowali: Eryk Kruczkowski, Kamil Bruszewski (bramkarze),Szymon Gołembicki, Konrad Galicki (skrzydłowi), Jakub Pietraszewski (kołowy), Miłosz Zawadzki, Tomasz Sacharko, Karol Mróz, Sebastian Zawadzki, Robert Puchalski (rozgrywający).
Drużynie oraz trenerowi, panu Jerzemu Ostaszewskiemu gratulujemy.

 

16.05.2016

  autor: Administrator0n

Uroczystość zakończenia nauki


      W dniu 29 kwietnia 2016 roku uczniowie klas trzecich XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku zakończyli naukę. Podczas uroczystego apelu zostały wręczone świadectwa oraz listy gratulacyjne uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Listy gratulacyjne wyróżniającym się uczniom przekazali również komendanci formacji mundurowych Straży Granicznej oraz Policji. Uczniów klas trzecich czekają zmagania na egzaminie maturalnym, który rozpoczyna się w dniu 4 maja. Absolwentom XIV Liceum Ogólnokształcącego życzymy zatem:

POWODZENIA NA MATURZE!

 

  Galeria

 

30.04.2016

  NOWY PLAN LEKCJIautor: Administrator0n

 

29.04.2016

  autor: Administrator0n

Sukces uczennicy XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku

 

 

   

  

 

   Paulina Markowska, uczennica klasy II c XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku zajęła pierwsze miejsce w etapie diecezjalnym XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Wraz z dwójką pozostałych finalistów Paulina reprezentować będzie Archidiecezję Białostocką na etapie centralnym Konkursu, który będzie miał miejsce w dniach 6-7 czerwca 2016 roku w Niepokalanowie. Paulinie składamy serdeczne gratulacje życząc powodzenia na kolejnym etapie Konkursu. Zapraszamy do obejrzenia relacji z Konkursu na stronie Archidiecezji Białostockiej:

http://www.archibial.pl/news.php?id=1411

28.04.2016

  autor: Administrator0n

WIZYTA NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W BIAŁYMSTOKU


 

28.04.2016

  autor: Administrator0n

DNI OTWARTE WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE


 

       W dniu 16 kwietnia 2016 r. uczniowie klas „służba w Policji” XIV Liceum Ogólnokształcącego wraz z wychowawcami oraz panią inspektor Joanną Deoniziak uczestniczyli w Dniach Otwartych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Podczas wizyty mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną Uczelni, zasadami rekrutacji na studia, zasadami doboru do Policji. Uczniowie zwiedzali obiekty Uczelni oraz spotkali się z przedstawicielami Samorządu Studenckiego. Podczas zwiedzania zaprezentowano m.in. symulator działań Policji w sytuacjach kryzysowych, symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych, pływalnię, bibliotekę, strzelnicę, pokaz udzielania pierwszej pomocy, a także specjalistyczne pracownie znajdujące się w Policyjnym Centrum Analityczno-Badawczym. Uczniom towarzyszył absolwent XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, obecnie student Wyższej Szkoły Policji  Mateusz Giro.

  Galeria

20.04.2016

  autor: Administrator0n

Występ chóru Publicznego Gimnazjum Nr 14 w oratorium „Dziedzictwo”


 

 

     Chór Publicznego Gimnazjum Nr 14 wystąpił z innymi chórami szkolnymi, chórem Politechniki Białostockiej, chórem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz artystami Opery i Filharmonii Podlaskiej w oratorium „Dziedzictwo”. Kompozycja, której autorem jest pan Tadeusz Trojanowski, uświetniła białostockie obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Występ miał miejsce na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej. Za pulpitem dyrygenckim stanęła pani prof. Wioletta Miłkowska. Chór Publicznego Gimnazjum Nr 14 przygotowała pani Aleksandra Matowicka.

Link do fotoreportażu

14.04.2016

  autor: Administrator0n

Nowy program nauczania w klasach mundurowych „służby w Policji”.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku Leszek Kochanowski wziął udział w konferencji promującej nowy program nauczania w zakresie funkcjonowania Policji. Opracowany przez Komendę Główną Policji program ma na celu ujednolicenie treści nauczanych w klasach mundurowych „służby w Policji”. Autorzy programu zakładają, że głównym celem programu jest wszechstronny rozwój ucznia ukierunkowany przede wszystkim na kształtowanie aktywnych postaw społecznych, zdobycie wiedzy o organizacji oraz funkcjonowaniu Policji, podnoszenie sprawności fizycznej z elementami samoobrony oraz kształtowanie uniwersalnych kompetencji społecznych. Opracowany program staje się istotnym wsparciem procesu dydaktycznego prowadzonego w klasach mundurowych „służby w Policji” w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Jego realizacja rozpocznie się w roku szkolnym 2016/2017.

 

13.04.2016

  autor: Administrator0n

Porozumienie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Białymstoku


    

 

 

 

 

 

 

 

      Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku Leszek Kochanowski oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Białymstoku ppłk Bogusław Korsan podpisali LIST INTENCYJNY w sprawie współpracy na rzecz obronności i wychowania patriotycznego młodzieży. Porozumienie zapewnia wsparcie ze strony Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku prowadzonego w Szkole procesu dydaktycznego w zakresie kształtowania szacunku dla godła, barw i hymnu Rzeczypospolitej Polskiej oraz formowania w poszanowaniu czci, godności i honoru Żołnierza Wojska Polskiego. Podpisany LIST INTENCYJNY wpisuje się w nawiązaną w poprzednich latach współpracę Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku ze służbami mundurowymi w związku z prowadzonymi w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku klasami mundurowymi.

13.04.2016

  autor: Administrator0n

LAUREACI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

 

    

       W dniu 12 kwietnia 2016 r. odbyło się uroczyste podsumowanie   Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego odebrała  Karolina Bańkowska uczennica klasy III E, tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Historycznego otrzymał Karol Biały uczeń klasy III A.  Serdecznie gratulujemy!!!

13.04.2016

  UROCZYSTE SPOTKANIE W GABINECIE PREZYDENTA RYSZARDA KACZOROWSKIEGOautor: Administrator0n

 

„Śmierć miłość od śmierci ocala...” ks. Jan Twardowski

   Dnia 10 kwietnia 2016 roku przeżywaliśmy 6. rocznicę katastrofy prezydenckiego samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem, w której śmierć poniosło 96 osób. więcej...

Link do fotoreportażu

12.04.2016

  autor: Administrator0n

 


 

Harmonogram zebrań z rodzicami
w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego
w Białymstoku


 

Harmonogram zebrań z rodzicami w Publicznym Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku


 

7.04.2016

  autor: Administrator0n

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KLAS POLICYJNYCH


 

     

 

 

 

      W dniu 9 marca 2016 r. w Szkole Policji w Legionowie odbyły się eliminacje do VIII Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych. W eliminacjach uczestniczyły  64 drużyny, spośród których tylko 22 zostały zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego. Drużyna XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku w składzie Iwona Giedź, Dominika Maleszkiewicz, Martyna Ołdziejewska, Kamil Wołosik  znalazła się w gronie zespołów etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w maju w Szkole Policji w Pile. Drużynie i kierownikowi reprezentacji, pani inspektor Joannie Deoniziak serdecznie gratulujemy.

 

 

 

31.03.2016

  autor: Administrator0n

OGŁOSZENIE NABORU


 

29.02.2016

  autor: Administrator0n

 OGŁOSZENIE NABORU


 

 

26.02.2016

  autor: Administrator0n

 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     W piątkowe popołudnie 19 lutego 2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku miała miejsce podniosła uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Ślubowanie, które odbywało się w 97 rocznicę wyzwolenia Białegostoku z rąk zaborców, złożyli uczniowie klas pierwszych Publicznego Gimnazjum Nr 14 oraz klas mundurowych XIV Liceum Ogólnokształcącego Białymstoku. Relacja z uroczystości ukazała się na stronie http://bialystok.naszemiasto.pl. Zachęcamy do jej obejrzenia. Wkrótce szersza relacja z uroczystości.

22.02.2016

  autor: Administrator0n

 

 

  Galeria

29.01.2016

  autor: Administrator0n

Wojewódzki Konkurs  Języka Niemieckiego – etap rejonowy - wyniki 2016


 

Wyniki uzyskane przez uczestników stopnia rejonowego

Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

 

 

 

 

28.01.2016

  autor: Administrator0n

Zawody Strzeleckie z okazji Dnia Niepodległości


 

 

    10 listopada 2015 chłopcy i dziewczyny Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku uczestniczyli w „Zawodach Strzeleckich z okazji Dnia Niepodległości” zorganizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy „Kaliber” we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. II miejsce zajęła drużyna chłopców z klasy IIIc Publicznego Gimnazjum nr 14 im. Ryszarda Kaczorowskiego pod kierunkiem p. Katarzyny Ignatiuk w kategorii szkół gimnazjalnych. W zawodach wystartowało ogółem 130 zawodników, których zadaniem było strzelanie leżąc z podpórki z karabinu kulowego z odległości – 25 m. Wyborowym strzelcom gratulujemy!

18.11.2015

  autor: Administrator0n

Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

      W dniu 10 listopada 2015 r. uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku uczestniczyli w uroczystych obchodach Święta Niepodległości. Głównym punktem apelu były pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru szkolnego Publicznego Gimnazjum Nr 14 oraz uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego. Uroczystość zakończyła się wspólnym śpiewaniem pieśni „ Wojenko, wojenko” oraz Roty.

12.11.2015

  autor: Administrator0n

Stypendium Prezesa Rady Ministrów


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3 listopada 2015 r. w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku odbyła się wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016 otrzymał z rąk wicewojewody podlaskiego Wiesława Żylińskiego uczeń XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, Grzegorz Kulesza.

5.11.2015

  autor: Administrator0n

Wizyta w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej


 

      28 października 2015r. uczniowie klas pierwszych „służba graniczna” i „bezpieczeństwo narodowe” XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku wraz z wychowawcami oraz kpt. rez. SG Mirosławem Laskowskim gościli w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. Podczas wizyty uczniowie zwiedzili Salę Tradycji. W tym szczególnym miejscu obejrzeli eksponaty, wśród których były między innymi sztandary oraz egzemplarze różnego rodzaju broni z minionego okresu. Najbardziej poruszającą chwilą dla zwiedzających było oglądanie zgromadzonych pamiątek po Polskich Oficerach zamordowanych w Katyniu. Funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań Granicznych zaprezentowali młodzieży uzbrojenie i wyposażenie jakiego używają w czasie prowadzonych działań granicznych - co wzbudziło szczególne zainteresowanie młodzieży. Następnie uczniowie klas mundurowych zwiedzili izbę zatrzymań, zapoznając się również z zasadami osadzania zatrzymanych osób, nadzorowania ich pobytu, jak też zasadami konwojowania. Funkcjonariusz Wydziału Kadr i Szkolenia omówił zasady naboru i warunki przyjęcia do służby przygotowawczej w Straży Granicznej.

  Galeria

5.11.2015

  autor: Administrator0n

Akcja honorowego oddawania krwi


 

       30 października 2015 roku w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku została przeprowadzona, kolejna w tym roku, akcja honorowego oddawania krwi, w której wzięło udział ponad 30 osób. Pośród darczyńców znaleźli się uczniowie, którzy pierwszy raz zdecydowali się na ten odważny krok, jak też ,,weterani” oddający systematycznie krew. Do akcji włączyli się także pedagodzy.

      Patronat nad akcją sprawował Samorząd Uczniowski oraz wykładowcy przedmiotu służba graniczna – mjr rez. Krzysztof Strankowski i kpt. rez. Mirosław Laskowski.

  Organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom za świadomą i bezinteresowną pomoc potrzebującym.                                                                                                                              

2.11.2015

  autor: Administrator0n

Stypendia za wyniki w nauce


 

Zdjęcia: A. Kazimierczuk

      W dniu 30 października 2015 r. dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku wręczył stypendia motywacyjne za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe 17 uczniom Publicznego Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku oraz 14 uczniom XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Stypendia otrzymali uczniowie, którzy w roku szkolnym 2014/2015 uzyskali wysokie wyniki w nauce lub we współzawodnictwie sportowym. Wyróżnionym uczniom gratulujemy!

 

30.10.2015

  autor: Administrator0n

 

ŚWIĘTO TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ


 

Źródło:wszwbialystok.wp.mil.pl

      Dnia 27 października 2015 r. w Klubie 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego pracownicy terenowych organów administracji wojskowej obchodzili swoje święto. Podczas uroczystości wręczono medale i odznaczenia. Medale przyznane przez Prezydenta RP oraz Ministra Obrony Narodowej wręczyli Wojewoda Podlaski Pan Wiesław Żyliński i Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku płk Jan Górniak. W uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej brązowy medal otrzymał pan Leszek Kochanowski – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku.

30.10.2015

  autor: Administrator0n

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej 2015


 

  W czwartek 15 października 2015 roku w Auli Magna Pałacu Branickich odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas miejskiej uroczystości prezydent Tadeusz Truskolaski wręczył pracownikom oświaty – nauczycielom i dyrektorom – Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Prezydent pogratulował wyróżnionym i złożył wszystkim nauczycielom życzenia z okazji ich święta. Wśród wyróżnionych był p. Leszek Kochanowski – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku oraz
p. Helena Lewczuk – nauczyciel bibliotekarz. Wyróżnionym gratulujemy!

17.10.2015

  autor: Administrator0n

Dzień Edukacji Narodowej

 

W dniu 13 października 2015 r. Społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku wzięła udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zebranych gości, nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów powitał Dyrektor, pan Leszek Kochanowski. Zwracając się do nauczycieli i pracowników pan Dyrektor podziękował za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodych ludzi, jednocześnie życząc wielu sukcesów w dalszej pracy. Życzenia przekazała również przewodnicząca Rady Rodziców. Uroczystość stała się okazją do wręczenia nagród nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej uświetnił występ artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli.

Galeria

15.10.2015

  autor: Administrator0n

Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę


 

  

 

  „Błogosławieni czystego serca” – pod takim hasłem przebiegała Archidiecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę. Na tegoroczne spotkanie w dniu 9 października przybyło ok. 700 młodych ludzi. Nie zabrakło tam również reprezentantów klas trzecich z XIV Liceum Ogólnokształcącego. Młodzież maturalna modliła się o dobre rozeznanie swojej drogi życiowej, swojej przyszłości, a także w intencji owocnego przygotowania się do egzaminu dojrzałości. Maturzystom na Jasnej Górze towarzyszył bp Henryk Ciereszko.

12.10.2015

  autor: Administrator0n

Europejski Dzień Języków 2015

 

       Obchody Europejskiego Dnia Języków na stałe wpisały się w kalendarium życia naszej szkoły. Tegoroczne uroczystości rozpoczęliśmy wystawą prezentującą wybrane elementy kulturowe Wielkiej Brytanii, Niemiec i Rosji. Celem ekspozycji było przybliżenie uczniom kultury krajów, których języki tak chętnie studiują na codziennych lekcjach. więcej...

  Galeria

2.10.2015

  I Zlot Organizacji Proobronnych i Klas Mundurowych autor: Administrator0n

 

Oto relacja fotograficzna z uroczystości …

20.09.2015

  autor: Administrator0n

 

Obóz szkoleniowy w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie


 

 

 

 

 

 

 

 

 

       W dniach 19 – 24 lipca 2015 roku 26 uczniów klas mundurowych XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku uczestniczyło po raz piąty w obozie szkoleniowym zorganizowanym w Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie. Kadrę obozu szkoleniowego stanowili: mjr rez. SG Krzysztof Strankowski – komendant obozu szkoleniowego, kpt. rez. SG Mirosław Laskowski – wychowawca grupy I i mgr Danuta Łupińska – wychowawca grupy II. Z ramienia CSSG w Kętrzynie opiekunem był pan mjr SG Czesław Świdwa. więcej...

  Galeria

22.08.2015

  autor: Administrator0n

31.07.2015

  autor: Administrator0n

    

    Dzień 26 czerwca 2015 r. był dla społeczności Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku szczęśliwym dniem zakończenia roku szkolnego 2014/2015. W sposób szczególnie uroczysty dzień ten obchodzili uczniowie klas trzecich Publicznego Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, dla których dzień zakończenia roku szkolnego był jednocześnie dniem zakończenia nauki na obecnym etapie edukacyjnym. Podczas uroczystości uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody. Uroczystość zakończenia nauki stała się dla społeczności uczniowskiej okazją dla wyrażenia wdzięczności wobec wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców za podejmowany wysiłek kształcenia i wychowania. Ze słowami szczególnej wdzięczności społeczność szkolna zwróciła się do Pani Anny Emilii Niewiadomskiej, która wraz z końcem roku szkolnego 2014/2015 zakończyła pracę zawodową. Uroczystość zakończenia nauki uczniowie klas trzecich Gimnazjum poprzedzili Balem Gimnazjalnym.

  Relacja fotograficzna z obu uroczystości w załączeniu.

 

1.07.2015

  Pokaz musztry paradnejautor: Administrator0n

 

     Uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku wystąpili z pokazem musztry paradnej podczas jubileuszowych XX Dni Miasta  Białegostoku. Pokaz musztry miał miejsce w niedzielę 21 czerwca 2015 r. przed Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Musztrę prezentowali uczniowie klas mundurowych – laureaci III Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Tarnów 2015. W załączeniu relacja fotograficzna z wydarzenia. Za jej przygotowanie dziękujemy autorce zdjęć Klaudii Małaszewskiej.

25.06.2015

  autor: Administrator0n

 

....

    

 

 

 

  17 czerwca 2015 roku uczniowie klas „służby granicznej” XIV LO wraz z opiekunami p. Tomaszem Daniukiem, p. Józefem Soliwodą, kpt. rez. SG Mirosławem Laskowskim i mjr rez. SG Krzysztofem Strankowskim, wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie. Na terminalu odpraw granicznych uczniowie mieli możliwość wejścia do pomieszczeń służbowych, gdzie mogli obejrzeć i wypróbować najnowszy sprzęt wykorzystywany przez funkcjonariuszy w trakcie dokonywania kontroli dokumentów podróży. Zaprezentowany został im również sprzęt pirotechniczny (robot samobieżny, kombinezon ochronny) oraz broń służbowa używana przez funkcjonariuszy w czasie wykonywania zadań specjalnych. W pomieszczeniach odlotów i przylotów szczególne zainteresowanie młodzieży wzbudziły urządzenia do kontroli bezpieczeństwa podróżnych i ich bagaży. Każdy z uczestników wycieczki musiał przejść kontrolę bezpieczeństwa. Zajęcia w Placówce Straży Granicznej zakończyły się pokazem tresury psa służbowego używanego do odnajdywania materiałów wybuchowych. Po emocjonujących przeżyciach na lotnisku uczestnicy wycieczki udali się przed grób „Nieznanego Żołnierza”, a następnie na spacer po malowniczej „starówce” podziwiając przy tym wyjątkowe zabytki Warszawy.

  Galeria

25.06.2015

  autor: Administrator0n

   

 ..........

     W dniu 23 czerwca 2015 r. uczniowie klasy pierwszej „służba w Policji” XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku wzięli udział w uroczystości jubileuszu 10-lecia programu „Profilaktyka a Ty” w Warszawie na Stadionie Narodowym. W ramach obchodów młodzież wraz z wychowawcą panią Małgorzatą Bogusz oraz panią Agnieszką Kazimierczuk mogła obejrzeć wystawę „Razem dla bezpieczeństwa”, uczestniczyć w spotkaniu z Komendantem Głównym Policji oraz Gali Jubileuszowej 10-lecia PaT.

24.06.2015

  autor: Administrator0n

 

          Dnia 22 czerwca 2015r. odbył się w naszej szkole XIV Międzyszkolny Turniej Tańca o Puchar Dyrektora ZSO 9. Impreza ta na stałe wpisała się do kalendarza uroczystości, które odbywają się w naszej placówce i cieszy się wśród młodzieży ogromnym zainteresowaniem.  więcej

 

  Galeria

    

22.06.2015

  autor: Administrator0n

 

 

     Mateusz Grygoruk uczeń klasy I c XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego został laureatem (I miejsce) konkursu „Białystok EKO” pn. „Moja czysta okolica” w ramach projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”.

    Celem organizowanego konkursu jest kształcenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz kształcenie postaw pro-ekologicznych.

Opiekun ucznia  p. Walentyna Leszczyńska

GRATULACJE

 Prace ucznia  

 

 

22.06.2015

  KONKURS CHEMICZNY autor: Administrator0n

 

 

 wwww

   

 www

       W dniu 17 czerwca 2015 r. z inicjatywy pani Jolanty Stasiewicz odbył się Drużynowy Konkurs Chemiczny dla uczniów klas pierwszych Publicznego Gimnazjum Nr 14. W konkursie wzięło udział 6 drużyn, które zmagały się w rozwiązywaniu testu wiedzy i odpowiadały na wylosowane pytania. W rywalizacji zwyciężyła drużyna klasy IA „Utleniacze”, drugie miejsce zajęła drużyna klasy IE „#woDóR”, trzecie drużyna klasy 1B o nazwie „CYGan”. Dodatkowo klasy uczestniczyły w konkursie na nazwę drużyny. Jury za najciekawszą uznało – „Szalone tlenki diazotu”, autorstwa klasy ID. Zwycięzcy zostali wyróżnieni cennymi nagrodami, które wręczył Dyrektor Szkoły, pan Leszek Kochanowski.

19.06.2015

  autor: Administrator0n

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku otrzymał Złotą Kroplę za szczególny wkład w propagowanie idei honorowego krwiodawstwa. Statuetkę z rąk pana prof. dr. hab. n. med. Piotra Marka Radziwona Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku odebrał pan Leszek Kochanowski Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku podczas obchodów „Światowego Dnia Honorowego Krwiodawcy”. Uroczystość miała miejsce w dniu 12 czerwca 2015 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Statuetka jest formą podziękowania za organizację akcji pobierania krwi jakie regularnie mają miejsce w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku.

12.06.2015

  autor: Administrator0n

     

 

     Podajemy do wiadomości społeczności szkolnej, że uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku zostali laureatami III Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych zajmując III miejsce w jego programie obowiązkowym. Przegląd miał miejsce w dniach 6–7 czerwca 2015 r. w Tarnowie. Opiekę merytoryczną nad młodzieżą sprawowali: kpt. rez. SG Mirosław Laskowski oraz sierż. SG Aleksander Świętochowski.

      Nauczycielom oraz Uczniom gratulujemy życząc kolejnych sukcesów!

 

 

 


 

10.06.2015

  "DNI OTWARTE JEDNOSTKI" - 1 czerwca 2015 r.autor: Administrator0n

   

W Dniu Dziecka uczniowie klas mundurowych „służba w Policji” i „bezpieczeństwo narodowe” XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku czuwali nad bezpiecznym przebiegiem „Dni otwartych jednostki”- akcji zorganizowanej przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Białymstoku. Akcji, w której wzięły udział dzieci i młodzież z województwa podlaskiego, przyświecała idea – ŻYCIE WOLNE OD UZALEŻNIEŃ. W ramach atrakcji dzieci i młodzież mogły obserwować pokazy tresury psów policyjnych, udzielania pierwszej pomocy, wziąć udział w zabawach
i konkursach.

 

  Galeria

5.06.2015

  "MARSZ ZEBRY" -29 maja 2015 r.autor: Administrator0n

 

  W dniu 29 maja 2015 r. – klasa pierwsza „bezpieczeństwa narodowego” XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku wzięła udział w „Marszu Zebry”. Jego ideą jest uświadomienie wszystkim mieszkańcom naszego regionu jak ważne jest wychowanie, profilaktyka i edukacja w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Marsz wyruszył z placu przed Teatrem Dramatycznym i przeszedł ulicami miasta. Następnie na placu przed Teatrem Dramatycznym odbył się festyn z szeregiem zabaw i atrakcji
oraz wspólnym przesłaniem o bezpieczne drogi.

  Galeria

5.06.2015

  autor: Administrator0n

 

     W dniu 29 maja 2015 r. uczniowie klas drugich o profilu „służba graniczna” XIV LO  w Białymstoku z wychowawcami p. Tomaszem Daniukiem i p. Mirosławem Leszczyńskim oraz kpt. rez. SG Mirosławem Laskowskim i mjr rez. Krzysztofem Strankowskim uczestniczyli w zajęciach w Placówce Straży Granicznej w Bobrownikach. Uczniowie zapoznali się z ogólnymi zasadami odprawy granicznej osób i środków transportu oraz sprzętem specjalistycznym wykorzystywanym      w kontroli ruchu granicznego. Zainteresowanie młodzieży wzbudziło urządzenie MicroSearch do wykrywania istot żywych w zamkniętych skrzyniach ładunkowych pojazdów ciężarowych. Na moście granicznym uczniowie mieli możliwość zaobserwowania w jaki sposób przebiega i oznakowana jest granica państwowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białoruś na rzece granicznej Świsłocz. Na zakończenie wycieczki nad zalewem w Gródku zorganizowano ognisko, gdzie młodzież mogła zrelaksować się i zjeść upieczone kiełbaski.  

  Galeria

2.06.2015

  autor: Administrator0n

  

  W dniu 25 maja 2015 r. uczniowie klas pierwszych o profilu „służba graniczna” XIV LO w Białymstoku z wychowawcami p. Dorotą Bondar i p. Ewą Jelską oraz kpt. rez. SG Mirosławem Laskowskim i mjr rez. Krzysztofem Strankowskim przebywali w rejonie przygranicznym. W Placówce Straży Granicznej w Szudziałowie młodzieży zaprezentowana została prezentacja multimedialna przedstawiająca zagadnienia związane z pełnieniem służby granicznej i wykonywaniem zadań w ochronie granicy państwowej. Zaprezentowany został również sprzęt techniczny wykorzystywany do służby w ochronie granicy państwowej. Z ogromną uwagą uczestnicy wycieczki obejrzeli pokaz tresury psa służbowego. Podkreślić należy wspaniałe przyjęcie całej grupy przez Komendanta Placówki Straży Granicznej w Szudziałowie. Na odcinku Placówki Straży Granicznej w Krynkach uczniowie mieli możliwość zapoznania się z przebiegiem i oznaczeniem granicy państwowej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białoruś. Na zakończenie wycieczki po „zielonej granicy” w Nadleśnictwie Krynki (Poczopek) zorganizowano ognisko, gdzie po dniu pełnym wrażeń uczniowie mogli odpocząć i upiec kiełbaski.  

  Galeria

2.06.2015

  autor: Administrator0n

 W dniu 28 maja 2015 r. w Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej miała miejsce konferencja podsumowująca ogólnopolski projekt „Kamienie pamięci. Z modlitwą Ojczyźnie”. Projekt „Kamienie pamięci”, którego organizatorem jest Instytut Pamięci Narodowej, służy upamiętnianiu osób – zwyczajnych ludzi, których poświęceniu zawdzięczamy niezawisłość naszego kraju. Do zadań uczestników projektu należało zebranie informacji o konkretnej osobie, która jest związana z tematem projektu oraz zgromadzenie pozostałych po niej wszelkich „śladów pamięci”. Niezwykle ważnym elementem projektu było jak najatrakcyjniejsze opracowanie prezentacji postaci oraz upowszechnienie wiedzy o niej w społeczności lokalnej. W bieżącym roku młodzież miała za zadanie upamiętnienie osób duchownych sprzeciwiających się totalitaryzmom w latach 1939 – 1989. W projekcie uczestniczyli uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, którzy pod opieką p. Anety Szlędak zrealizowali projekt poświęcony osobie Księdza Infułata Stanisława Piotrowskiego. Uroczysta gala wieńcząca projekt zakończyła się wręczeniem uczestnikom projektu pamiątkowych grawertonów. Efekty projektu do obejrzenia w zakładce „Kamienie Pamięci”.

 

 

 

2.06.2015

  autor: Administrator0n

 

      Reprezentacja XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku zwyciężyła w etapie wojewódzkim III Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych. Przegląd miał miejsce w dniu 22 maja 2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu. Zwycięska drużyna będzie reprezentowała Województwo Podlaskie na etapie ogólnopolskim Przeglądu, który odbędzie się w dniach 6 – 7 czerwca 2015 r. w Tarnowie. Życząc dalszych sukcesów serdecznie gratulujemy Nauczycielom oraz Uczniom.

  Galeria

2.06.2015

  Festyn rodzinnyautor: Administrator0n

 

 

Festyn rodzinny odbył się 23 maja 2015r.Organizatorami imprezy byli nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Białymstoku oraz klub MOKS „Słoneczny Stok”.

Impreza START PO ZDROWIE – SPORT MOIM NAŁOGIEM była kierowana do całej społeczności lokalnej. Mieszkańcy osiedla Słoneczny Stok, Zielone Wzgórza i Leśna Dolina oraz uczniowie gimnazjum i liceum mieli okazję korzystać z wielu atrakcji.

Na boisku szkolnym królowała piłka nożna, a wokół niego różne taneczne rytmy. Tłumnie zgromadzeni goście brali udział w konkursach sportowych: biegach przełajowych i wyścigach rowerowych. Uczyli się jak poprawnie używać kijków do Nordic Walkingu. Nie zabrakło, tak przez wszystkich lubianej, zumby.

Specjaliści mierzyli ciśnienie krwi, poziom tłuszczu w organizmie. Doradzali starszym i młodszym jak się odżywiać i dbać o zęby.

Była to również okazja do obejrzenia pokazów tanecznych przygotowanych przez uczniów naszej szkoły. Osoby dorosłe wsparły akcję oddawania krwi „Wampiriadę”. Uwieńczeniem tego wspaniałego dnia było szkolenie z pierwszej pomocy – umiejętności ratowania życia.

Cieszymy się bardzo, że dopisała nam pogoda i świetny nastrój, co sprawiło, że wszyscy uczestnicy imprezy bawili się znakomicie.

 

   Galeria

2.06.2015

  autor: Administrator0n

 

 

      Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych Publicznego Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku miała miejsce w bieżącym roku szkolnym dnia 30 kwietnia 2015 r. W uroczystości wzięła udział: p. Wiesława Ćwiklińska Podlaski Wicekurator Oświaty, p. dr hab. Adam Czesław Dobroński profesor Uniwersytetu w Białymstoku, który w słowie skierowanym do uczestników spotkania przywołał osobę Patrona Szkół Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Uroczystość zaszczycili również swoją obecnością licznie zebrani przedstawiciele służb mundurowych Straży Granicznej, Policji oraz Służby Więziennej. Świadkami ślubowania składnego przez uczniów klas pierwszych Gimnazjum oraz Liceum byli również rodzice. Oprawę artystyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą p. Franciszka Mocarskiego. Uroczystość zwieńczył polonez wykonany przez uczniów klas maturalnych oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów klas mundurowych. Relacja fotograficzna z Uroczystości w załączeniu.

  Galeria

2.06.2015

  Festyn sportowo-rekreacyjny autor: Administrator0n

 

.

ULOTKA

19.05.2015

  Rekrutacja do Liceum autor: Administrator0n

 

17.04.2015

  autor: admin

 


 

http://bialystok.tvp.pl/19428512/27032015-godz1830

http://www.tvp.info/19151607/27032015-1715

 


 

28.03.2015

  autor: admin

 

 

 

 

 

 

 

 

     W dniu 31 stycznia 2015 roku w Dworku Czarneckiego swój Bal Studniówkowy przeżywali uczniowie klas trzecich XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Bal rozpoczął odtańczony przez młodzież szkolną tradycyjny Polonez, którego wyjątkową choreografię mieli szansę podziwiać wszyscy uczestnicy uroczystości. Zabawie, która trwała przez wiele godzin, towarzyszyły również pokazy artystyczne przygotowane przez uczniów poszczególnych klas. 

              

Oto relacja fotograficzna z uroczystości.

 


 

8.02.2015

  autor: admin

 

 

       Po raz siódmy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych odtańczyli w centrum Białegostoku Poloneza. Tradycyjny taniec, który rozpoczyna w Mieście sezon „Studniówek”, prowadził Pan Tadeusz Truskolaski Prezydent Miasta Białegostoku. Wśród uczniów białostockich szkół nie zabrakło uczniów klas trzecich XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku.

 


 

23.01.2015

  Akcja honorowego oddawania krwi autor: admin

     

 

 

 

 

      15 stycznia 2015 roku już po raz ósmy w XIV Liceum Ogólnokształcącym      im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku odbyła się akcja honorowego oddawania krwi. Wzięło w niej udział czterdziestu dwóch uczniów klas trzecich. Trzynaście osób zarejestrowało się w banku danych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, jako potencjalni dawcy szpiku kostnego.

     Patronat nad akcją sprawował Samorząd Uczniowski XIV oraz wykładowcy przedmiotu służba graniczna – mjr rez. Krzysztof Strankowski i kpt. rez. Mirosław Laskowski.

 


 

20.01.2015

  autor: admin

 

 

 

            Spotkanie wigilijne społeczności szkolnej już za nami. Gościliśmy wielu wspaniałych białostoczan, ale ciągle zastanawialiśmy się, jak święta Bożego Narodzenia spędzał nasz Patron – Ryszard Kaczorowski.

            12 stycznia, w świetlicy szkolnej, opowiedział nam  o tym pan profesor  Adam Dobroński. Nauczycieli oraz młodzież klas I  liceum zabrał w niesamowitą podróż w czasie. Tradycje bożonarodzeniowe młodego harcerza

 i dorosłego Ryszarda, w czasie  wojny i  pobytu na emigracji w Londynie – to w wielkim skrócie plan wycieczki przygotowany przez pana profesora.

            Na zakończenie profesor Dobroński przekazał serdeczne życzenia całej społeczności szkolnej od pani Prezydentowej  i dołączył swoje – WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO w  Nowym 2015 Roku.

            Dziękujemy za piękną lekcję!


 

15.01.2015

  autor: admin

 

 

 

 

 

 

 

         W dniu 6 stycznia 2015 roku odbył się po raz trzeci w Białymstoku Orszak Trzech Króli. Ulicami Miasta przeszedł barwny korowód, któremu przewodzili Królowie z Europy, Afryki i Azji ze swymi orszakami. W wydarzeniu, w którym wzięło udział tysiące białostoczan istotną rolę odegrali uczniowie klas mundurowych XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku pełniąc odpowiedzialną funkcję Straży Orszaku. Opiekę nad uczniami sprawowali: Dyrektor Szkoły p. Leszek Kochanowski, p. mjr rez. SG Krzysztof Strankowski  oraz p. kpt. rez. SG Mirosław Laskowski. Nauczyciele oraz Uczniowie wykazali się nie tylko wysokimi umiejętnościami organizacyjnymi, które zapewniły pomyślny przebieg Orszaku, ale także odwagą w pokonywaniu siarczystego mrozu, który towarzyszył jego uczestnikom.


 

15.01.2015

  autor: admin

 


 

   W dniu 18 grudnia 2014 roku odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe społeczności Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: pan dr hab. Adam Czesław Dobroński profesor Uniwersytetu w Białymstoku, pan dr Jarosław Matwiejuk wykładowca akademicki Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, pan Jerzy Cywoniuk Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok”, pan Włodzimierz Dąbrowski emerytowany Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku, pani Mirosława Onichimiuk emerytowany Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku oraz pani Anna Bondar Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku. Ze słowami świątecznych i noworocznych życzeń do zebranych zwrócili się obecni na spotkaniu duchowni:  ks. Wojciech Popławski wikariusz Parafii św. Jadwigi Królowej w Białymstoku oraz ks. Piotr Kiryluk wikariusz Prawosławnej Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Z nauczycielami oraz pracownikami administracji i obsługi do dzielenia się opłatkiem dołączyli przedstawiciele Samorządów Uczniowskich Publicznego Gimnazjum Nr 14 w Białymstoku oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Uroczystość została uświetniona śpiewem kolęd wykonanych przez młodzież szkolną. Przy pianinie zasiadła p. Aleksandra Matowicka - opiekun chóru Publicznego Gimnazjum Nr 14 w Białymstoku.

 więcej zdjęć w galerii

19.12.2014

  autor: admin

 


17.12.2014

  autor: admin

 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     16 grudnia 2014 r. w Sali Koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej odbyła się wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

      Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015 otrzymała Zuzanna Puchalska uczennica  kl. III a XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego    w Białymstoku.

      W imieniu Prezesa Rady Ministrów akty uzdolnionym uczniom wręczyli Wojciech Dzierzgowski Wicewojewoda Podlaski oraz Jerzy Kiszkiel Podlaski Kurator Oświaty.

17.12.2014

  Wycieczka klas mundurowychautor: admin

 


 

      W dniu 12 grudnia 2014 roku uczniowie klasy pierwszej bezpieczeństwa narodowego oraz klas drugich służby granicznej XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku wzięli udział w wycieczce mającej na celu poznanie statków powietrznych pozostających w dyspozycji Wydziału II Lotniczego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku. Spotkanie, które miało miejsce na Lotnisku Krywlany, pozwoliło na przybliżenie młodzieży roli jaką pełnią statki powietrzne w ochronie granicy państwowej. Uczestniczący w spotkaniu z uczniami funkcjonariusze Straży Granicznej zademonstrowali sprzęt specjalistyczny będący na wyposażeniu śmigłowca PZL Kania oraz samolotu PZL Wilga 2000. Na zakończenie zademonstrowano uczniom sposób rozruchu śmigłowca oraz lot treningowy ucznia pilota z instruktorem.

więcej zdjęć w galerii

16.12.2014

  autor: admin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego otrzymało certyfikat „SZKOŁA PRZYJAZNA ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ”. Cieszymy się bardzo i nadal będziemy podejmować działania polegające na szerzeniu idei zdrowego stylu życia wśród młodzieży i ich rodziców.

12.12.2014

  KONKURS FOTOGRAFICZNY - autor: admin

 


 

  

  Dnia 5 grudnia 2014 r. delegacja młodzieży XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku wraz z panią Magdaleną Tomczak uczestniczyła w międzyszkolnej debacie „Starsi i młodsi – być dla siebie nawzajem”, która odbyła się w II Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Jako etap poprzedzający debatę zaplanowano konkurs fotograficzny pt.: Odkryć piękno jesieni życia. W ramach debaty ogłoszono wyniki konkursu oraz zaprezentowano najlepsze prace. Pierwsze miejsce zdobyły prace wykonane przez Wiktorię Jeromińską, uczennicę klasy Ic XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, miejsce drugie przyznano Martynie Zimnoch uczennicy klasy IIIa. Fotografie wykonane przez Wioletę Piekutowską, przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku uzyskały wyróżnienie.

9.12.2014

  HARMONOGRAM PRACYautor: admin

 


2.12.2014

  autor: admin

 


 

1.12.2014

  autor: admin

 


 

    W dniu 26.11.2014r. uczniowie trzech klas mundurowych XIV LO w Białymstoku wraz z wychowawcami, przebywali w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku. Z ramienia Komendanta Oddziału uczniami  opiekowało się trzech funkcjonariuszy Wydziału Koordynacji Działań Granicznych. W czasie tego pobytu uczniowie zwiedzili Salę Tradycji, gdzie omówiony został im okres historyczny funkcjonowania Korpusu Ochrony Pogranicza oraz Wojsk Ochrony Pogranicza, a w sposób szczególny okres utworzenia i dotychczasowe funkcjonowanie Straży Granicznej, zwłaszcza na odcinku granicy ochranianej przez Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku. W tym szczególnym miejscu również obejrzeli eksponaty, wśród których były między innymi sztandary czy egzemplarze różnego rodzaju broni z minionego okresu. Najbardziej poruszającą kwestią dla zwiedzających były zgromadzone pamiątki po Polskich Oficerach zamordowanych w Katyniu. W dalszej części funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań Granicznych zaprezentowali sprzęt uzbrojenia i wyposażenie jakiego używają w czasie prowadzonych działań granicznych. Zapoznali również uczniów ze specyfiką służy w tym wydziale, a zwłaszcza podkreślali szczególne przygotowanie fizyczne jak i psychiczne funkcjonariuszy w wykonywaniu trudnych zadań służbowych. Ponadto uczniowie klas mundurowych zwiedzili izbę zatrzymań, zapoznając się przy tym z zasadami osadzania zatrzymanych osób, nadzorowania ich pobytu jak też zasadami konwojowania tych osób. Na koniec pobytu funkcjonariusz Wydziału Kadr i Szkolenia omówił zasady naboru jak też warunki przyjęcia do służby przygotowawczej i stałej w Straży Granicznej.

1.12.2014

  Rocznica urodzin Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiegoautor: admin

 


   W dniu 26 listopada 2014 roku przedstawiciele Publicznego Gimnazjum Nr 14 w Białymstoku oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 95 rocznicę urodzin Patrona Szkół śp. Ryszarda Kaczorowskiego – Ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej. Uroczystości miały miejsce w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Głównym punktem obchodów była Msza Święta, której przewodniczył ks. bp. Rafał Markowski – sufragan warszawski. Po zakończonej eucharystii przedstawiciele obecnych złożyli w asyście żołnierzy Wojska Polskiego wieńce przy krypcie Pana Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

    Wizyta w Warszawie stała się również okazją do odwiedzenia siedziby Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego – instytucji, która była organizatorem jubileuszowych uroczystości. Po wnętrzach Instytutu młodzież oraz nauczycieli oprowadził jego dyrektor generalny p. Gniewomir Rokosz – Kuczyński.

    W uroczystościach społeczność szkolną reprezentował p. Leszek Kochanowski Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku, Poczty Sztandarowe oraz uczniowie klasy I C „służby w Policji” XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku wraz z nauczycielami: p. Dorotą Lewończuk, p. Małgorzatą Bogusz, p. Jolantą Cybulińską oraz p. Agnieszką Remiszewską.

więcej zdjęć w galerii

27.11.2014

  autor: admin

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    W dniu 7 listopada 2014 r. p. Leszek Kochanowski Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku wręczył stypendia motywacyjne za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe 11 uczniom Publicznego GimnazjumNr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku oraz 12 uczniom XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Stypendia za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą oceną zachowania w okresie poprzedzającym okres w którym przyznaje się to stypendium.

Uczniom, którzy otrzymali stypendia serdecznie gratulujemy!

7.11.2014

  autor: admin

 


 

 

   W dniu 16 października 2014 roku już po raz siódmy w naszej szkole odbyła się akcja honorowego oddawania krwi. Wzięło w niej udział czterdziestu uczniów klas trzecich i dwóch nauczycieli. Dwadzieścia cztery osoby zarejestrowały się w banku danych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, jako potencjalni dawcy szpiku kostnego.

   Patronat nad akcją sprawował Samorząd Uczniowski XIV LO oraz wykładowcy przedmiotu służba graniczna – mjr rez. SG Krzysztof Strankowski i kpt. rez. SG Mirosław Laskowski.

 

 

 

więcej zdjęć w galerii  

20.10.2014

  autor: admin

 


 

      Dnia 10 października 2014r. uczniowie klas III LO uczestniczyli w Archidiecezjalnej Pielgrzymce Maturzystów na Jasną Górę. W programie spotkania była między innymi Eucharystia, sprawowana przez Ks. Biskupa Henryka Ciereszkę w intencji pomyślnie zdanej matury i dobrego rozeznania swojej drogi życiowej, konferencja, Różaniec w Kaplicy Cudownego Obrazu oraz Droga Krzyżowa na Wałach Klasztoru Jasnogórskiego. Pielgrzymkę zakończył Apel Jasnogórski, w którym uczestniczyła również pani Karolina Kaczorowska. Maturzystom towarzyszył Dyrektor Szkoły – pan Leszek Kochanowski.

 

17.10.2014

  WIZYTA PANI PREZYDENTOWEJ KAROLINY KACZOROWSKIEJautor: admin

 


 

   W dniu 8 października 2014 r.  mieliśmy zaszczyt gościć Panią Prezydentową Karolinę Kaczorowską, Pierwszą Damę Polskiej Emigracji, małżonkę Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Pani Karolinie Kaczorowskiej towarzyszył pan Gniewomir Rokosz-Kuczyński – Dyrektor Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego oraz pan Robert Sadowski – Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku. Pani Prezydentowa dzieliła się wspomnieniami z okresu swojego dzieciństwa i młodości, gdy jak wielu Polaków, została zesłana na Syberię. Wspominała osobę Ryszarda Kaczorowskiego. W trakcie spotkania z młodzieżą  wielokrotnie podkreślała ogromną rolę harcerstwa w  życiu jej i najbliższych. Kameralna atmosfera spotkania sprawiła, że młodzież i nauczyciele ze wzruszeniem wysłuchali historii z życia opowiedzianej przez panią Karolinę Kaczorowską. Uczniowie pożegnali Panią Prezydentową oklaskami z nadzieją na kolejne wspaniałe spotkania. Był również czas na pamiątkowe zdjęcia.

 

więcej zdjęć w galerii

10.10.2014

  CENTRALNY ZLOT KLAS MUNDUROWYCH-autor: admin

 


 

 

    W dniach 6 – 10 października 2014 r. młodzież klas mundurowych XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku uczestniczyła w Centralnym Zlocie Klas Mundurowych – „Żagań 2014”.W zlocie, który się odbył w miejscowości Dobre nad Kwisą wzięło udział 16 klas wojskowych reprezentujących poszczególne województwa. Dnia 9 października 2014 r. młodzież XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku odwiedził pan Leszek Kochanowski – Dyrektor Szkoły.

więcej zdjęć w galerii

10.10.2014

  autor: admin

 

W związku z obchodami  Dnia Edukacji Narodowej zmianie ulega organizacja pracy szkoły w dniu 13 października 2014 r. Zajęcia lekcyjne rozpoczynające się od 6 godziny lekcyjnej (godz. 12.45) zostają skrócone do 30 minut, przerwy międzylekcyjne do 5 minut.

6.   1245 - 1315

7.   1320 - 1350

8.   1355 - 1425

9.   1430 - 1500

10.   1505 - 1535

9.10.2014

  autor: giromateusz

 

Obchody Europejskiego Dnia Języków na dobre wpisały się w kalendarz imprez naszej szkoły.

W tym roku, 26 września, dla klas licealnych przygotowano specjalny Wielki Quiz Językowy. Pytania quizu dotyczyły wiedzy gramatycznej i leksykalnej z trzech języków: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Jak się okazało konkurs wymagał dobrej  znajomości zawartych w pytaniach zagadnień.
Cztery klasy były reprezentowane przez 3- osobowe grupy uczniów. Zwycięzcą została klasa II a.
W klasach gimnazjalnych natomiast wybrani reprezentanci spróbowali swoich sił w konkursie językowym, jak i kulturoznawczym. Pytania obejmowały realia kulturowe i geograficzne krajów angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego obszaru językowego. Zwycięzcami okazali się uczniowie kl. III B.

Co przyciągnęło szczególną uwagę widowni były występy  poszczególnych klas, które w specjalnie przygotowanych przez siebie strojach zaprezentowały  popularne tańce z wyżej wymienionych obszarów językowych.

 Całość wydarzenia uświetnił również występ klasy III d liceum, która zatańczyła tzw. Square  dance, taniec ludowy popularny w Stanach Zjednoczonych, a wywodzący się jeszcze z XVII – wiecznej Anglii.
Przedsięwzięciem towarzyszącym Europejskiemu Dniu Języków był udział młodzieży w napisaniu dyktanda z j. angielskiego.

I tak w liceum najlepszym uczestnikiem okazał się uczeń  Rafał Anchim z kl. Ia.  Drugie miejsce zajęła uczennica kl. Id Paulina Olszewska, natomiast trzecie miejsce przypadło Patrykowi Małachwiej z kl. I a. Cieszy fakt, że to nowo przybyli do naszego liceum uczniowie już na wstępie popisali się dobrą znajomością tego języka.

Natomiast w gimnazjum pierwsze miejsce zajął Juliusz  Narel z kl. I C, Wioletta Oszczepińska z kl. II E uplasowała się na miejscu drugim, a trzecie miejsce zajęła Patrycja Wądołowska z kl. IC

 Nagrody zostały ufundowane przez wydawnictwo Pearson Longman, z którym liceum  i gimnazjum od wielu lat współpracują oraz przez Radę Rodziców naszej szkoły.
Impreza najwyraźniej spodobała się uczestnikom, wywołała niemałe emocje i będzie kontynuowana.

Europejski Dzień Języków został przygotowany przez nauczycieli uczących języków obcych w naszym liceum i gimnazjum we współpracy z młodzieżą.

                                  

                                   

 więcej zdjęć w galerii...

1.10.2014

  Spotkanie z panem Darkiem Snarskimautor: admin

 

 

W dzisiejszych czasach trudno spotkać człowieka z pasją. My takiego znaleźliśmy….

18 września 2014r. w naszej szkole gościliśmy pana Dariusza Snarskiego – boksera, mistrza WBF i UBO , olimpijczyka. Na sali gimnastycznej,  mówił do  młodzieży i nauczycieli jak ważny w jego życiu  jest sport. Pan Dariusz opowiadał o początkach kariery związanej z piłką nożną, o późniejszym odkryciu boksu – prawdziwej pasji. Dyscyplina, dążenie do wybranego celu, wybór odpowiedniej drogi życiowej – to chce przekazać następnym pokoleniom. Spotkanie było pełne niespodzianek i konkursów. Absolwenci naszej szkoły – podopieczni sportowca – pokazali swoje umiejętności, zachęcili do codziennej aktywności fizycznej.

23.09.2014

  autor: admin

 

   12 września b.r. ulicami naszego miasta przeszedł XIV Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, organizowany przez Związek Sybiraków. W tym roku, w związku z 70. rocznicą bitwy o Monte Cassino, Marsz odbył się pod hasłem „Sybiracy - zwycięzcy spod Monte Cassino". Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w Katedrze Prawosławnej pw. Św. Mikołaja. Przed Pomnikiem Katyńskim w białostockim Parku Zwierzynieckim, zgromadzonych uczestników Marszu powitał prezes Polskiego Związku Sybiraków – Tadeusz Chwiedź. Następnie, licznie zgromadzone poczty sztandarowe szkół z całej Polski, Sybiracy i ich rodziny , delegacje miejskie oraz zaproszeni goście, przeszli ulicami Białegostoku do kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego.  

   W tak ważnym i doniosłym wydarzeniu nie zabrakło reprezentacji  Publicznego Gimnazjum Nr 14 im. Ryszarda Kaczorowskiego oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Społeczność szkolną godnie prezentowały oba poczty sztandarowe Szkół oraz klasy: I d LO z wychowawczynią Danutą Łupińską i III B gimnazjum z wychowawczynią Bożeną Nowakowską.

18.09.2014

  PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015autor: admin

 

29.08.2014

  autor: admin

 

 

 

W dniach 29.06 – 04.07.2014 roku 26 uczniów klas mundurowych XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku uczestniczyło w czwartym obozie szkoleniowym zorganizowanym w Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie. Kadrę obozu szkoleniowego stanowili: mjr rez. SG Krzysztof Strankowski – komendant obozu szkoleniowego, kpt. rez. SG Mirosław Laskowski – wychowawca grupy I i mgr Agnieszka Remiszewska – wychowawca grupy II. Z ramienia CSSG w Kętrzynie opiekunem był Pan mjr SG Czesław Świdwa.

            Zaplanowane teoretyczne i praktyczne zajęcia szkoleniowe realizowane były w obiektach CSSG w Kętrzynie oraz Przejścia Granicznego w Gołdapi i Placówki SG w Baniach Mazurskich.  Obóz stał się okazją dla poznania pięknych zakątków Warmii i Mazur. Młodzież zwiedziła Kętrzyn, Węgorzewo, Świętą Lipkę, piramidę w Rapie, mosty kolejowe w Stańczykach i „Wilczy Szaniec”
w Gierłoży. Uczestnicy obozu szkoleniowego odbyli rejs statkiem „Szlakiem Łabędzim” po jeziorze Niegocin, spływ kajakowy rzeką Krutynią z Babięt do Spychowa oraz marsz na orientację z mapą
w okolicach Srokowa. Zorganizowane zostały także ognisko integracyjne i dyskoteka w ośrodku wypoczynkowym nad jeziorem w Staniewie.

            W dniu 03.07.2014 roku obóz wizytował Pan Leszek Kochanowski Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku, który wraz z Panią Dorotą Lewończuk Zastępcą Dyrektora złożył wizytę Panu płk SG Sławomirowi Kowalewskiemu i podziękował za organizację obozu.

            Na zakończenie zorganizowano uroczysty apel, na którym mjr SG Czesław Świdwa dokonał podsumowania obozu szkoleniowego. Wręczono także nagrody książkowe i dyplomy:

  1. za uzyskanie najwyższych wyników z testu sprawności fizycznej wyróżnieni zostali:

- nagrodą książkową: Anna Dziemian i Dawid Kochmański,

- dyplomem: Kamil Owerczuk, Mateusz Giro, Karolina Słoma i Radosław Załuska,

  1. za uzyskanie najlepszych wyników w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego wyróżnieni zostali:

- nagrodą książkową: Mateusz Giro i Dominika Wiszowata,

- dyplomem: Ewelina Łukaszewicz i Anna Dziemian,

  1. za przygotowanie obozu szkoleniowego i wspieranie kadry pedagogicznej w realizacji programu obozu wyróżniono nagrodą książkową Pana mjr SG Czesława Świdwę,
  2. za profesjonalizm i poczucie humoru wyróżniono nagrodą książkową kierowcę Pana Andrzeja Mroza,

            Ponadto uczestnicy obozu szkoleniowego dokonali wyboru najsympatyczniejszej dziewczyny                 i najsympatyczniejszego chłopaka, którymi zostali Katarzyna Kulbacka i Konrad Kiszło. Wyróżnieni również otrzymali nagrody książkowe.

galeria 1

galeria 2

16.07.2014

  autor: admin

   W dniu 27 czerwca 2014 roku uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 14 w Białymstoku oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku przeżyli miłą uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014. Szczególny charakter miała uroczystość zakończenia nauki uczniów klas trzecich Gimnazjum. Uroczystość ta stała się okazją dla wręczenia świadectw z wyróżnieniem oraz nagród uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce. Dyrektor Szkoły wręczył również pamiątkowe statuetki za osiągnięcia sportowe oraz podziękowania za pracę w samorządzie uczniowskim. Uczniowie kończący naukę wyrazili wdzięczność wobec nauczycieli i wychowawców za trzy lata oddanej pracy. Słowa wdzięczności wobec Dyrektora Szkoły, Nauczycieli i Pracowników wyrazili również rodzice uczniów. Uroczysty apel zwieńczył występ artystyczny przygotowany przez uczniów klas drugich i trzecich.

   Uczniom, którzy rozpoczęli wakacje a przede wszystkim uczniom, którzy zakończyli naukę społeczność szkolna składa życzenia wszelkiej pomyślności i szczęścia.

więcej zdjęć w galerii...

6.07.2014

  autor: admin

 

         Dnia 24 czerwca 2014r. odbył się w naszej szkole XIII Międzyszkolny Turniej Tańca o Puchar Dyrektora ZSO 9. Impreza ta na stałe wpisała się do kalendarza uroczystości, które odbywają się w naszej placówce i cieszy się wśród młodzieży ogromnym zainteresowaniem.

         Jak co roku organizacją turnieju zajęły się: Dorota Bondar i Dorota Dudenko – Kielczyk, zapraszając do udziału również uczniów z innych szkół. W tanecznych rytmach standardowych i latynoamerykańskich rywalizowali między sobą uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku i nasi reprezentanci – Publicznego Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego i XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego . Tancerzom kibicowali uczniowie, stwarzając niepowtarzalną , gorącą atmosferę.

         Nie zabrakło także pokazów w wykonaniu sportowych par tanecznych, które cieszyły się wielkim uznaniem publiczności.

         A oto wyniki:

KLASY I GIMNAZJUM

III miejsce – Robert Wojciechowicz i Ewelina Jaśkowska kl. IC

II miejsce – Karol Mróz i Sylwia Gacko kl. ID

I miejsce – Gabriel Jaroszuk i Monika Puchalska kl. IC

KLASY II GIMNAZJUM

III miejsce – Kamil Haniewicz i Julita Biernacka kl. IIC

II miejsce – Dawid Aleksiejuk i Julia Szulc kl. II B

I miejsce – Maciej Rydzewski i Patrycja Szulborska

KLASY III GIMNAZJUM

III miejsce – Marcin Sawoniewski i Natalia Seweryn kl. IIIC

II miejsce – Bartek Ciborowski i Aleksandra Gryka kl. IIIC

I miejsce – Dorian Remizowicz i Aleksandra Zalewska kl. III B

KLASY I LO

III miejsce – Kamil Gnidziejko i Aleksandra Korytkowska kl. Ic

II miejsce – Mateusz Krawczyk i Paulina Kużbiel kl. Id

I miejsce – Robert Stodolnik i Kinga Krzywicka kl. Ic

KLASY II LO

III miejsce –Grzegorz Dobrogowski i Bernadetta Łupińska kl.IId

II miejsce – Patryk Woronko i Justyna Rogalska kl.IId

I miejsce – Jakub Koszewnik i Greta Dziwulska VII LO w Białymstoku

W drużynowej rywalizacji najlepsze okazały się klasy:

IC, IIB, IIIC – gimnazjum oraz Ic i II d liceum.

         Organizatorzy zapraszają za rok na kolejną edycję turnieju zapowiadając jeszcze wyższy poziom i więcej atrakcji.

26.06.2014

  autor: admin

 


 

   

   Z satysfakcją informujemy, że Publiczne Gimnazjum Nr 14
w Białymstoku oraz XIV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku otrzymały tytuł Szkoły w Ruchu przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej. Przyznany tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół, które
w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej. Minister Edukacji Narodowej tytuł Szkoły w Ruchu przyznał szkołom, które podjęły i wypełniły działania ustalone regulaminem akcji „Ćwiczyć każdy może”. Koordynatorami akcji „Ćwiczyć każdy może” w poszczególnych szkołach Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku byli: pani Danuta Łupińska oraz pan Józef Soliwoda we współpracy ze wszystkimi nauczycielami wychowania fizycznego. Nauczycielom wychowania fizycznego oraz uczniom zaangażowanym w realizację projektu serdecznie gratulujemy!

 

17.06.2014

  autor: admin

 

16.06.2014

  autor: admin

 

13.06.2014

  autor: admin

 

     Dnia 11 maja 2014r. uczniowie klas II służby granicznej XIV LO pod opieką wychowawczyń Jolanty Cybulińskiej  i Anny Janowicz oraz mjr rez. Krzysztofa Strankowskiego i kpt rez. Mirosława Laskowskiego udali się na wycieczkę edukacyjną do Placówki Straży Granicznej im. gen. bryg. Waleriana Czumy Warszawa-Okęcie.

     Uczniowie zwiedzili pomieszczenia odlotów i przylotów w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina. Szczególne ich zainteresowanie wzbudziły stanowiska i urządzenia kontroli bezpieczeństwa podróżnych i ich bagaży. Wszyscy uczestnicy wycieczki zostali poddani takiej kontroli, co wzbudziło niemałe emocje. Bardzo ciekawym punktem programu było spotkanie z pirotechnikami. Szczegółowo zademonstrowali  uczniom swój  specjalistyczny sprzęt,  a także umożliwili obserwację psa tropiącego przemyt niedozwolonych substancji.

    Druga część wycieczki obejmowała spacer i pobyt na Starym Mieście. Jako że pogoda była wyjątkowo upalna ,niektórzy  uczniowie skorzystali z ochłody kurtyn wodnych…..

13.06.2014

  I MIEJSCE W KONKURSIE POEZJI ROSYJSKIEJautor: admin

 

     Uczennica klasy II „a” naszego liceum Katarzyna Kwiatkowska zajęła I miejsce w XII edycji pozaszkolnego konkursu poezji rosyjskiej, organizowanego przez Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Białymstoku. W tym roku uczestnicy recytowali wiersze tzw. „srebrnego wieku poezji rosyjskiej”. Kasia wywalczyła I miejsce, prezentując wiersz Saszy Czarnego „Wieszak głupców” (ros. „Вешалкадураков”). Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się w Dniu Języka Rosyjskiego 6 czerwca 2014 roku w Muzeum Rzeźby alfonsa Karnego w Białymstoku.

Na zdjęciu Kasia podczas przesłuchań finałowych, które odbyły się 04.04.2014r.

9.06.2014

  autor: admin

 

 

Czy zastanawiałeś się kiedyś jak szybko można ułożyć kostkę Rubika, a może nawet próbowałeś ułożyć ją w jak najkrótszym czasie?

Jeśli tak, to zapraszamy Cię na III Otwarte Mistrzostwa Podlasia w Układaniu Kostki Rubika – „Masterpress Summer 2014", które odbędą się w naszej szkole w dniach 28-29 czerwca (sobota-niedziela) w godzinach 9-18.

            Jeśli potrafisz układać kostkę Rubika, zarejestruj się na stronie http://www.speedcubing.csk.pl i zmierz się z najlepszymi w 12 oficjalnych konkurencjach. Dla wszystkich uczestników przewidziane są unikatowe gadżety, a dla zwycięzców – cenne nagrody.

            Jeśli natomiast tajniki kostki nie są Ci znane, nic straconego! Przyjdź i zobacz jak w mgnieniu oka układają ją najlepsi. Wstęp wolny!

            Jeśli jeszcze się wahasz…. obejrzyj oficjalny spot reklamujący zawody pod adresem http://www.youtube.com/watch?v=6qFcwimFik8  

Zapraszamy serdecznie do wspólnej zabawy. Świetna atmosfera gwarantowana!

 

Organizatorzy

 

 

9.06.2014

  autor: admin

 

      

W dniu 4 czerwca 2014 r. w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9
w Białymstoku został rozegrany III Turniej Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego o Puchar Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Organizatorami turnieju byli Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Turniej sprawdzał wiedzę uczestników z zakresu funkcjonowania służb mundurowych, umiejętności strzeleckie, sprawność fizyczną oraz umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
W rozgrywkach wzięło udział sześć pięcioosobowych drużyn. Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Zespołu Szkół w Sokółce, drugie – LO ZDZ w Białymstoku
z siedzibą w Suwałkach, trzecie – XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Dodatkową konkurencją było przygotowanie pracy plastycznej z zakresu profilaktyki utonięć. Wyróżnienie otrzymała praca przygotowana przez XIV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku. Relacja fotograficzna z wydarzenia w załączeniu.

5.06.2014

  KARAWANA BEZ GRANIC 2014autor: admin

 W dniu 2 czerwca br. gościli w naszej szkole z porywającym koncertem młodzi artyści pochodzący z Armenii, Brazylii, Burkiny Faso, Chorwacji, Czech, Francji, Grecji i Polski prezentując bardzo wyskoki poziom zawodowy w takich dziedzinach jak: monocykl, capoeira, bębny i muzyka Afryki zachodniej, hula-hoop, taniec z wachlarzami bojowymi i in. Koncert pod nazwą Karawana bez granic został zorganizowany w ramach Festiwalu Młodzieży Bez Granic realizowanego w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku.  Główną ideą Karawany jest spotkanie mające na celu promocję edukacji przez sztukę oraz międzykulturowej integracji. Oto relacja fotograficzna z tego wydarzenia.

3.06.2014

  autor: admin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 23.05.2014 r., w Grajewie odbył się II Wojewódzki Przegląd Klas Mundurowych. Drużyna z naszej szkoły zdobyła pierwsze miejsce i będzie reprezentować województwo podlaskie w przeglądzie ogólnopolskim w Brzesku.

Skład Drużyny:

Karolina Kumpiałowska

Paulina Lenkiewicz

Patrycja Korzińska

Karolina Janicka

Katarzyna Muszkatel

Małgorzata Szypcio

Zuzanna Puchalska

Michał Wróblewski

Łukasz Magnuszewski

Marcin Chlabicz

Jakub Czudzinowicz

Sebastian Rybnik

Dowódca: Łukasz Kunowski

Opiekun: kpt. Rez. SG Mirosław Laskowski

2.06.2014

  REKRUTACJA DO LICEUMautor: admin

 

TU WYPEŁNISZ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLAS MUNDUROWYCH

XIV LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCEGO IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU


 

 

9.05.2014

  ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH autor: admin

 

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY MIASTA BIAŁYSTOK

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

10.04.2014

  autor: admin

 

„Bo coś w szaleństwach jest młodości,

Wśród lotu wichru, skrzydeł szumu,

Co jest mądrzejsze od mądrości

I rozumniejsze od rozumu”

     Przywołaniem znanej myśli Leopolda Staffa w sobotę 8 lutego 2014 roku o godzinie 19.00 w pięknych wnętrzach Dworku Czarneckiego uczniowie klas trzecich XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku rozpoczęli uroczysty bal studniówkowy. Oficjalnego otwarcia studniówki dokonał Dyrektor Szkoły pan Leszek Kochanowski. Spotkanie stało się okazją dla wyrażenia przez młodzież wdzięczności wobec wychowawców klas, nauczycieli oraz rodziców za podejmowany trud kształcenia i wychowania. Cześć oficjalną spotkania zwieńczył odtańczony przez młodzież a następnie wszystkich uczestników balu dostojny, staropolski Polonez. Zebrani mieli szansę przy tej okazji podziwiać piękną choreografię, której autorką była p. Dorota Bondar. Studniówce towarzyszyły pełne humoru pokazy artystyczne przygotowane przez uczniów poszczególnych klas. Ten wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju bal kontynuowany był przez kolejne godziny.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

        

12.02.2014

  VI edycja WAMPIRIADYautor: magdamarcin

 

 

 

        17 stycznia 2014 roku już po raz szósty w naszej szkole odbyła się akcja honorowego oddawania krwi. Wzięło w niej udział 43 uczniów i dwóch nauczycieli. Dziesięć osób zarejestrowało się w banku danych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, jako potencjalni dawcy szpiku kostnego.

        Patronat nad akcją sprawował Samorząd Uczniowski XIV LO oraz wykładowcy przedmiotu służba graniczna - mjr rez. SG Krzysztof Strankowski i kpt. rez. SG Mirosław Laskowski.

 

więcej zdjęć w galerii...

22.01.2014

  autor: admin2

  

    9 stycznia 2014 roku odbył się kolejny szkolny Konkurs Poezji Obcojęzycznej. Uczestniczyło w nim 16 uczniów. Dziewczęta i chłopcy recytowali wiersze w językach: angielskim, niemieckim i rosyjskim.

   Tematem poezji angielskiej i niemieckiej była przyjaźń. Szczególne wyróżnienie otrzymała Patrycja Bielska (kl. IIB), dzięki której poznaliśmy głębokie uczucia, które zawiera w sobie prawdziwa przyjaźń. Wyróżnienie otrzymały również: Julia Szulc (kl. IIB) oraz Karolina Bańkowska (kl. I A)

   Dwie uczennice: Weronika Kalinko (kl. IIB) i Katarzyna Kwiatkowska (kl. IIa) otrzymały wyróżnienie za ciekawą interpretację poezji rosyjskiej okresu wieku srebrnego.

  

14.01.2014

  Spotkanie z Panem Tomaszem Frankowskim autor: admin2

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

W dniu 17 grudnia 2013 roku młodzież klas pierwszych i drugich XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku miała przyjemność spotkać się z Panem Tomaszem Frankowskim, byłym reprezentantem Polski, zawodnikiem Jagiellonii Białystok i Wisły Kraków, czterokrotnym królem strzelców Ekstraklasy, jednym z najlepszych polskich napastników.

   Gościa przywitał Dyrektor ZSO Nr 9 Pan Leszek Kochanowski. Spotkanie poprowadziła Pani Dorota Bondar. Piłkarz w odpowiedzi na liczne pytania prowadzącej oraz uczniów opowiadał m.in. o początkach swojej kariery piłkarskiej, znaczeniu sportu w życiu młodego człowieka, pobycie w zagranicznych klubach piłkarskich, najbardziej cenionych przez siebie trenerach, kondycji polskiej piłki, a także o swojej najbliższej rodzinie, przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia, ulubionych potrawach.

  Sportowiec przekazał bibliotece szkolnej publikację pt. „Tomasz Frankowski: Franek – łowca bramek”. Dyrektor ZSO Nr 9 Pan Leszek Kochanowski w podziękowaniu za spotkanie podarował piłkarzowi biografię patrona naszej szkoły, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

Po spotkaniu Pan Tomasz Frankowski rozdał mnóstwo autografów oraz chętnie pozował do zdjęć z uczniami i nauczycielami.

  Organizatorami wizyty gościa byli nauczyciele-bibliotekarze ZSO Nr 9 i Samorząd Uczniowski XIV LO pod opieką Pani Jolanty Cybulińskiej.

 

17.12.2013

  autor: admin

 

    

      W dniu 13 grudnia 2013 roku miało miejsce doroczne spotkanie opłatkowe nauczycieli, pracowników oraz uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Pan Wiesław Bernatowicz Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok”, Pan Włodzimierz Dąbrowski emerytowany Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku oraz Pani Dorota Suhak Przewodnicząca Rady Rodziców. Przybyłych Gości oraz przedstawicieli Społeczności Szkolnej przywitał Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku Pan Leszek Kochanowski. W atmosferę spotkania oraz w tajemnicę Świąt Bożego Narodzenia wprowadzili zebranych słowem oraz pięknym śpiewem kolęd uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego prezentując przygotowaną pod kierunkiem Pani Agnieszki Siemieńczuk, Pani Anety Szlędak oraz Pani Bogumiły Suszcz część artystyczną. Wydarzeniu towarzyszyła piękna świąteczna scenografia o którą zatroszczyła się p. Irena Chylińska. Świąteczną atmosferę podkreślały bogato zdobione choinki przygotowane przez Panią Kirę Lewczuk, Panią Agnieszkę Kazimierczuk, Panią Dorotę Bondar oraz Panią Ewę Rudnik - Depczyńską. Zgodnie z kilkuletnim zwyczajem podczas wieczornego spotkania nie zabrakło przedstawicieli Samorządów Uczniowskich Gimnazjum oraz Liceum. Dzieląc się opłatkiem obecni na spotkaniu złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia. Wydarzenie zwieńczyło spotkanie przy świątecznym stole, o który zadbała Pani Ewa Grygoruk.

 

 

16.12.2013

  autor: admin2

 

     6 grudnia 2013 roku odbył się Mikołajkowy Turniej Klas, w którym uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i drugich naszego gimnazjum. Turniej miał charakter sportowej rywalizacji połączonej z rysowaniem portretu Świętego Mikołaja i śpiewaniem piosenek świątecznych. Podczas zmagań sportowych młodzież biegała z szarfami, rzucała piłką do celu, pokonywała tory z przeszkodami, bawiła się w zbieranie fantów, itp. Wszystkie zadania miały charakter zabawowy do wykonywania których uczniowie byli zachęcani przez Śnieżynki i Świętego Mikołaja. Gimnazjaliści w tym dniu zostali poproszeni o ubranie garderoby w kolorze czerwonym, co też wzięto pod uwagę przy ustalaniu ostatecznego werdyktu. Jednocześnie przygotowano pokaz mody mikołajkowej – dziewczyna i chłopak z każdej klasy zaprezentował strój inspirowany kostiumem Świętego Mikołaja. Zwycięską klasą okazała się I B pośród klas pierwszych, II C pośród klas drugich. Zwycięzcom gratulujemy!

    Organizatorami turnieju była Pani Danuta Łupińska – opiekun Samorządu Uczniowskiego, nauczyciele wychowania fizycznego – Pani Danuta Onoszko i Pan Jarosław Łupiński oraz młodzież z Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum Nr 14 w Białymstoku.

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej zdjęć w galerii...

9.12.2013

  autor: admin2

 

      W dniu 2 grudnia 2013 r. Społeczność Zespółu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku przeżyła podniosłą ceremonię ślubowania uczniów klas pierwszych Publicznego Gimnazjum Nr 14 w Białymstoku oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. W Uroczystości wzięła udział Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska Małżonka Patrona Szkół Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej. Uroczystość stała się okazją dla wręczenia Statuetek „Godny Patrona Szkoły” osobom, które służą owocnie społeczności szkolnej. Statuetkę z rąk Pani Prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej otrzymali: Pan Adam Poliński Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, Pan nadinspektor Sławomir Mierzwa Podlaski Komendant Wojewódzki Policji, Pan płk SG Andrzej Rytwiński Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Pan Jerzy Cywoniuk Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” oraz Pan ppłk rez. SG Mirosław Mantur były nauczyciel przedmiotu „służba graniczna” w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska wręczyła również pamiątkową publikację zwycięzcom Konkursu Wiedzy o Prezydentach Rzeczypospolitej rezydujących w Londynie w latach 1940 – 1990 zorganizowanym wśród uczniów klas pierwszych Gimnazjum oraz Liceum. Uroczystość uświetnił występ Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Pana Franciszka Mocarskiego oraz Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pod dyrekcją Pani prof. dr hab. Wioletty Miłkowskiej.

więcej zdjęć w galerii...

 

 

9.12.2013

  autor: admin2

 

  

   

 

 

 

     Dnia 2 grudnia 2013 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku w Gabinecie Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie – Patrona Szkół: Publicznego Gimnazjum Nr 14 oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku - odbyła się promocja katalogu pt.: „Gabinet Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego”. Spotkanie z czytelnikami i zaproszonymi gośćmi uświetniła swoją obecnością  Małżonka Prezydenta  - Pani Karolina Kaczorowska.

   Społeczność Szkolną obu Szkół mieli zaszczyt reprezentować przed Panią Prezydentową uczniowie z kl. I b LO: Kinga Buczyńska i Mateusz Szyrenos oraz chór szkolny prowadzony przez Panią Grażynę Falkowską. W montażu słowno-muzycznym zatytułowanym: „Przesłanie Prezydenta”, autorstwa Pani Agnieszki Remiszewskiej, młodzież zaprezentowała fragmenty wypowiedzi Pana Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego tematycznie dla Niego najbliższe i najdroższe o: miłości ku ojczyźnie jako wartości najwyższej, ofierze i poświęceniu własnego życia służbie „Najjaśniejszej Rzeczpospolitej” oraz ukochaniu Białegostoku jako miejsca, „ w którym wszystko się zaczęło”.  Wypowiedzi Ryszarda Kaczorowskiego przeplecione wierszami poetów:  Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego, Tadeusza Różewicza , Leopolda Staffa wybrzmiały jak swoisty testament i przesłanie Pana Prezydenta dla następnych pokoleń.

„14 sierpnia 1992 roku w Warszawie na Światowym Zjeździe Kombatantów swe przemówienie zakończyłem życzeniem kierowanym do młodszych, by z ich pracy i znoju krzepła i rozwijała się Polska wolna, niepodległa, demokratyczna, troskliwa Matka wszystkich swoich dzieci.”    -    Prezydent Ryszard Kaczorowski

9.12.2013

  autor: admin

        

W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim miała miejsce Konferencja poświęcona szkodliwości palenia tytoniu.W ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia organizatorzy konferencji ogłosili konkurs na najciekawsze hasło promujące zdrowy styl życia bez papierosa, skierowany do białostockich uczniów i studentów. Zwycięskie hasła (wraz z podaniem imion i nazwisk oraz szkoły/uczelni i wydziału) są promowane w formie plakatów zamieszczonych w autobusach Białostockiej Komunikacji Miejskiej.

I miejsce zajęła uczennica XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku Wioletta Kotuk z klasy IIID (do udziału w konkursie przygotowywała pani Walentyna Leszczyńska ).

II miejsce   Michał Ajdyszewski  - Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku .

III miejsce  Krzysztof Kuc - Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku .

IV miejsce  Katarzyna Jabłonowska - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku , Wydział Nauk o Zdrowiu .

V miejsce Milena Karwowska - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku , Wydział Nauk o Zdrowiu .

Wyróżnienia otrzymały:

Karolina Charkiewicz  klasa IIID XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku

Diana Dziakowska  klasa IIIA  XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku

        W trakcie konferencji zaproszeni uczniowie białostockich szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci mogli wysłuchać wykładów o szkodliwości palenia oraz wziąć udział w debacie prowadzonej przez studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku „Palenie szkodzi. Granice wolności jednostki.” W debacie wzięli udział zaproszeni eksperci z dziedzin medycyny i prawa. Atrakcją były także liczne punkty informacyjne i poglądowe Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz stoiska Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu (Dietetyka, Fizjoterapia, Logopedia, Radioterapia, Położnictwo i Zdrowie Publiczne), których reprezentanci prowadzili pomiary, pokazy, badania, prezentowali ćwiczenia oraz doradzali, jak należy dbać o swoje zdrowie.

 

 

 

 

 

 

plakat

9.12.2013

  autor: admin2

 

 

 

       Zuzanna Puchalska, uczennica kl. IIa XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, odebrała z rąk Podlaskiego Kuratora Oświaty Jerzego Kiszkiela stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia edukacyjne. Średnia jej ocen w roku szkolnym 2012/2013 wyniosła 5,41. Uroczystość odbyła się 21 listopada 2013r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

              Stypendystce gratulujemy!

 

25.11.2013

  autor: admin2

 

 

   19 listopada 2013r. poczet sztandarowy XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku uczestniczył w centralnych obchodach święta patrona Policji św. Michała Archanioła. W uroczystości, która odbyła się w cerkwi pod wezwaniem Świętej Sofii – Mądrości Bożej, wzięli udział: Komendant Główny Policji nadinspektor Marek Działoszyński, Podlaski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Sławomir Mierzwa, przedstawiciele administracji samorządowej i podlaskich służb mundurowych.

25.11.2013

  autor: admin

 

 Dnia 8 listopada 2013r. uczniowie XIV LO im. Ryszarda Kaczorowskiego godnie reprezentowali szkołę w  III Wojewódzkiej Licealiadzie strzeleckiej z broni pneumatycznej- „Złota tarcza”, która odbyła się w V LO im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku. W wyniku zaciętej rywalizacji II miejsce w klasyfikacji indywidualnej chłopców zajął, Kamil Uścinowicz, a zespół w składzie: Łukasz Kunowski, Tomasz Żak i Kamil Uścinowicz zajął II miejsce w klasyfikacji drużynowej. Drużyna dziewcząt otarła się o III miejsce, w składzie: Ewelina Baranowska, Ewelina Łukaszewicz i Anna Dziemian. Zawodnikom i trenerom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w strzelaniu.

 

22.11.2013   Wszelkie prawa zastrzeżone. Contents Copyright © 2004-2006.